Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Redakcja

Teologia Polityczna z perspektywy rzeczy ostatecznych


Teologia Polityczna

Rada redakcyjna: prof. dr hab. Marek A. Cichocki, dr Dariusz Karłowicz
Menedżer Programów Teologii Politycznej: Mikołaj Marczak
Redaktor naukowy: dr Tomasz Herbich
Sekretarz Redakcji: Anna Wojtas
Dyrektor Artystyczny: Michał Strachowski
Wydarzenia: Małgorzata Czajkowska
Instytut Kultury św. Jana Pawła II (Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, Angelicum w Rzymie): Marta Broniewska, Anna Brojer
Fundraising: Daniel Wardziński

Zespół redakcyjny: Weronika Maciejewska, Albert Mazurek, Maciej Nowak, Stanisław Puchniewicz, Mikołaj Rajkowski, Natalia Szerszeń, Adam Talarowski, Daniel Wardziński

„Teologia Polityczna Co Tydzień”:
Redaktor naczelny: Jan Czerniecki
Zastępca redaktora naczelnego: dr Tomasz Herbich
ISSN: 2719-4876

Współpracownicy:

Bartosz Fingas, Remigiusz Forycki, Juliusz Gałkowski, Maciej Gaździcki, Michał Gołębiowski, Katarzyna Górska-Fingas, bp Jacek Grzybowski, Hermina Haintze, Jakub Jurkowski, Agnieszka Kołakowska, Marek Kołodziej, Magdalena Kurkowska, Antoni Libera, Maria Marczak, Przemysław Piętak, Konstancja Pikus, Jan Maria Rokita, Paweł Rzewuski, ks. Jan Sochoń, Wojciech Stanisławski, Tomasz Stefanek, Ewa Thompson, Wojciech Tomczyk, Mateusz Werner.

Redakcja Rocznika „Teologia Polityczna”:

Redaktorzy naczelni i założyciele: Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz
Sekretarz Redakcji: Adam Talarowski
Zespół redakcyjny: Joanna Paciorek (dyrektor), Tomasz Herbich, Monika Madej-Wójcik, Mikołaj Marczak, Albert Mazurek, Michał Strachowski
ISSN: 1731-4232
Rocznik „Teologia Polityczna” znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Recenzenci naukowi: prof.  dr hab. Jacek Bartyzel, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr., ks. prof. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof.  dr hab. Miłowit Kuniński (+), prof.  dr hab. Iwona Massaka, prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski.

Rocznik Teologia Polityczna – zasady recenzowania:
1. Autor przekazując tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania.
2. Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
3. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych recenzentów, anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji” (recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego tekst).
4. Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor tekstu.
5. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat tekstu przed jego publikacją.
6. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji.
7. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta.
8. Korespondencja jest prowadzona przez Redakcję czasopisma.

Wydawca:

Fundacja Świętego Mikołaja 
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
www.mikolaj.org.pl

Dyrektor: Joanna Paciorek

Adres redakcji:
ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa
tel. +48 22 625 17 14

e-mail: redakcja@teologiapolityczna.pl

Teologia Polityczna jest wydawnictwem niekomercyjnym. Wszystkie dochody ze sprzedaży publikacji są przeznaczane na cele statutowe wydawcy – Fundacji Świętego Mikołaja, organizacji pożytku publicznego (KRS 0000126602).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.