Numer 2. Misja Boża i ludzki porządek

Numer 2. Misja Boża i ludzki porządek

Nie przypadkiem obraz Caravaggia znalazł się na okładce tego numeru Teologii Politycznej. Zwierzęcy strach na twarzy Izaaka nie pozwala wątpić, że nie chodzi tu o bezcielesną alegorię – lecz o wiarę, która posuwa się do gotowości dzieciobójstwa. Warto pamiętać, że mówimy o akcie patriarchy nazywanego „ojcem wiary”. Warto rozważyć skutki wierności bożej misji. Otulone tysięcznymi komentarzami proste fakty znikają nam z oczu. Gdyby Antygona zdolna była machnąć ręką na bezbożną decyzję Kreona, łańcuch tragicznych następstw zostałby powstrzymany – żyłby Hajmon, Elektra, ona sama chowałaby może dzieci, do państwa nie wkradłaby się anarchia. A Sokratejska demoralizacja młodzieży? Czy nie była faktem? Służba boża polegajàca na dowodzeniu przyzwoitym, solidnym obywatelom, że są głupcami – jest wsparciem niezwykle przewrotnym. Czy nie nazbyt przewrotnym? Rozchwianie stabilnych fundamentów państwa, kwestionowanie utrwalonych zasad wychowania – a w zamian co? Niewiedza? Nadzieja, że bóg jakoś tym pokieruje? I wymowne skutki: zdrajca Alkibiades, zdrajca Kritiasz.
W jaki sposób do politycznego organizmu włączyć wymiar uniwersalny, by nie rozerwać jego tkanki? Czy zobowiązanie wobec wymiaru uniwersalnego można pogodzić z lojalnością wobec państwa? Oto pytania, na które poszukujemy odpowiedzi w tym numerze naszego pisma. Pytania bardzo dziś palące.

Wstęp

Eschatologia i polityka
Dariusz Karłowicz i Marek A. Cichocki

 

W centrum uwagi

Neutralność Komisji i radykalizm Buttiglionego - fragment ze stenogramu przesłuchania Pełna wersja przesłuchania (w oryginale)

Warszawa 1944: oślepiający blask wolności
Dariusz Gawin  

 

Religia i polityka: miejsca sporne

Polityczna misja Islamu
Piotr Kłodkowski

Nowe kulty i sekty w świecie postsowieckim
Grzegorz Górny

Religia i sfera publiczna w USA
Bernt Ostendrof

Wtórność Europy
rozmowa z Remi Brague’m

Laickość i dozwoloność
Rafael Lellouche

Nielubiana legalność. O niemieckiej konstytucji po sporze wokół krzyży
Jan Ross

 

Męczeństwo i świadkowie

Męczeństwo księdza Popiełuszki
Janusz Kotański

 

Trzy rozmowy: Abraham – Antygona – Sokrates

Abraham czyli logika wiary
Rozmowa z ks. Tomaszem Węcławskim

Antygona - pierwsza męczennica chrześcijańska
Rozmowa z Jerzym Axerem

Filozofia jako misja Boża
Rozmowa z Ryszardem Legutko

 

Temat numeru: Misja Boża i ludzki porządek

Antygona Sofoklesa: konflikt, spojrzenie i uproszczenie
Martha Nussbaum

Antygona - patos i ironia żywiołu politycznego
Wojciech Chudy

Kreon i Dionizos. O tragedii politycznego rozumu
Dariusz Karłowicz

Ofiara Abrahama, ofiara Izaaka
Joseph A. Kanofsky

Abraham prorok – symbol pojednania
Joanna Wronecka

Abraham. Esej niezbyt pobożny
ks. Henryk Paprocki

Sokrates, polityka i religia
Richard Kraut

Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej misji Sokratesa
Dobrochna Dembińska-Siury

Wyrocznia delficka i obowiązek filozofowania
Mark L. McPherran

Nowe bóstwa Sokratesa
Michał Bardel

Ojcowie Kościoła i demon Sokratesa
ks. Tomasz Stępień

Między sacrum a profanum: Innocentego III wizja władzy papieskiej
ks. Grzegorz Ryś

Spór o ubóstwo w zakonie franciszkańskim. Kilka uwag
ks. Zdzisław Kijas

Prawo w prawie: prawo Boże i prawo ludzkie
ks. Remigiusz Sobański

Rousseau i jego dwie utopie Kościoła
Andrzej Waśkiewicz

Najpierw toast za Sumienie!
Arkady Rzegocki

Unamuno czy Schmitt – Dawid czy Salomon?
Marek A. Cichocki

Ultramontanizm wczoraj i dziś
Adam Wielomski

Polityka poza historią
Andrzej Gniazdowski

Pamięć Boga w czasach amnezji kultury
Johann Baptist Metz

Elsynor i Jerozolima
Jerzy Sosnowski

Fragment teologiczno-polityczny
Walter Benjamin

Fragment z Plutarcha O trzech ustrojach: moralne kryteria oceny polityki
Michał Wojciechowski


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.