[REJESTRACJA] V Festiwal Teologii Politycznej – Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość

[REJESTRACJA] V Festiwal Teologii Politycznej – Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość

Przed nami piąta edycja Festiwalu Teologii Politycznej! Podczas kolejnych spotkań śledzimy kierunki przebiegu życia i twórczości Cypriana Norwida. Pierwsze spotkanie – NORWID. POLSKA – zacznie się w środę, 6 października o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy! Uwaga: rejestracja na poszczególne spotkania jest obowiązkowa!

Festiwal Teologii Politycznej: Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość to cykl trzech spotkań poświęconych myśli i twórczości znamienitego pisarza. Każde z spotkań składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych znawców (literaturoznawców, historyków sztuki, filozofów, historyków idei i ludzi kultury) Cypriana Norwida oraz pokazu filmu. Debatę urozmaici lektura poezji i prozy Cypriana Norwida w wykonaniu znanych aktorów filmowych i teatralnych: Dariusza Jakubowskiego, Andrzeja Mastalerza i Andrzeja Ferenca.

Debaty wraz z pokazami filmów odbywać się będą w trzy pierwsze środy października: 6 X / 13 X / 20 X w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 19.00. Wszystkie spotkania transmitowane będą również online na kanale YouTube i stronie internetowej Teologii Politycznej.

W tym roku zapraszamy również na warsztat tworzenia kolaży, który poprowadzą: Michał Strachowski i Natalia Szerszeń.

Rejestracja na poszczególne spotkania jest obowiązkowa. 

 

1. NORWID. POLSKA (6 X 2021– ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

➤ Jan Sochoń – ksiądz, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

➤ Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Zygmunt Krasiński– oblicza poety, Historia według poetów, Literatura i polityczność.

Poezję czyta Dariusz Jakubowski – aktor filmowy i teatralny, trzydzieści lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występuje też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Dom świętego Kazimierza (reż. Ignacy Gogolewski).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

___________

7 X 2021 (CZWARTEK) o godz. 17.00 zapraszamy na warsztat tworzenia kolaży, który poprowadzą: Michał Strachowski, artysta i grafik oraz Natalia Szerszeń, autorka kolaży tradycyjnych łączących słowo z obrazem. Warsztat rozpocznie się krótkim wstępem poświęconym metodzie i historii kolażu. W dalszej części uczestnicy przejdą do artystycznej praktyki, wycinając i klejąc zgromadzone obrazy i słowa, które będą nawiązywać do epoki, twórczości i postaci Cypriana Norwida. Celem warsztatu jest obcowanie z poezją, która zaskakuje swoją wielowymiarowością. Osobiste spotkanie ze słowem i obrazem jest niepowtarzalną okazją, aby doświadczyć sztuki w niekonwencjonalny sposób. 

Warsztaty odbędą się w siedzibie redakcji Teologii Politycznej: ul. Koszykowa 24/7, Warszawa.

Zarejestruj się

Dołącz na Facebooku

___________

2. NORWID. SZTUKA (13 X 2021 – ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego i Nagrody Literackiej „Skrzydła Dedala” przyznawanej przez Bibliotekę Narodową.

➤ Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

➤ Mateusz Werner – filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatrudniony w katedrze Badań nad Teatrem i Filmem. Redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość” i redaktor kwartalnika „Kronos”. Autor licznych recenzji filmowych oraz artykułów naukowych.

Poezję czyta Andrzej Mastalerz – aktor teatralny i filmowy, reżyser, występował na deskach Teatru Studio, Teatru Powszechnego i Teatru Polskiego w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Norwid. Światło i mrok (reż. Krzysztof Bukowski, Anna Ferens).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

___________

3. NORWID. PRZYSZŁOŚĆ (20 X 2021– ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Krzysztof Dybciak – profesor, historyk i teoretyk literatury, badacz kultury, eseista, autor wierszy. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich PP i Towarzystwa Naukowego KUL, zawodowo był związany z IBL PAN (doktorat), KUL (habilitacja i uniwersytecka profesura) oraz UKSW, tytuł profesora uzyskany w UJ. Laureat nagród m.in.: Rektora UKSW 2003, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka 2013, Ministerstwa KiDN – srebrny medal Gloria Artis 2018.

➤ Grażyna Halkiewicz-Sojak – profesor historii literatury polskiej, związana z UMK w Toruniu; Członkini komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz czasopisma naukowego „Studia Norwidiana”. W obręb jej zainteresowań badawczych wchodzi historia literatury polskiej XIX wieku, a w szczególności twórczość Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego oraz recepcja romantyzmu w poezji XX wieku.

➤ Tomasz Herbich – filozof, teolog i politolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii filozofii polskiej i rosyjskiej, teologii biblijnej, filozofii religii oraz filozofii polityki. Autor książki Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu, która ukazała się nakładem Teologii Politycznej.

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Promethidion (reż. Jerzy Wójcik)

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

[Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia ilości zarejestrowanych uczestników, mogących wziąć udział w festiwalu na żywo w siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wszelkie informacje będą wysyłane mailowo oraz dostępne na stronie www.teologiapolityczna.pl] logotypy norwid

Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.