Redakcja

Redakcja

Redakcja Rocznika „Teologia Polityczna”:

Redaktorzy naczelni i założyciele: Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz
Sekretarz Redakcji: Adam Talarowski
Zespół redakcyjny: Joanna Paciorek (dyrektor), Karol Grabias, Tomasz Herbich, Monika Madej-Wójcik, Mikołaj Marczak, Albert Mazurek, Izabela Stawicka, Michał Strachowski, Krzysztof Wojciechowski
ISSN: 1731-4232
Rocznik „Teologia Polityczna” znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Recenzenci naukowi: prof.  dr hab. Jacek Bartyzel, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr., ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof.  dr hab. Miłowit Kuniński (+), prof.  dr hab. Iwona Massaka, prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski.

Rocznik Teologia Polityczna – zasady recenzowania:
1. Autor przekazując tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania.
2. Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
3. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych recenzentów, anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji” (recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego tekst).
4. Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor tekstu.
5. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat tekstu przed jego publikacją.
6. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji.
7. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta.
8. Korespondencja jest prowadzona przez Redakcję czasopisma.

Redakcja „Teologia Polityczna Co Tydzień”:

Rada redakcyjna: Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz
Redaktor naczelny: Jan Czerniecki
Zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Herbich
Sekretarz redakcji: Krzysztof Wojciechowski
Zespół redakcyjny: Aleksandra Bogucka, Marta Broniewska, Małgorzata Czajkowska, Karol Grabias, Mikołaj Marczak, Albert Mazurek, Hanna Nowak, Mikołaj Rajkowski, Michał Strachowski, Natalia Szerszeń, Adam Talarowski
ISSN: 2719-4876

Współpracownicy:

Bartłomiej Adach, Tomasz Barszcz, Bartosz Fingas, Remigiusz Forycki, Maciej Gaździcki, Michał Gołębiowski, Katarzyna Górska-Fingas, ks. bp Jacek Grzybowski, Hermina Haintze, Rafał Jurkowlaniec, Jakub Jurkowski, Bartłomiej Kabat, Agnieszka Kołakowska, Marek Kołodziej, Magdalena Konczal, Magdalena Kurkowska, Antoni Libera, Jakub Lubelski, Dorota Maciejewicz, Maria Marczak, Przemysław Piętak, Konstancja Pikus, Paweł Rzewuski, ks. Jan Sochoń, Tomasz Stefanek, Karol Szczerbiński, Jan Szerszeń, Ewa Thompson, Wojciech Tomczyk, Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Mateusz Werner, Michał Żaczek.

e-mail: redakcja@teologiapolityczna.pl

Wydawca:
Fundacja Świętego Mikołaja 
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
www.mikolaj.org.pl

Adres redakcji:
ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa
tel. +48 22 625 17 14

Teologia Polityczna jest wydawnictwem niekomercyjnym. Wszystkie dochody ze sprzedaży publikacji są przeznaczane na cele statutowe wydawcy – Fundacji Świętego Mikołaja, organizacji pożytku publicznego (KRS 0000126602).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.