Numer 2. Misja Boża i ludzki porządek

 

 

Eschatologia i polityka

Dariusz Karłowicz i Marek A. Cichocki 

W centrum uwagi

Neutralność Komisji i radykalizm Buttiglionego - fragment ze stenogramu przesłuchania Pełna wersja przesłuchania (w oryginale)  

Warszawa 1944: oślepiający blask wolności

Dariusz Gawin  

 

Religia i polityka: miejsca sporne

 Polityczna misja Islamu

Piotr Kłodkowski

Nowe kulty i sekty w świecie postsowieckim

Grzegorz Górny

Religia i sfera publiczna w USA

Bernt Ostendrof

Wtórność Europy

rozmowa z Remi Brague’m

Laickość i dozwoloność

Rafael Lellouche 

Nielubiana legalność. O niemieckiej konstytucji po sporze wokół krzyży

Jan Ross

 

Męczeństwo i świadkowie

 

 Męczeństwo księdza Popiełuszki

Janusz Kotański

 

Trzy rozmowy: Abraham – Antygona – Sokrates

 

 Abraham czyli logika wiary

ks. Tomasz Węcławski

Antygona - pierwsza męczennica chrześcijańska

Jerzy Axer

Filozofia jako misja Boża

Ryszard Legutko

 

Temat numeru: Misja Boża i ludzki porządek

 

Antygona Sofoklesa: konflikt, spojrzenie i uproszczenie

Martha Nussbaum

Antygona - patos i ironia żywiołu politycznego

Wojciech Chudy 

Kreon i Dionizos. O tragedii politycznego rozumu

Dariusz Karłowicz

Ofiara Abrahama, ofiara Izaaka

Joseph A. Kanofsky

Abraham prorok – symbol pojednania

Joanna Wronecka

Abraham. Esej niezbyt pobożny.

ks. Henryk Paprocki

Sokrates, polityka i religia

Richard Kraut

Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej misji Sokratesa

Dobrochna Dembińska-Siury

Wyrocznia delficka i obowiązek filozofowania

Mark L. McPherran

Nowe bóstwa Sokratesa

Michał Bardel

Ojcowie Kościoła i demon Sokratesa

ks. Tomasz Stępień

Między sacrum a profanum: Innocentego III wizja władzy papieskiej

ks. Grzegorz Ryś

Spór o ubóstwo w zakonie franciszkańskim. Kilka uwag

ks. Zdzisław Kijas

Prawo w prawie: prawo Boże i prawo ludzkie

ks. Remigiusz Sobański

Rousseau i jego dwie utopie Kościoła

Andrzej Waśkiewicz

Najpierw toast za Sumienie!

Arkady Rzegocki

Unamuno czy Schmitt – Dawid czy Salomon?

Marek A. Cichocki

Ultramontanizm wczoraj i dziś

Adam Wielomski

Polityka poza historią

Andrzej Gniazdowski

Pamięć Boga w czasach amnezji kultury

Johann Baptist Metz 

Elsynor i Jerozolima

Jerzy Sosnowski

Fragment teologiczno-polityczny

Walter Benjamin

Fragment z Plutarcha O trzech ustrojach: moralne kryteria oceny polityki

Michał Wojciechowski