Podsumowanie akcji Wiosną Stypendia Rosną

Podsumowanie akcji Wiosną Stypendia Rosną

Od 21 marca do 10 czerwca w programie Stypendia św. Mikołaja prowadziliśmy akcję Wiosną Stypendia Rosną. W ramach akcji szkołom udało się zebrać kwotę 83 110,22 zł, która po podwojeniu przez Fundację Świętego Mikołaja zostanie przekazana w formie stypendiów wyjątkowo zdolnym, zaangażowanym społecznie uczniom z rodzin o niewysokich dochodach.

Szkoły w akcje angażowały uczniów, absolwentów, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców prowadząc wiele różnorodnych działań takich jak zbiórki, kiermasze, pikniki, wyprzedaże garażowe i loterie fantowe. Jesteśmy pod dużym wrażeniem podjętych działań i jesteśmy przekonani, że umocnione więzi pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w nie osobami, zaowocują jeszcze niejednym pięknym dziełem w przyszłości. 

W czasie trwania akcji do programu Stypendia św. Mikołaja przystąpiły 4 nowe szkoły,  dzięki czemu kolejne dzieci otrzymają szansę na rozwój swoich pasji i talentów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom i osobom je tworzącym, które w tym trudnym czasie kiedy trwał ogólnopolski strajk nauczycieli, egzaminy i organizacja wielu szkolnych imprez i wycieczek, zdobyły się na akt solidarności ze swoimi uczniami. To bardzo budujące!

Wśród liderów tegorocznej akcji są: II Liceum Ogólnokształcące w Końskich, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie i Szkoła Podstawowa nr 1. im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. Gratulujemy.

Stypendia św. Mikołaja

W Polsce tylko 39% dzieci rodziców o niskim statusie zawodowym deklaruje chęć dalszego kształcenia na poziomie wyższym, jak wynika z raportu UNICEF „Niesprawiedliwy Start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”. Oznacza to, że wciąż potrzebne są programy stypendialne, które ograniczają nierówności edukacyjne dzieci z niezamożnych rodzin i pozwalają im na rozwój zainteresowań.

Stypendia św. Mikołaja zostaną przyznane uczniom we wrześniu 2019 roku po raz dziewiąty. Stypendystami zostaną osoby wyjątkowo uzdolnione i wyróżniające się zaangażowaniem społecznym, a pochodzące z rodzin o niewysokich dochodach. Otrzymane środki finansowe zostaną wydatkowane na opłacenie zajęć dodatkowych, dojazdy do szkoły, materiały edukacyjne, sportowe i książki. Wierzymy, że stypendium pomoże dzieciom rozwinąć skrzydła i w najlepszy sposób wykorzystać swoje talenty.   

Tak o stypendium opowiada Julia z Puław, nasza stypendystka:

Aby zwiększyć szansę na spełnienie mojego marzenia związanego z przyszłością zawodową, rozpoczęłam naukę w liceum w klasie o profilu medycznym. Ze względu na sporą odległość szkoły od mojego miejsca zamieszkania, musiałam zamieszkać w internacie, co łączyło się z dodatkowymi kosztami, które ciążyłyby na mojej mamie. Dzięki Stypendium św. Mikołaja mogę znacznie odciążyć mamę z wydatków związanych ze szkołą. Poczułam ogromną ulgę, że mogę jej pomóc, bo mój tata nie żyje i mama sama wychowuje mnie i mojego brata.

Chcesz wesprzeć stypendystów programu Stypendia św. Mikołaja? Przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, nr konta Santander Bank Polska 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999.  


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.