Bezcielesny sens – ks. Jan Sochoń

Autor ukazuje metafizyczne podstawy kultury prawdziwie ludzkiej, będącej kolebką egzystencji i rozwoju osobowego człowieka, oraz wzory osobowe pisarzy i artystów, którzy w swej twórczości odnoszą się do sfery istnienia. Wraz z Autorem tego wyjątkowego zbioru esejów zgłębiamy tajemnicę twórczego życia osobowego człowieka, przemierzając filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię – pisze wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu o niedawno wydanej książce ks. Jana Sochonia.

Tytuł: Bezcielesny sens
Autor: ks. Jan Sochoń
Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
ISBN: 978-83-65792-31-0
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 418

Od wydawcy:
W tej książce ważne są kręgi tematyczne tworzone przez filozofię, teologię, literaturę i sztukę. W przywołanych obszarach porusza się bowiem umysł autora, opromieniony nadzieją, że poznawanie, myślenie oraz kontemplacja przynoszą największą z możliwych radości, a obcowanie z dziełami literatury i sztuki uwrażliwia na najbardziej tajemnicze i dramatyczne stany życia. Pierwsza część zbioru przedstawia określone kwestie dotyczące poznania i prawdy oraz pojmowania człowieka, ponieważ, by widzieć pewne ważne fakty kulturowe we właściwym świetle, trzeba odnieść się do źródłowych zasad metafizyki i antropologii filozoficznej, czyli wziąć pod uwagę teorię bytu oraz ująć człowieka jako byt osobowy. Tym bardziej że pytania stawiane przez wielu myślicieli w przeszłości, wcale nie straciły na znaczeniu i domagają się, żeby się z nimi zmierzyć. Wszak na egzystencjalne trudności czy sytuacje graniczne ludzie zawsze reagują z bagażem indywidualnych doświadczeń i przemyśleń, słusznie przyjmując, że rozumienia rzeczywistości nie otrzymuje się dzięki dziedzictwu rodzicielskich genów, lecz w ramach trwającego od wieków kulturowego przekazu. Ks. Jan Sochoń – ur. 1953, profesor zwyczajny, filozof kultury, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, uczy też w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński; zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Otrzymał nagrody: Feniks (2003, 2016), Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego, medal Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba (2016), nominowany do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza. Opublikował Dalej autor rozważa fenomen doświadczenia mistycznego, kwestie miłosierdzia, zadośćuczynienia i gościnności, odwołując się do treści zarówno filozoficznych, jak i teologicznych, by następnie swą uwagę interpretacyjną skupić na zagadnieniach, które należałoby włączyć w kompetencje filozofii literatury i sztuki. Obchodzą go fundamentalne aporie związane z metafizycznością tych dziedzin. Ukazuje oryginalne spojrzenie na – trudno zauważalne – więzi języka filozoficznego z myśleniem poetyckim. Interpretuje utwory pisarzy (Karol Wojtyła-Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Janusz St. Pasierb, Jan Twardowski), także dzieła artystów malarzy (Lucian Freud, Artur Majka), którzy wyraźnie odnoszą się do świętej sfery istnienia. Całość jego propozycji stoi w wyraźnym sprzeciwie wobec panujących obecnie praktyk ujmowania tego, czym jest filozofia i jakie są jej związki z kulturą, w tym religią, sztuką i literaturą. Wobec naporu ideologii liberalno-lewicowych i filozofii apriorycznie nieczułej na realizm metafizyczny prowadzi czytelnika w rejony, gdzie kultura nie staje się – w najmniejszym stopniu – przeciwna człowiekowi, nie przybiera zatem postaci nihilistycznej anty-kultury.

Wstęp do książki

Książka jest dostępna na stronie wydawcy.