Redakcja

Redakcja

Teologia Polityczna z perspektywy rzeczy ostatecznych

 

Redakcja Rocznika „Teologia Polityczna”:

Redaktorzy naczelni i założyciele: Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz
Sekretarz Redakcji: Adam Talarowski
Zespół redakcyjny: Joanna Paciorek (dyrektor), Karol Grabias, Tomasz Herbich, Monika Madej-Wójcik, Mikołaj Marczak, Albert Mazurek, Izabela Stawicka, Michał Strachowski, 
ISSN: 1731-4232
Rocznik „Teologia Polityczna” znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Recenzenci naukowi: prof.  dr hab. Jacek Bartyzel, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr., ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof.  dr hab. Miłowit Kuniński (+), prof.  dr hab. Iwona Massaka, prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski.

Rocznik Teologia Polityczna – zasady recenzowania:
1. Autor przekazując tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania.
2. Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
3. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych recenzentów, anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji” (recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego tekst).
4. Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor tekstu.
5. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat tekstu przed jego publikacją.
6. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji.
7. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta.
8. Korespondencja jest prowadzona przez Redakcję czasopisma.

Redakcja „Teologia Polityczna Co Tydzień”:

Rada redakcyjna: Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz
Redaktor naczelny: Jan Czerniecki
Zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Herbich
Zespół redakcyjny: Marta Broniewska, Małgorzata Czajkowska, Karol Grabias, Bartłomiej Kabat, Mikołaj Marczak, Albert Mazurek, Hanna Nowak, Mikołaj Rajkowski, Michał Strachowski, Natalia Szerszeń, Adam Talarowski, Daniel Wardziński, Maciej Wilmanowicz
ISSN: 2719-4876

Współpracownicy:

Bartłomiej Adach, Bartosz Fingas, Remigiusz Forycki, Maciej Gaździcki, Michał Gołębiowski, Katarzyna Górska-Fingas, ks. bp Jacek Grzybowski, Hermina Haintze, Rafał Jurkowlaniec, Jakub Jurkowski, Agnieszka Kołakowska, Marek Kołodziej, Magdalena Kurkowska, Antoni Libera, Jakub Lubelski, Dorota Maciejewicz, Maria Marczak, Przemysław Piętak, Konstancja Pikus, Paweł Rzewuski, ks. Jan Sochoń, Tomasz Stefanek, Karol Szczerbiński, Ewa Thompson, Wojciech Tomczyk, Mateusz Werner.

e-mail: redakcja@teologiapolityczna.pl

Wydawca:
Fundacja Świętego Mikołaja 
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
www.mikolaj.org.pl

Adres redakcji:
ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa
tel. +48 22 625 17 14

Teologia Polityczna jest wydawnictwem niekomercyjnym. Wszystkie dochody ze sprzedaży publikacji są przeznaczane na cele statutowe wydawcy – Fundacji Świętego Mikołaja, organizacji pożytku publicznego (KRS 0000126602).

Wpłać darowiznę
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.