Numer 4. Mesjanizm i polityka

Wstęp

Mesjanizm - jednostka chorobowa czy wielkie wyzwanie?

Marek A. Cichocki, Dariusz Karłowicz 

Wieści z Europy

Instrukcja dotycząca sal skupienia w Parlamencie Europejskim

Trzy rozmowy: O misji w polityce

Naród a religia

Rozmowa z księdzem Richardem Johnem Neuhausem

Między polskim mesjanizmem a misjonizmem

Rozmowa z Andrzejem Walickim

Naród i państwo: tożsamość - idea - misja

Rozmowa z Adamem Danielem Rotfeldem


Misja narodów

Mesjanizm i jego cena

Jacob Taubes

Leo Strauss – antyczny filozof i żydowski mędrzec

Dariusz Gawin

Koniec polityki

Mark Lilla

Dlaczego pozostajemy Żydami? Czy żydowska wiara i historia wciąż do nas przemawiają?

Leo Strauss

Mesjanizm polityczny i religia polityczna – niemieckie interpretacje uniwersalnego zjawiska

Hans Otto Seitschek

Mesjanizm czasu teraźniejszego

Stéphane Moss

Mesjanizm Żydów polskich

Jan Doktór

Dwa mesjanizmy

Paweł Lisicki

Polityczny mesjanizm w islamie

Piotr Kłodkowski

„Satanistyczny predyktor”, czyli szkic o przenikaniu się różnych porządków

Bartłomiej Sienkiewicz

Religia w polityce zagranicznej USA – na przykładzie prezydentury George’a W. Busha

Witold Dzielski, Wojciech Michnik

Europa i Mesjasz: Denis de Rougemont między Karlem Barthem a Brukselą

Michał Łuczewski

Misja Polski

Narody piszące i narody czytające historię

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Radosław Żurawski vel Grajewski

Zapomniana Europa

Marek A. Cichocki

Teologia polityczna Adama Mickiewicza

Zdzisław Krasnodębski

Ostateczny cel ludzkości, progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego

Jacek Bartyzel

Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska

Krzysztof Koehler

Świadkowie 

Naród oczami przyszłego prymasa. Rozważania ks. Stefana Wyszyńskiego

w książce "Miłość i sprawiedliwość społeczna"

Paweł Skibiński

Teologia i polityka

Cesarz Fryderyk II jako mesjasz

Norman Cohn

Millenarystyczna solidarność

Rozmowa z Jadwigą Staniszkis

Mroczne i krwawe rozdroże, czyli tam, gdzie nacjonalizm spotyka się z religią

Gertrude Himmelfarb

Traktat o trutniach

Dariusz Karłowicz

Czy człowiek może przeżyć demokrację?

Rémi Brague

Żyjąc w cieniu wielkiego drzewa. Leo Strauss o sprawiedliwości w tradycjach Aten i Jerozolimy

Paweł Marczewski

W centrum uwagi

Trzy wcielenia lewicowego intelektualisty

Artur Bazak

Książki i czasopisma

Konstytucja wolności. Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności,

tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Janusz Pyda OP

Filozoficzna biesiada Stawrowskiego. Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków – Warszawa 2006

Elżbieta Ciżewska

Moralny wymiar wolności. Arkady Rzegocki, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli Lorda Actona, Ośrodek Myśli Politycznej/Księgarnia Akademicka, Kraków 2004

Marcin Emilewicz

Walka o Polskę. Andrzej Nowak, Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po „końcu histori” 1989 – 2005, Arcana, Kraków 2005

Konrad Janowski

Ważne, by się nie lękać, czyli zaparcie się Europy. J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, przeł. Wojciech Michera, W drodze, Poznań 2003

Piotr Dardziński

Chrześcijaństwo w europejskim getcie. George Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. Izabela i Piotr Zarębscy, Fronda, Warszawa 2005

Marcin Bąba

W poszukiwaniu absolutnej obecności. Karol Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofi i wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2005

Dawid Zmuda

Siła i słabość tolerancji. Ryszard Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Ośrodek Myśli Politycznej/Znak, Kraków 1998


Michał Szułdrzyński 

Skrajne ubóstwo: przyczyny, propozycje przezwyciężenia. Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, tłum. Zofia Ładyka-Wiankowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Jerzy Uklański

Cahiers d’Études Lévinassiennes – Messianisme, no 4. Streszczenie

Gilles Hanus

Od Redakcji 

Agnieszka Dziembaj - wspomnienie


Ambitna kultura potrzebuje Twojego wsparcia. Prosimy, przekaż darowiznę w dowolnej wysokości i dołącz do grona darczyńców Teologii Politycznej. Kliknij tu lub przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną”. Dziękujemy!

Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.