Wspieramy solidarność! Relacja z dziesiątej gali konkursu Solidarna Szkoła

Wspieramy solidarność! Relacja z dziesiątej gali konkursu Solidarna Szkoła

Fundacja Świętego Mikołaja po raz dziesiąty rozdała nagrody w ramach konkursu „Solidarna Szkoła”. Podczas gali konkursu, która odbyła się w Pałacu w Wilanowie, wyróżnione zostały szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w pozyskiwanie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. 

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych szkół odbyła się we wspaniałej sali Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie we wtorek, 7 grudnia. Przedstawicieli nagrodzonych szkół powitali założyciele Fundacji – Joanna Paciorek i Krzysztof Wojciechowski, galę prowadzili zaś dziennikarze – Marta Januszewska i Krzysztof Ziemiec. Po gali przedstawiciele nagrodzonych szkół spotkali się również z Małżonką Prezydenta RP, Agatą Kornhauser-Dudą, która od lat patronuje konkursowi „Solidarna Szkoła”.

Działalność Fundacji Świętego Mikołaja jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Konkurs „Solidarna Szkoła” wspierają firmy Librus, Pepco, Promark oraz Marion, a także Narodowy Instytut Wolności. Podczas gali uhonorowani zostali również darczyńcy, wspierający program „Solidarna Szkoła”: Karolina Kotkowska z firmy Pepco za ufundowanie 120 stypendiów oraz Piotr Jeute, prezes firmy Promark Service, który wspiera konkursy stypendialne od ponad dziesięciu lat. Gala była również miejscem inauguracji nowego projektu Fundacji Świętego Mikołaja – „Granie w pomaganie”, w ramach którego zaangażowani uczniowie ze szkolnych kół wolontariatu będą współpracować z programem stypendialnym Fundacji Świętego Mikołaja. 

Tytuł „Solidarnej Szkoły” trafił do przedstawicieli 9 najbardziej aktywnych w pomaganiu szkół. Są to szkoły, które mimo przeszkód związanych z pandemią, która naznaczyła ostatni rok szkolny, aktywnie angażowały się w prowadzenie programu stypendialnego, włączały się w zbiórki na stypendia, angażowały uczniów, rodziców i społeczność lokalną. Jednoznacznie pokazały, że kultura solidarności jest w Polsce wciąż trwała, a także pozwala przetrwać trudności i umacnia lokalne wspólnoty. 

Krzysztof Wojciechowski podkreślił, że idea solidarności przyświeca działaniom Fundacji Świętego Mikołaja od jej zarania. Nawiązuje ona w ten sposób do niezwykłego zjawiska, które wydarzyło się na polskiej ziemi: fenomenu „Solidarności”. Dlaczego warto dziś wracać do tej idei? Możemy uczyć się dzięki niej nie tylko odpowiedzialności za drugiego człowieka, ale i zwyczajnej, codziennej życzliwości. Dzięki solidarności i miłosierdziu potrafimy wybaczać sobie i podawać ręce nawet naszym wrogom. Do praktycznego ich wymiaru nawiązuje działalność Fundacji, której patrona – św. Mikołaja – Jan Paweł II określił mianem „patrona daru człowieka dla człowieka”.

W trakcie wydarzenia mieliśmy przyjemność usłyszeć dedykowane przesłanie Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP do Solidarnych Szkół, uczniów i nauczycieli. – Program rokrocznie przypomina nam, że wszyscy możemy być świętymi Mikołajami. Przekonujemy się dzięki temu, jak wiele zawdzięczamy innym i jak wiele możemy sami dać. Cenię w tej inicjatywie, że włączają się w nią całe lokalne społeczności. Stypendia są znakiem międzyludzkiej solidarności i dowodem, że możemy na sobie wzajemnie polegać – tymi słowy zwróciła się do uczestników konkursu Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP.

Koordynatorka programu stypendialnego, Antonina Grządkowska przedstawiła fakty na temat tegorocznej edycji. W konkursie w tym roku wzięło udział 70 szkół z różnych zakątków Polski. W sumie na stypendia dla zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin społeczności szkolne zebrały niemal 216 000 zł. Dzięki temu wysiłkowi i włączeniu się w akcję wielu ludzi dobrej woli, Fundacji we współpracy z solidarnymi szkołami udało się przyznać w tym roku 239 stypendiów. Dzięki tej pomocy niezamożni uczniowie mogą przez cały rok inwestować w edukację, rozwój swoich pasji i talentów. W tym roku największą kwotę udało się zebrać Zespołowi Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – 20 622 zł. Po podwojeniu tej kwoty przez Fundację Świętego Mikołaja, szkole udało się ufundować aż 16 stypendiów!

Preludium do ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu był występ stypendystek Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja – zespołu kameralnego z Rzeszowa, który wykonał dla publiczności dwa utwory.

Podczas gali nagrody odebrały szkoły w czterech kategoriach. Wśród szkół podstawowych w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców najwyższą kwotę zebrała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie – aż 14 513 zł. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, w którym zebrana kwota wyniosła 20 622 zł. Ze szkół podstawowych w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców najlepszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej z kwotą 3670 zł, a ze szkół ponadgimnazjalnych – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, które dla stypendystów zebrało 4123 zł.

Lista nagrodzonych szkół w konkursie „Solidarna Szkoła 2021”:

  • Szkoła Podstawowa nr 1. im. J. Kilińskiego w Trzemesznie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie
  • Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie
  • Zespoł Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
  • Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej
  • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu
  • I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej
  • Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Na zakończenie tegorocznej gali raz jeszcze wystąpili stypendyści Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaj, którzy wykonali kolejne trzy utwory. Laureaci konkursu udali się następnie na spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą.

Stypendia Świętego Mikołaja to program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje stypendia na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na stworzeniu ogólnopolskiej sieci Solidarnych Szkół, które biorą odpowiedzialność za swoich zdolnych uczniów, pozyskując środki na stypendia dla nich. Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi portal stypendialny www.stypendia.mikolaj.org.pl, wspiera szkolnych koordynatorów programu stypendialnego poprzez stały kontakt i szkolenia, a także prowadzi system dopłat do stypendiów.

Mikołaj Rajkowski 

Fot. Małgorzata Rutkiewicz


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.