Numer 2. Misja Boża i ludzki porządek

Numer 2. Misja Boża i ludzki porządek

Nie przypadkiem obraz Caravaggia znalazł się na okładce tego numeru Teologii Politycznej. Zwierzęcy strach na twarzy Izaaka nie pozwala wątpić, że nie chodzi tu o bezcielesną alegorię – lecz o wiarę, która posuwa się do gotowości dzieciobójstwa. Warto pamiętać, że mówimy o akcie patriarchy nazywanego „ojcem wiary”. Warto rozważyć skutki wierności bożej misji. Otulone tysięcznymi komentarzami proste fakty znikają nam z oczu. Gdyby Antygona zdolna była machnąć ręką na bezbożną decyzję Kreona, łańcuch tragicznych następstw zostałby powstrzymany – żyłby Hajmon, Elektra, ona sama chowałaby może dzieci, do państwa nie wkradłaby się anarchia. A Sokratejska demoralizacja młodzieży? Czy nie była faktem? Służba boża polegajàca na dowodzeniu przyzwoitym, solidnym obywatelom, że są głupcami – jest wsparciem niezwykle przewrotnym. Czy nie nazbyt przewrotnym? Rozchwianie stabilnych fundamentów państwa, kwestionowanie utrwalonych zasad wychowania – a w zamian co? Niewiedza? Nadzieja, że bóg jakoś tym pokieruje? I wymowne skutki: zdrajca Alkibiades, zdrajca Kritiasz.
W jaki sposób do politycznego organizmu włączyć wymiar uniwersalny, by nie rozerwać jego tkanki? Czy zobowiązanie wobec wymiaru uniwersalnego można pogodzić z lojalnością wobec państwa? Oto pytania, na które poszukujemy odpowiedzi w tym numerze naszego pisma. Pytania bardzo dziś palące.

Wstęp

Eschatologia i polityka
Dariusz Karłowicz i Marek A. Cichocki

 

W centrum uwagi

Neutralność Komisji i radykalizm Buttiglionego - fragment ze stenogramu przesłuchania Pełna wersja przesłuchania (w oryginale)

Warszawa 1944: oślepiający blask wolności
Dariusz Gawin  

 

Religia i polityka: miejsca sporne

Polityczna misja Islamu
Piotr Kłodkowski

Nowe kulty i sekty w świecie postsowieckim
Grzegorz Górny

Religia i sfera publiczna w USA
Bernt Ostendrof

Wtórność Europy
rozmowa z Remi Brague’m

Laickość i dozwoloność
Rafael Lellouche

Nielubiana legalność. O niemieckiej konstytucji po sporze wokół krzyży
Jan Ross

 

Męczeństwo i świadkowie

Męczeństwo księdza Popiełuszki
Janusz Kotański

 

Trzy rozmowy: Abraham – Antygona – Sokrates

Abraham czyli logika wiary
Rozmowa z ks. Tomaszem Węcławskim

Antygona - pierwsza męczennica chrześcijańska
Rozmowa z Jerzym Axerem

Filozofia jako misja Boża
Rozmowa z Ryszardem Legutko

 

Temat numeru: Misja Boża i ludzki porządek

Antygona Sofoklesa: konflikt, spojrzenie i uproszczenie
Martha Nussbaum

Antygona - patos i ironia żywiołu politycznego
Wojciech Chudy

Kreon i Dionizos. O tragedii politycznego rozumu
Dariusz Karłowicz

Ofiara Abrahama, ofiara Izaaka
Joseph A. Kanofsky

Abraham prorok – symbol pojednania
Joanna Wronecka

Abraham. Esej niezbyt pobożny
ks. Henryk Paprocki

Sokrates, polityka i religia
Richard Kraut

Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej misji Sokratesa
Dobrochna Dembińska-Siury

Wyrocznia delficka i obowiązek filozofowania
Mark L. McPherran

Nowe bóstwa Sokratesa
Michał Bardel

Ojcowie Kościoła i demon Sokratesa
ks. Tomasz Stępień

Między sacrum a profanum: Innocentego III wizja władzy papieskiej
ks. Grzegorz Ryś

Spór o ubóstwo w zakonie franciszkańskim. Kilka uwag
ks. Zdzisław Kijas

Prawo w prawie: prawo Boże i prawo ludzkie
ks. Remigiusz Sobański

Rousseau i jego dwie utopie Kościoła
Andrzej Waśkiewicz

Najpierw toast za Sumienie!
Arkady Rzegocki

Unamuno czy Schmitt – Dawid czy Salomon?
Marek A. Cichocki

Ultramontanizm wczoraj i dziś
Adam Wielomski

Polityka poza historią
Andrzej Gniazdowski

Pamięć Boga w czasach amnezji kultury
Johann Baptist Metz

Elsynor i Jerozolima
Jerzy Sosnowski

Fragment teologiczno-polityczny
Walter Benjamin

Fragment z Plutarcha O trzech ustrojach: moralne kryteria oceny polityki
Michał Wojciechowski


Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.