Czwarta władza

Teologia Polityczna Co Tydzień [Nr 13]: Czwarta władza

Kolejny numer „Teologii Politycznej Co Tydzień” poświęcony jest zagadnieniu czwartej władzy

Kolejny numer „Teologii Politycznej Co Tydzień” poświęcony jest zagadnieniu czwartej władzy. Gdy spojrzymy na ukształtowany po oświeceniu porządek władz w państwie, rzecz jasna dostrzeżemy klasyczny podział na trzy filary zgodny z koncepcją Monteskiusza: władzę prawodawczą, władzę wykonawczą oraz władzę sądowniczą. Gdzie zatem miejsce dla czwartej władzy? Oświecenie upatrywało jedynego zabezpieczenia w rozumie. To on miał stanowić  gwarancję sprawnego funkcjonowania instytucji i nowego porządku. Czwarta władza to władza suwerennego ludu, który miał domykać system podziału, który został stworzony przez autora O duchu praw. W tym momencie na arenę dziejów wkroczyły media, które poprzez informację miały dostarczać niezbędnej wiedzy demosowi. Wiara w moc rozumu zakładała, że jedyne czego trzeba do sprawowania kontroli nad pozostałymi władzami, to jest odpowiednia informacja. Tak budowana pozycja racjonalności wyrzuciła poza nawias wszelkiego rodzaju namysł nad niebezpieczeństwem rosnącej w siłę władzy, która przejęła właściwie rolę opinii wspólnoty politycznej. Czy dziś nie spotykamy się z tymi problemami? Czy media nie stanowią siły, która potrafi w sugestywny sposób kształtować pogląd większości, albo przynajmniej w znacznym stopniu wpływać na jej nastroje? Czy nie stały się często zakładnikami partyjnej agitacji, która często wydaje się oderwana od rzeczywistych problemów suwerena? A może pomocą w tej sytuacji mogą być media społecznościowe, które umożliwiają skrócenie dystansu pomiędzy nadawcą i odbiorcą przywracając tym samym siłę opinii wspólnoty politycznej? A co jeśli pozbawiona profesjonalnego komentarza informacja służy większej dezinformacji? O tym jest ten numer – zapraszam do lektury tygodnika pt. Czwarta władza.

Jan CzernieckiDziennikarstwo stało się polityką czy raczej politykierstwem - przeczytaj rozmowę z Erykiem Mistewiczem

Łukasz Warzecha: Czwarta władza jest dziś bardzo słaba, ale nikt nie przejmie jej roli

Łukasz Maślanka: Prasa na peryferiach

Krzysztof Wołodźko: Coraz ciemniej w jaskini

Tomasz Rowiński: Media nie biorą jeńców

Obywatele nie mają nawyku weryfikowania informacji - przeczytaj rozmowę z Małgorzatą Kilian

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.