Zmarł prof. Henryk Samsonowicz

Zmarł prof. Henryk Samsonowicz

W wieku 91 lat zmarł prof. Henryk Samsonowicz, wybitny historyk mediewista związany z Uniwersytetem Warszawskim. Rektorem tej uczelni był na początku lat 80. XX wieku – w czasie karnawału „Solidarności”.

Henryk Samsonowicz od początku swej akademickiej drogi związany był z warszawską uczelnią, na której obronił pracę magisterską, doktorską, a także uzyskał habilitację. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a dekadę później został profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. Jego wykładowcami i współpracownikami byli najważniejsi wychowawcy powojennego pokolenia historyków, m.in. Aleksander Gieysztor, Witold Kula, Tadeusz Manteuffel czy Stanisław Herbst.

W latach 1970-1973 Henryk Samsonowicz pełnił funkcję dziekana Wydziału Historycznego UW. W połowie lat 70. zainicjował pierwszą olimpiadę historyczną, która do dziś jest najważniejszym konkursem wiedzy historycznej dla licealistów. W okresie 1975-1980 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych działał w zainicjowanej przez siebie Komisji Mediewistycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym czasie często pełnił też rolę eksperta historycznego w popularnym teleturnieju telewizyjnym „Wielka Gra”.

W 1980 r. prof. Henryk Samsonowicz zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Zarówno przez studentów, jak i współpracowników był darzony ogromnym szacunkiem, co zaowocowało jego wyborem na funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił ją do 1982 roku, kiedy to – w czasie stanu wojennego – został zmuszony prze władze do ustąpienia ze stanowiska.

Jako reprezentant strony solidarnościowej prof. Samsonowicz brał czynny udział w pracach okrągłego stołu. Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, objął w nim tekę ministra edukacji narodowej. W trakcie jego urzędowania do szkół zostały wprowadzone zajęcia z religii, a programy nauczania zrewidowane i oczyszczone z propagandy komunistycznej.

Prof. Samsonowicz był członkiem wielu prestiżowych instytucji naukowych, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. W Radzie Muzeum Historii Polski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W dowód uznania dla jego osiągnięć przyznano mu kilka doktoratów honoris causa, francuską Legię Honorową, a także został uhonorowany Orderem Orła Białego. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Źródło: Uniwersytet Warszawski/PAP

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

[WYWIAD] Henryk Samsonowicz: Bez Mahometa nie byłoby Mieszka I 


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Wydaj z nami „Fajdrosa” w tłumaczeniu prof. Henryka Podbielskiego
Według Kahna ten romantyczny opis natury pozostaje czymś niezrównanym w twórczości Platona, co czyni z „Fajdrosa” jedno z literackich arcydzieł.
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.