Numer 4. Mesjanizm i polityka

Numer 4. Mesjanizm i polityka

To problem z pogranicza teologii i epistemologii, coś, co wyrasta z samego pnia religijnego doświadczenia – z równoczesnej świadomości własnej nędzy i Bożej doskonałości. Czy Bożą wszechwiedzę można pogodzić z myślą, że Bóg w niewytłumaczalny sposób nie dostrzega tak podstawowego wymiaru ludzkiego bytu, jaki stanowi rzeczywistość wspólnot politycznych? Czy to, co pochłania tak wiele ludzkiego wysiłku, rozumu i namiętności w perspektywie ostatecznej, nie istnieje? Czy to tylko fantom, a w najlepszym wypadku cel pośredni – przygodne okoliczności ludzkiego działania na ziemi? I wreszcie czy mesjanizm nie wywodzi się z idei Bożych rządów nad światem? Czy mesjanizm nie wyrasta prosto z pnia wiary w Opatrzność Bożą?
Oto pytania, które stawiamy w tym numerze „Teologii Politycznej”. Czy można z całą pewnością przyjąć, że Bóg – idąc wbrew poprawności politycznej (co, jak wiadomo, nieraz Mu się zdarza), a nawet wbrew opiniom nowoczesnych teologów (w co zwłaszcza na wydziałach teologii uwierzyć trudniej) nie posługuje się narodami jako instrumentami zbawienia? Czy nie stawia przed nimi zadań, które zdolni jesteśmy zrozumieć i podjąć? Czy wyraźnych śladów takiego myślenia nie znajdziemy w nauce Jana Pawła II? W jego namyśle nad historią i zadaniami rodziny narodów?

Wstęp

Mesjanizm - jednostka chorobowa czy wielkie wyzwanie?
Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz

 

Wieści z Europy

Instrukcja dotycząca sal skupienia w Parlamencie Europejskim

Trzy rozmowy: O misji w polityce

Naród a religia
Rozmowa z księdzem Richardem Johnem Neuhausem

Między polskim mesjanizmem a misjonizmem
Rozmowa z Andrzejem Walickim

Naród i państwo: tożsamość - idea - misja
Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem

Misja narodów

Mesjanizm i jego cena
Jacob Taubes

Leo Strauss – antyczny filozof i żydowski mędrzec
Dariusz Gawin

Koniec polityki
Mark Lilla

Dlaczego pozostajemy Żydami? Czy żydowska wiara i historia wciąż do nas przemawiają?
Leo Strauss

Mesjanizm polityczny i religia polityczna – niemieckie interpretacje uniwersalnego zjawiska
Hans Otto Seitschek

Mesjanizm czasu teraźniejszego
Stéphane Moss

Mesjanizm Żydów polskich
Jan Doktór

Dwa mesjanizmy
Paweł Lisicki

Polityczny mesjanizm w islamie
Piotr Kłodkowski

„Satanistyczny predyktor”, czyli szkic o przenikaniu się różnych porządków
Bartłomiej Sienkiewicz

Religia w polityce zagranicznej USA – na przykładzie prezydentury George’a W. Busha
Witold Dzielski, Wojciech Michnik

Europa i Mesjasz: Denis de Rougemont między Karlem Barthem a Brukselą
Michał Łuczewski

 

Misja Polski

Narody piszące i narody czytające historię
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Radosław Żurawski vel Grajewski

Zapomniana Europa
Marek A. Cichocki

Teologia polityczna Adama Mickiewicza
Zdzisław Krasnodębski

Ostateczny cel ludzkości, progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
Jacek Bartyzel

Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska
Krzysztof Koehler

 

Świadkowie

Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego

w książce "Miłość i sprawiedliwość społeczna"
Paweł Skibiński

 

Teologia i polityka

Cesarz Fryderyk II jako mesjasz
Norman Cohn

Millenarystyczna solidarność
Rozmowa z Jadwigą Staniszkis

Mroczne i krwawe rozdroże, czyli tam, gdzie nacjonalizm spotyka się z religią
Gertrude Himmelfarb

Traktat o trutniach
Dariusz Karłowicz

Czy człowiek może przeżyć demokrację?
Rémi Brague

Żyjąc w cieniu wielkiego drzewa. Leo Strauss o sprawiedliwości w tradycjach Aten i Jerozolimy
Paweł Marczewski

 

W centrum uwagi

Trzy wcielenia lewicowego intelektualisty
Artur Bazak

 

Książki i czasopisma

Konstytucja wolności. Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Janusz Pyda OP

Filozoficzna biesiada Stawrowskiego. Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków – Warszawa 2006
Elżbieta Ciżewska

Moralny wymiar wolności. Arkady Rzegocki, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli Lorda Actona, Ośrodek Myśli Politycznej/Księgarnia Akademicka, Kraków 2004
Marcin Emilewicz

Walka o Polskę. Andrzej Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po „końcu histori” 1989 – 2005, Arcana, Kraków 2005
Konrad Janowski

Ważne, by się nie lękać, czyli zaparcie się Europy. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. Wojciech Michera, W drodze, Poznań 2003
Piotr Dardziński

Chrześcijaństwo w europejskim getcie. George Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. Izabela i Piotr Zarębscy, Fronda, Warszawa 2005
Marcin Bąba

W poszukiwaniu absolutnej obecności. Karol Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofi i wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2005
Dawid Zmuda

Siła i słabość tolerancji. Ryszard Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Ośrodek Myśli Politycznej/Znak, Kraków 1998
Michał Szułdrzyński 

Skrajne ubóstwo: przyczyny, propozycje przezwyciężenia. Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, tłum. Zofia Ładyka-Wiankowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Jerzy Uklański

Cahiers d’Études Lévinassiennes – Messianisme, no 4. Streszczenie
Gilles Hanus

 

Od Redakcji

Agnieszka Dziembaj – wspomnienie


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.