Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

O paradoksach polskiej drogi do nowoczesności w XIX wieku. Zapraszamy na konferencję!

O paradoksach polskiej drogi do nowoczesności w XIX wieku. Zapraszamy na konferencję!

Zapraszamy na konferencję pt. „Paradoksy polskiej nowoczesności w XIX wieku”, która odbędzie się dzisiaj, 20 listopada, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW na kampusie głównym UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM w sali 317. Wstęp wolny!

15.10-15.30 Otwarcie konferencji – Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna)

15:30-16:00 Prof. Marek Cichocki (Collegium Civitas)
Polska nowoczesność – między Niemcami i Rosją

16:00-16:30 Prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Czy Polska wyszła z zaborów nowocześniejsza? Czy zaborcy zmodernizowali Polskę? Jaką Polskę zastali i co chcieli zrobić?

16:30-16:50 dyskusja

16:50-17:10 przerwa

17:10-17:40 Prof. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński)
Soplicowo i jego wizja równowagi

17:40-18:10 Prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
Polska nowoczesność a Państwo. Między Kościuszką a Mochnackim

18:10-18:40 Mgr Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski)
Nowoczesny duch bez nowoczesnego państwa

18:40-19:00 dyskusja

________________

Paradoksalny charakter polskiej drogi do nowoczesności szczególnie wyraźnie odciska się w historii XIX wieku. 123 lata, dzielące III rozbiór Polski od odzyskania niepodległości w 1918 roku niemal pokrywają się z wyodrębnianym przez europejskich historyków „długim wiekiem XIX”. Mimo nieobecności suwerennego państwa polskiego na mapach Starego Kontynentu rozpoznajemy dziś „wiek pary i elektryczności”, wiek powstań narodowych, walki o wolność i pracy organicznej jako okres dynamicznych przemian – społecznych, kulturowych, gospodarczych, dotyczących tożsamości narodowej i idei politycznych w polskim społeczeństwie. Jednocześnie, ich skala i głębia do dziś oddziałuje na współczesność, w rozmaitych sferach życia odkrywa się „długie trwanie” granic zaborów, a wykorzystywane jako samoidentyfikacje lub etykiety hasła „romantyzmu” i „pozytywizmu” potrafią wciąż rozpalać dyskusje. Dlatego też na konferencji chcemy postawić pytania: o rozwój nowoczesnego narodu w warunkach braku państwowości, o to, czy zaborcy uczynili Polskę nowocześniejszą czy też jaką rolę odegrała położenie między Niemcami a Rosją.

Dołącz na Facebooku

W konferencji udział wezmą:

Marek A. Cichocki (ur. 1966) – polski filozof i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, autor m.in. książek Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (Warszawa 2018) oraz Problem politycznej jedności w Europie (Warszawa 2012)

Bogusław Dopart (ur. 1955) – literaturoznawca, profesor, kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią literatury, estetyką i metodologią badań nad romantyzmem, a także antropologią społeczną literatury i historią kultury XIX wieku. Autor m.in. książek Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse (Kraków 2013), Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła (Kraków 1999)

Tomasz Herbich (ur. 1988) – absolwent filozofii, teologii i politologii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii filozofii polskiej i rosyjskiej, teologii biblijnej, filozofii religii oraz filozofii polityki. Zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Autor książki Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu (Warszawa 2018).

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) – historyk, profesor nauk humanistycznych Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Autor m.in. książek Kulturkampf. Walka Belina z katolicyzmem 1846-1918 (Warszawa 2009), Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914 (Poznań 2001).

Alicja Kulecka (ur. 1956) – historyczka, profesor nauk humanistycznych. Główne dziedziny zainteresowań to nauki pomocnicze historii XIX – XX w. w tym archiwistyka, źródłoznawstwo oraz historia Polski XIX-XX w., autorka inwentarzy archiwalnych, wydawca źródeł do historii XIX i XX w. Autorka m.in. książek Ku społeczeństwu obywatelskiemu. Czas walk i polemik 1863 (Warszawa 2016), Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego 1815-1867 (Warszawa 2005).


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wydaj z nami

Wydaj z nami „Kotwice w niebie” Rémiego Brague'a po polsku
Zostań współwydawcą pierwszego tłumaczenia książki prof. Rémiego Brague'a
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.