O. Wojciech Giertych OP o inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum

O. Wojciech Giertych OP o inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum

Umiejscowienie Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na dominikańskim uniwersytecie, mającym uniwersalny zasięg, w którym pielęgnuje się myśl teologiczną i filozoficzną św. Tomasza z Akwinu, dobrze wróży przyszłości tej nowej inicjatywy – pisze o. Wojciech Giertych OP w artykule opublikowanym na łamach „L'Osservatore Romano”.

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja 2020 r., powstał w Rzymie Instytut Kultury imienia naszego świętego. Będzie on częścią Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza — Angelicum, na której to uczelni w latach 1946-1948 studiował młody ks. Karol Wojtyła i gdzie obronił doktorat poświęcony nauce św. Jana od Krzyża o wierze.

Nowo powstały Instytut Kultury będzie prowadził badania interdyscyplinarne, inspirowane myślą i dziedzictwem św. Jana Pawła II. W dobie ideowego zamieszania, wątpliwości odnośnie do najbardziej fundamentalnych prawd, a więc myślowego nihilizmu i relatywizmu, istnieje potrzeba promowania poważnego myślenia i artykułowania zasad chrześcijańskiej kultury. Umiejscowienie Instytutu na dominikańskim uniwersytecie, mającym uniwersalny zasięg, w którym pielęgnuje się myśl teologiczną i filozoficzną św. Tomasza z Akwinu, dobrze wróży przyszłości tej nowej inicjatywy.

W Instytucie będą się odbywały wykłady profesorów z całego świata, międzynarodowe konferencje, a także seminaria dla wąskiego grona wybitnych uczonych, wzorowane na spotkaniach organizowanych swego czasu przez św. Jana Pawła II w Castel Gandolfo

W świetle intuicji i prac św. Jana Pawła II planowane są projekty badawcze mające na celu zgłębianie współczesnego znaczenia takich zagadnień, jak kultura duchowa, solidarność, miłosierdzie, sprawiedliwość, demokracja, sztuka chrześcijańska, aktualne ideologie, miejsce Kościoła we współczesnym świecie oraz kryzys duchowy Europy. W Instytucie tym będą się odbywały publiczne wykłady profesorów zapraszanych z całego świata, szersze międzynarodowe konferencje, a także seminaria dla wąskiego grona wybitnych uczonych, wzorowane na spotkaniach organizowanych swego czasu przez św. Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Instytut będzie także fundował stypendia dla doktorantów z Polski, będzie finansował publikacje i wyjazdy studentów Angelicum do Polski, aby zapoznali się z ojczyzną św. Jana Pawła II.

Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie jest miejscem szczególnie predysponowanym do tego, by właśnie tu działał Instytut Kultury. Na Angelicum kształcą się studenci z ponad stu krajów — księża, klerycy, siostry zakonne oraz świeccy. Aktualnie wiele amerykańskich diecezji posyła swych najlepszych studentów na studia do Rzymu, aby poznając na tej dominikańskiej uczelni dorobek św. Tomasza, przygotowali się do kapłaństwa czy też — jak młody ks. Wojtyła — podejmowali studia uzupełniające. Ponadto, studenci z krajów afrykańskich, z Indii czy Ameryki Łacińskiej, w tym liczne siostry zakonne i świeccy, otrzymują tutaj wykształcenie o uniwersalnym oddechu. Wśród absolwentów Angelicum jest wielu kardynałów, biskupów, a także liczni świeccy z krajów rozwijających się, którzy po powrocie do domu angażują się w życie publiczne i nauczają w szkołach i uniwersytetach.

Powstanie Instytutu stało się możliwe dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu dwóch prywatnych instytucji z Polski: Fundacji Świętego Mikołaja oraz Fundacji Futura – Iuventa

Ten rzymski uniwersytet papieski, mający cztery wydziały: teologii, filozofii, prawa kanonicznego oraz nauk społecznych, na którym wykładają profesorowie z kilkunastu krajów, w dużej mierze dominikanie, jest miejscem kontaktów, wymiany doświadczeń i myśli oraz rozszerzania horyzontów, a zarazem jest szkołą zakorzenioną w wielkiej intelektualnej tradycji Kościoła. Rektorem Angelicum jest obecnie polski dominikanin, o. Michał Paluch.

Instytut Kultury św. Jana Pawła II rozpoczyna swą działalność skromnie, na razie z planem na lata 2020-2025. Jego powstanie stało się możliwe dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu dwóch prywatnych instytucji z Polski, Fundacji Świętego Mikołaja oraz Fundacji Futura – Iuventa. Obie te fundacje, działające na bazie osobistej ofiarności ludzi, a więc niezależne od państwowych subwencji, mają dorobek i doświadczenie w promowaniu chrześcijańskiej kultury w Polsce i istnieją już od ponad dwudziestu lat. Teraz, poprzez nową rzymską inicjatywę, pragną rozszerzyć swą ofiarność, tak aby dorobek myślowy świętego Papieża z Polski nie poszedł w zapomnienie i nadal zapładniał kulturę katolicką o zasięgu powszechnym.

Podczas inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II — która z powodu pandemii odbywała się online — odczytane zostało przesłanie Papieża Franciszka oraz wysłuchano wykładu francuskiego historyka, filozofa i laureata Nagrody Ratzingera, prof. Rémiego Brague'a.

o. Wojciech Giertych OP

Opracowanie: Opoka.org.pl/mg
Foto: Youtube

Artykuł opublikowany został w L'Osservatore Romano nr 5/2020. Tekst w języku polskim ukazał się na portalu Opoka

ZOBACZ FILM z inauguracji Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie

KLIKNIJ i dołącz do grona fundatorów Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie 

Myśląc z Janem Pawłem II. Relacja z inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

List Papieża Franciszka na inaugurację Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

Otwieramy „akademicki pomnik” dla św. Jana Pawła II. Rozmowa z rektorem Angelicum o. Michałem Paluchem OP 

Kard. Stanisław Ryłko: Instytut Kultury to bijące serce Uniwersytetu 

O. Serge-Thomas Bonino OP: W duchu żywego tomizmu 

Dariusz Karłowicz zaprasza do wspólnego budowania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.