Religia w świeckim państwie? Joseph Weiler w Kolegium Europejskim w Natolinie

Religia w świeckim państwie? Joseph Weiler w Kolegium Europejskim w Natolinie

W środę, 9 stycznia w Kolegium Europejskim w Natolinie odbyła się debata z udziałem Josepha Weilera, wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego i międzynarodowego oraz Marka A. Cichockiego, wykładowcy Kolegium Europejskiego. Debata odbyła się w języku angielskim według reguły Chatham House*.

Podczas dyskusji rozmówcy zastanawiali się, czy tocząca się w ostatnich dekadach debata wokół miejsca religii w świeckim państwie przyniosła odpowiedzi na pytania, które tę debatę wprowadziły w ruch: czy neutralne światopoglądowo państwo jest tożsame z państwem świeckim? Czy religia jest wyłącznie prywatną sprawą jednostki, czy też należy uwzględnić jej znaczenie społeczne, a wręcz wspólnototwórcze? Uważny obserwator współczesnej rzeczywistości staje się bowiem coraz bardziej świadom, jak wiele zależy od namysłu nad tymi zagadnieniami. Z tym większym zainteresowaniem zgromadzeni w audytorium im. Skłodowskiej-Curie słuchacze wysłuchali frapującej dyskusji znakomitych intelektualistów, którzy włożyli wiele wysiłku w namysł nad tymi zagadnieniami i podzielili się rezultatami swoich dociekań z publicznością.

W dyskusji nie zabrakło odniesień zarówno do współczesnej rzeczywistości, historycznych uwarunkowań, jak i perspektyw na przyszłość. Kluczową kwestią podczas środowej debaty stało się pytanie o aksjologiczne napięcie między religią, stanowiącą autonomiczne źródłem norm, a demokratycznym państwem, zmuszonym do rozstrzygania w procesie legislacji poszczególnych zagadnień, ograniczonym przez zasady neutralności i niedyskryminacji, wciąż jednak postawionym wobec konieczności orzeczenia o ich słuszności bądź niesłuszności. O tym, jak wiele wątpliwości budzą te rozważania świadczyć mogą kontrowersje wobec odrzuconej nominacji Rocco Buttiglione do Komisji Europejskiej – sprawa ta została przywołana w dyskusji przez rozmówców.  

______

*Reguła Chatham House brzmi: „Kiedy spotkanie, lub jego część, odbywa się według reguły Chatham House, uczestnicy mogą swobodnie korzystać z uzyskanych informacji, pod warunkiem, że tożsamość i przynależność mówiącego, ani jakiegokolwiek innego uczestnika, nie zostaną ujawnione”. Jej nazwa wzięła swój początek od miejsca, w którym ją opracowano, czyli w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, mającym swoją siedzibę  w Chatham House na Placu St. James w Londynie. Miało to miejsce w 1927 r. (regułę udoskonalano jeszcze w latach: 1992 i 2002). Chatham House określa się jako, niezależną międzynarodową organizację członkowską skupiającą m.in. naukowców, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, mediów, organizacji pozarządowych, która zapewnia swym członkom otwarte forum wymiany poglądów.

(kw/mr)


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

„Od Salaminy do Radzymina” – wesprzyj wydanie nowego numeru rocznika „Teologia Polityczna”
Kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być? Ile naprawdę warte jest dla nas to, co uważamy za swoją tożsamość?
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.