Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Bezcielesny sens – ks. Jan Sochoń

Bezcielesny sens – ks. Jan Sochoń

Autor ukazuje metafizyczne podstawy kultury prawdziwie ludzkiej, będącej kolebką egzystencji i rozwoju osobowego człowieka, oraz wzory osobowe pisarzy i artystów, którzy w swej twórczości odnoszą się do sfery istnienia. Wraz z Autorem tego wyjątkowego zbioru esejów zgłębiamy tajemnicę twórczego życia osobowego człowieka, przemierzając filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię – pisze wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu o niedawno wydanej książce ks. Jana Sochonia.

Tytuł: Bezcielesny sens
Autor: ks. Jan Sochoń
Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
ISBN: 978-83-65792-31-0
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 418

Od wydawcy:
W tej książce ważne są kręgi tematyczne tworzone przez filozofię, teologię, literaturę i sztukę. W przywołanych obszarach porusza się bowiem umysł autora, opromieniony nadzieją, że poznawanie, myślenie oraz kontemplacja przynoszą największą z możliwych radości, a obcowanie z dziełami literatury i sztuki uwrażliwia na najbardziej tajemnicze i dramatyczne stany życia. Pierwsza część zbioru przedstawia określone kwestie dotyczące poznania i prawdy oraz pojmowania człowieka, ponieważ, by widzieć pewne ważne fakty kulturowe we właściwym świetle, trzeba odnieść się do źródłowych zasad metafizyki i antropologii filozoficznej, czyli wziąć pod uwagę teorię bytu oraz ująć człowieka jako byt osobowy. Tym bardziej że pytania stawiane przez wielu myślicieli w przeszłości, wcale nie straciły na znaczeniu i domagają się, żeby się z nimi zmierzyć. Wszak na egzystencjalne trudności czy sytuacje graniczne ludzie zawsze reagują z bagażem indywidualnych doświadczeń i przemyśleń, słusznie przyjmując, że rozumienia rzeczywistości nie otrzymuje się dzięki dziedzictwu rodzicielskich genów, lecz w ramach trwającego od wieków kulturowego przekazu. Ks. Jan Sochoń – ur. 1953, profesor zwyczajny, filozof kultury, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, uczy też w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński; zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Otrzymał nagrody: Feniks (2003, 2016), Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego, medal Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba (2016), nominowany do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza. Opublikował Dalej autor rozważa fenomen doświadczenia mistycznego, kwestie miłosierdzia, zadośćuczynienia i gościnności, odwołując się do treści zarówno filozoficznych, jak i teologicznych, by następnie swą uwagę interpretacyjną skupić na zagadnieniach, które należałoby włączyć w kompetencje filozofii literatury i sztuki. Obchodzą go fundamentalne aporie związane z metafizycznością tych dziedzin. Ukazuje oryginalne spojrzenie na – trudno zauważalne – więzi języka filozoficznego z myśleniem poetyckim. Interpretuje utwory pisarzy (Karol Wojtyła-Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Janusz St. Pasierb, Jan Twardowski), także dzieła artystów malarzy (Lucian Freud, Artur Majka), którzy wyraźnie odnoszą się do świętej sfery istnienia. Całość jego propozycji stoi w wyraźnym sprzeciwie wobec panujących obecnie praktyk ujmowania tego, czym jest filozofia i jakie są jej związki z kulturą, w tym religią, sztuką i literaturą. Wobec naporu ideologii liberalno-lewicowych i filozofii apriorycznie nieczułej na realizm metafizyczny prowadzi czytelnika w rejony, gdzie kultura nie staje się – w najmniejszym stopniu – przeciwna człowiekowi, nie przybiera zatem postaci nihilistycznej anty-kultury.

Wstęp do książki

Książka jest dostępna na stronie wydawcy.


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.