Numer 4. Mesjanizm i polityka

Wstęp

Mesjanizm - jednostka chorobowa czy wielkie wyzwanie?

Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz 

Wieści z Europy

Instrukcja dotycząca sal skupienia w Parlamencie Europejskim

Trzy rozmowy: O misji w polityce

Naród a religia

Rozmowa z księdzem Richardem Johnem Neuhausem

Między polskim mesjanizmem a misjonizmem

Rozmowa z Andrzejem Walickim

Naród i państwo: tożsamość - idea - misja

Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem


Misja narodów

Mesjanizm i jego cena

Jacob Taubes

Leo Strauss – antyczny filozof i żydowski mędrzec

Dariusz Gawin

Koniec polityki

Mark Lilla

Dlaczego pozostajemy Żydami? Czy żydowska wiara i historia wciąż do nas przemawiają?

Leo Strauss

Mesjanizm polityczny i religia polityczna – niemieckie interpretacje uniwersalnego zjawiska

Hans Otto Seitschek

Mesjanizm czasu teraźniejszego

Stéphane Moss

Mesjanizm Żydów polskich

Jan Doktór

Dwa mesjanizmy

Paweł Lisicki

Polityczny mesjanizm w islamie

Piotr Kłodkowski

„Satanistyczny predyktor”, czyli szkic o przenikaniu się różnych porządków

Bartłomiej Sienkiewicz

Religia w polityce zagranicznej USA – na przykładzie prezydentury George’a W. Busha

Witold Dzielski, Wojciech Michnik

Europa i Mesjasz: Denis de Rougemont między Karlem Barthem a Brukselą

Michał Łuczewski

Misja Polski

Narody piszące i narody czytające historię

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Radosław Żurawski vel Grajewski

Zapomniana Europa

Marek A. Cichocki

Teologia polityczna Adama Mickiewicza

Zdzisław Krasnodębski

Ostateczny cel ludzkości, progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego

Jacek Bartyzel

Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska

Krzysztof Koehler

Świadkowie 

Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego

w książce "Miłość i sprawiedliwość społeczna"

Paweł Skibiński

Teologia i polityka

Cesarz Fryderyk II jako mesjasz

Norman Cohn

Millenarystyczna solidarność

Rozmowa z Jadwigą Staniszkis

Mroczne i krwawe rozdroże, czyli tam, gdzie nacjonalizm spotyka się z religią

Gertrude Himmelfarb

Traktat o trutniach

Dariusz Karłowicz

Czy człowiek może przeżyć demokrację?

Rémi Brague

Żyjąc w cieniu wielkiego drzewa. Leo Strauss o sprawiedliwości w tradycjach Aten i Jerozolimy

Paweł Marczewski

W centrum uwagi

Trzy wcielenia lewicowego intelektualisty

Artur Bazak

Książki i czasopisma

Konstytucja wolności. Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności,

tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Janusz Pyda OP

Filozoficzna biesiada Stawrowskiego. Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków – Warszawa 2006

Elżbieta Ciżewska

Moralny wymiar wolności. Arkady Rzegocki, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli Lorda Actona, Ośrodek Myśli Politycznej/Księgarnia Akademicka, Kraków 2004

Marcin Emilewicz

Walka o Polskę. Andrzej Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po „końcu histori” 1989 – 2005, Arcana, Kraków 2005

Konrad Janowski

Ważne, by się nie lękać, czyli zaparcie się Europy. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. Wojciech Michera, W drodze, Poznań 2003

Piotr Dardziński

Chrześcijaństwo w europejskim getcie. George Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. Izabela i Piotr Zarębscy, Fronda, Warszawa 2005

Marcin Bąba

W poszukiwaniu absolutnej obecności. Karol Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofi i wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2005

Dawid Zmuda

Siła i słabość tolerancji. Ryszard Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Ośrodek Myśli Politycznej/Znak, Kraków 1998


Michał Szułdrzyński 

Skrajne ubóstwo: przyczyny, propozycje przezwyciężenia. Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, tłum. Zofia Ładyka-Wiankowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Jerzy Uklański

Cahiers d’Études Lévinassiennes – Messianisme, no 4. Streszczenie

Gilles Hanus

Od Redakcji 

Agnieszka Dziembaj - wspomnienie


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Wesprzyj pierwsze polskie wydanie książki Rémiego Brague’a „Królestwo człowieka”
Argumentacja Rémiego Brague’a jest bezlitośnie logiczna i trafna – prof. Remigiusz Forycki
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.