Festiwal Teologii Politycznej – Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość

Festiwal Teologii Politycznej – Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość

Festiwal Teologii Politycznej: Cyprian Norwid. Polska // Sztuka // Przyszłość to cykl trzech spotkań poświęconych myśli i twórczości znamienitego pisarza. Każde z spotkań składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych znawców (literaturoznawców, historyków sztuki, filozofów, historyków idei i ludzi kultury) Cypriana Norwida oraz pokazu filmu. Debatę urozmaici lektura poezji i prozy Cypriana Norwida w wykonaniu znanych aktorów filmowych i teatralnych: Dariusza Jakubowskiego, Andrzeja Mastalerza i Andrzeja Ferenca.

Debaty wraz z pokazami filmów odbywać się będą w trzy pierwsze środy października: 6 X / 13 X / 20 X w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 19.00. Wszystkie spotkania transmitowane będą również online na kanale YouTube i stronie internetowej Teologii Politycznej.

Rejestracja na poszczególne spotkania jest obowiązkowa. 

 

1. NORWID. POLSKA (6 X 2021– ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

Jan Sochoń – ksiądz, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Zygmunt Krasiński– oblicza poety, Historia według poetów, Literatura i polityczność.

Poezję czyta Dariusz Jakubowski – aktor filmowy i teatralny, trzydzieści lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występuje też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Dom świętego Kazimierza (reż. Ignacy Gogolewski).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Link: " target="_blank">

2. NORWID. SZTUKA (13 X 2021– ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

W spotkaniu udział wezmą:

Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego i Nagrody Literackiej „Skrzydła Dedala” przyznawanej przez Bibliotekę Narodową.

Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

Mateusz Werner – filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zatrudniony w katedrze Badań nad Teatrem i Filmem. Redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość” i redaktor kwartalnika „Kronos”. Autor licznych recenzji filmowych oraz artykułów naukowych.

Poezję czyta Andrzej Mastalerz – aktor teatralny i filmowy, reżyser, występował na deskach Teatru Studio, Teatru Powszechnego i Teatru Polskiego w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Norwid. Światło i mrok (reż. Krzysztof Bukowski, Anna Ferens).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Link: https://youtu.be/P5Q3mv8TzKI

3. NORWID. PRZYSZŁOŚĆ (20 X 2021– ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Krzysztof Dybciak – profesor, historyk i teoretyk literatury, badacz kultury, eseista, autor wierszy. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich PP i Towarzystwa Naukowego KUL, zawodowo był związany z IBL PAN (doktorat), KUL (habilitacja i uniwersytecka profesura) oraz UKSW, tytuł profesora uzyskany w UJ. Laureat nagród m.in.: Rektora UKSW 2003, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka 2013, Ministerstwa KiDN – srebrny medal Gloria Artis 2018.

➤ Grażyna Halkiewicz-Sojak – profesor historii literatury polskiej, związana z UMK w Toruniu; Członkini komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz czasopisma naukowego „Studia Norwidiana”. W obręb jej zainteresowań badawczych wchodzi historia literatury polskiej XIX wieku, a w szczególności twórczość Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego oraz recepcja romantyzmu w poezji XX wieku.

➤ Ewa Hoffmann-Piotrowska – językoznawczyni, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki późnego romantyzmu: mistycyzmu romantycznego, artykulacji doświadczenia wewnętrznego, związków między poezją a mistyką, problemów metodologicznych opisu i naukowej weryfikacji doświadczenia wewnętrznego.

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Promethidion (reż. Jerzy Wójcik)

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Link: https://youtu.be/y4lDx4SKSWc

WARSZTAT KOLAŻU (7 X 2021– CZWARTEK)

Zapraszamy na warsztat tworzenia kolaży, który poprowadzą: Michał Strachowski, artysta i grafik oraz Natalia Szerszeń, autorka kolaży tradycyjnych łączących słowo z obrazem. Warsztat rozpocznie się krótkim wstępem poświęconym metodzie i historii kolażu. W dalszej części uczestnicy przejdą do artystycznej praktyki, wycinając i klejąc zgromadzone obrazy i słowa, które będą nawiązywać do epoki, twórczości i postaci Cypriana Norwida. Celem warsztatu jest obcowanie z poezją, która zaskakuje swoją wielowymiarowością. Osobiste spotkanie ze słowem i obrazem jest niepowtarzalną okazją, aby doświadczyć sztuki w niekonwencjonalny sposób.

REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA: https://kolaz-tp.konfeo.com/pl/groups

[Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia ilości zarejestrowanych uczestników, mogących wziąć udział w festiwalu na żywo w siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wszelkie informacje będą wysyłane mailowo oraz dostępne na stronie www.teologiapolityczna.pl] logotypy norwid

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowegoLogo MKDNiS kolorowe 7


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.