Podsumowanie akcji Wiosną Stypendia Rosną

Od 21 marca do 10 czerwca w programie Stypendia św. Mikołaja prowadziliśmy akcję Wiosną Stypendia Rosną. W ramach akcji szkołom udało się zebrać kwotę 83 110,22 zł, która po podwojeniu przez Fundację Świętego Mikołaja zostanie przekazana w formie stypendiów wyjątkowo zdolnym, zaangażowanym społecznie uczniom z rodzin o niewysokich dochodach.

Szkoły w akcje angażowały uczniów, absolwentów, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców prowadząc wiele różnorodnych działań takich jak zbiórki, kiermasze, pikniki, wyprzedaże garażowe i loterie fantowe. Jesteśmy pod dużym wrażeniem podjętych działań i jesteśmy przekonani, że umocnione więzi pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w nie osobami, zaowocują jeszcze niejednym pięknym dziełem w przyszłości. 

W czasie trwania akcji do programu Stypendia św. Mikołaja przystąpiły 4 nowe szkoły,  dzięki czemu kolejne dzieci otrzymają szansę na rozwój swoich pasji i talentów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom i osobom je tworzącym, które w tym trudnym czasie kiedy trwał ogólnopolski strajk nauczycieli, egzaminy i organizacja wielu szkolnych imprez i wycieczek, zdobyły się na akt solidarności ze swoimi uczniami. To bardzo budujące!

Wśród liderów tegorocznej akcji są: II Liceum Ogólnokształcące w Końskich, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie i Szkoła Podstawowa nr 1. im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. Gratulujemy.

Stypendia św. Mikołaja

W Polsce tylko 39% dzieci rodziców o niskim statusie zawodowym deklaruje chęć dalszego kształcenia na poziomie wyższym, jak wynika z raportu UNICEF „Niesprawiedliwy Start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”. Oznacza to, że wciąż potrzebne są programy stypendialne, które ograniczają nierówności edukacyjne dzieci z niezamożnych rodzin i pozwalają im na rozwój zainteresowań.

Stypendia św. Mikołaja zostaną przyznane uczniom we wrześniu 2019 roku po raz dziewiąty. Stypendystami zostaną osoby wyjątkowo uzdolnione i wyróżniające się zaangażowaniem społecznym, a pochodzące z rodzin o niewysokich dochodach. Otrzymane środki finansowe zostaną wydatkowane na opłacenie zajęć dodatkowych, dojazdy do szkoły, materiały edukacyjne, sportowe i książki. Wierzymy, że stypendium pomoże dzieciom rozwinąć skrzydła i w najlepszy sposób wykorzystać swoje talenty.   

Tak o stypendium opowiada Julia z Puław, nasza stypendystka:

Aby zwiększyć szansę na spełnienie mojego marzenia związanego z przyszłością zawodową, rozpoczęłam naukę w liceum w klasie o profilu medycznym. Ze względu na sporą odległość szkoły od mojego miejsca zamieszkania, musiałam zamieszkać w internacie, co łączyło się z dodatkowymi kosztami, które ciążyłyby na mojej mamie. Dzięki Stypendium św. Mikołaja mogę znacznie odciążyć mamę z wydatków związanych ze szkołą. Poczułam ogromną ulgę, że mogę jej pomóc, bo mój tata nie żyje i mama sama wychowuje mnie i mojego brata.

Chcesz wesprzeć stypendystów programu Stypendia św. Mikołaja? Przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, nr konta Santander Bank Polska 56 1090 0004 9149 9999 9999 9999.