„List do Pani” o powstaniu Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie

„List do Pani” o powstaniu Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie

Już na początku roku akademickiego 2020/2021 pierwsi studenci rozpoczną zajęcia na Wydziale Filozofii na Angelicum, którego Instytut Kultury św. Jana Pawła II stał się częścią. O błogosławionych owocach jego działalności usłyszymy niewątpliwie już wkrótce – pisze Maria Wilczek w najnowszym numerze „Listu do Pani”, na łamach którego ukazał się artykuł przypominający inaugurację Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na papieskim uniwersytecie Angelicum w Rzymie, która miała miejsce dwa miesiące temu.

Okres pandemii ukierunkował nasze myślenie na sprawy zdrowia, także na konsekwencje, jakie wynikają z pojawienia się tego groźnego zjawiska: dla gospodarki, edukacji, kondycji rodzin... W tym niewątpliwie trudnym czasie niekiedy niedostatecznie docenione, dostrzeżone zostały niektóre wydarzenia zaistniałe w przestrzeni kultury, a one dziś maja znaczenie wyjątkowe – umacniają ducha, zapalają światła nadziei. Wspomnijmy o wydarzeniu, które ma wagę szczególną.

W dniu stulecia urodzin tak bliskiego nie tylko sercom Polaków papieża, 18 maja, powołany został do istnienia Instytut Kultury św. Jana Pawła II. Będzie działał na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Teologicznego św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, uczelni zwanej popularnie Angelicum. To tam studiował niegdyś, w latach 1946-1948, ks. Karol Wojtyła, tam uzyskał doktorat, składając pracę Zagadnienia wiary u św. Jana od Krzyża. I tam, na poniekąd macierzystej uczelni, powstał w hołdzie Wielkiemu Papieżowi – Instytut Kultury jego imienia. Ta międzynarodowa instytucja akademicka będzie gościć: wybitnych naukowców, prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, prace dydaktyczne, a także intelektualną refleksję nad kluczowymi problemami współczesnego świata, widzianymi z intelektualnej i duchowej perspektywy Świętego Jana Pawła II, o czym mówił rektor Angelicum o. prof. Michał Paluch OP.

Trudno byłoby nie zapytać o inicjatorów powołania Instytutu Kultury, który w całości finansowany jest ze środków prywatnych. To polskie organizacje pozarządowe: Fundacja św. Mikołaja i Fundacja Futura - Iuventa, którymi od lat kierują dwaj wybitni intelektualiści: dr Dariusz Karłowicz prezes Fundacji św. Mikołaja, a także założyciel Teologii Politycznej, jednego z czołowych środowisk intelektualnych w Polsce i Mateusz Jan Bednarkiewicz, filozof i reżyser kierujący Fundacją Futura – Iuventa. Misją obu inicjatorów stało się upamiętnienie osoby, myśli i nauczania św. Jana Pawła II, nie dość docenianego, co podkreślają, „mocarza myśli”.

Umowa powołująca do istnienia ten, ważny nie tylko dla Polski instytut, została podpisana drogą internetową. Znaczącym wątkiem uroczystości było jednak odczytanie listu papieża Franciszka, a także wykład inauguracyjny poświęcony kulturze chrześcijańskiej, który wygłosił jeden z najwybitniejszych filozofów europejskich Remi Brague

Posłuchajmy, co mówi dr Dariusz Karłowicz o roli, jaką miałby odegrać rozpoczynający swą działalność Instytut: Wierzymy, że wraz z Janem Pawiem II można i należy patrzeć nie tylko na czasy jego pontyfikatu, ale również na współczesne i przyszłe problemy wiary, filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie społeczne. I dodaje: – Chcemy skupiać się nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego Papieża, ale również na myśleniu wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy. W wywiadzie udzielonym czasopismu Sieci dr Karłowicz ponownie podkreśli: – Naszą ambicją jest stworzenie międzynarodowego centrum refleksji nad problemami współczesnego Kościoła i świata, które będzie próbowało nie tyle badać dzieło św. Jana Pawła II, ile myśleć wraz z nim.

Poruszająca w swej wymowie jest też wypowiedź dr. Mateusza Bednarkiewicza: Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy ośrodek naukowy jak Angelicum będzie zajmował się aktualizowaniem oraz upowszechnianiem spuścizny duchowej i intelektualnej św. Jana Pawia II w formie tak inspirującej, nowoczesnej i otwartej na dialog, jak Instytut Kultury. Dla mnie osobiście jest to kontynuacja pracy prowadzonej przez mego ojca, mecenasa Macieja Bednarkiewicza, który podczas pontyfikatu Jana Pawła II wspierał papieskie inicjatywy, zwłaszcza te adresowane do ludzi młodych, widząc w tym obowiązek tak wobec Wielkiego Papieża, jak i przyszłości.

Uroczystość powołania Instytutu miała charakter nietypowy. Pandemia i w tym przypadku dała się we znaki, Umowa powołująca do istnienia ten, ważny nie tylko dla Polski instytut, została podpisana drogą internetową. Znaczącym wątkiem uroczystości było jednak odczytanie listu papieża Franciszka, a także wykład inauguracyjny poświęcony kulturze chrześcijańskiej, który wygłosił jeden z najwybitniejszych filozofów europejskich Remi Brague. Chociaż może o znacznie bogatszej oprawie tej uroczystości marzyli organizatorzy, to pomimo utrudnień wynikających z niełatwych czasów, jakie przeżywamy, Instytut Kultury św. Jana Pawła II zaistniał. I chwała bądź za to Najwyższemu i tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Już na początku roku akademickiego 2020/2021 pierwsi studenci rozpoczną swe zajęcia na Wydziale Filozofii na Angelicum, którego Instytut Kultury św. Jana Pawła II stał się częścią. O błogosławionych owocach jego działalności usłyszymy niewątpliwie już wkrótce.

Myśląc z wdzięcznością o inicjatorach tego dzieła, pomyślmy także ze szczególnym uznaniem o władzach tej, kształcącej elity katolickiego świata uczelni, która szeroko otworzyła swą przestrzeń dla tworzonego Instytutu; szczególnie o rektorze Angelicum o. prof. Michale Paluchu OP tak skutecznie wspierającym inicjatywę jego powołania, przekonanemu o tym iż, i tu poruszające stwierdzenie: dotknięcie ich [studentów uczelni z blisko stu krajów – przyp. red.] doświadczeniem spotkania z myślą św. Jan Pawła II, poprzez aktywność Instytutu Kultury, pozwoli roznieść iskrę jego nauczania do wszystkich zakątków ziemi. I pomyślmy też z wdzięcznością o darczyńcach, ludziach serca i wyobraźni. To także dzięki nim dzieło jakim jest Instytut Kultury św. Jana Pawła II mogło zaistnieć. A jakie motywy nimi kierowały? Obrazowa jest tu wypowiedź przedstawicielki rady fundatorów instytutu pani Jolanty Gruszki, jeszcze i jej słowa tu przywołajmy.

Święty Jan Paweł II był najważniejszą postacią naszego pokolenia i dla nas osobiście. W dniu jego wyboru byliśmy licealistami. Dlatego uznajemy za dzieło życia możliwość wsparcia tej niezwykłej formy kultywowania jego myśli o chrześcijaństwie, o Europie, o Polsce, jaką jest Instytut Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie. Nowe pokolenia zyskają wiele na rozumieniu siebie i świata studiując myśl Świętego Papieża z Polski, którego rola wykracza poza obecny horyzont i ma kolosalne znaczenie dla przyszłości Kościoła i świata. To z naszej strony próba spłacenia niespłacalnego długu.

A my Drodzy Czytelnicy Listu do Pani, którzy od lat czerpaliśmy i czerpiemy z nauczania i przykładu życia świętego Jana Pawła II, mającego nadal tak ważne miejsce w naszych sercach, może my też chcielibyśmy dołożyć swoją, choćby niewielką cegiełkę, by rozpoczynający swą działalność Instytut trwał i rozwijał się nadal? Możemy tego dokonać za pośrednictwem stron internetowych Angelicum lub Fundacji Świętego Mikołaja, wpłacając darowiznę na numer konta - 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001, z dopiskiem - darowizna na setną rocznicę urodzin JPII, na Instytut Kultury św. Jana Pawła II. Ważna też będzie, jak zawsze, nasza modlitwa w intencji rozwoju Instytutu i ludzi, którzy go tworzą.

Maria Wilczek
redaktor naczelna „Listu do Pani”
Tekst ukazał w numerze 7-8/2020 

Na zdjęciu: Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja i Joanna Paciorek, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja w momencie podpisywania dokumentów powołujących Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum (18 maja 2020 r.)

ZOBACZ FILM z inauguracji Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie

KLIKNIJ i dołącz do grona fundatorów Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie 

Myśląc z Janem Pawłem II. Relacja z inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

List Papieża Franciszka na inaugurację Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

Otwieramy „akademicki pomnik” dla św. Jana Pawła II. Rozmowa z rektorem Angelicum o. Michałem Paluchem OP 

Kard. Stanisław Ryłko: Instytut Kultury to bijące serce Uniwersytetu 

O. Serge-Thomas Bonino OP: W duchu żywego tomizmu 

Dariusz Karłowicz zaprasza do wspólnego budowania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II

O. Wojciech Giertych OP o inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy rzeczy ostatecznych. Aby, prowadzić nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Prosimy o hojność! (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wydaj z nami

Wydaj z nami „Hippiasza większego” w tłumaczeniu profesora Artura Pacewicza
Klasyczny dialog sokratejski w tłumaczenie prof. Artura Pacewicza
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.