Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Tomasz Burzyński: Rola polskiej armii w NATO

Tomasz Burzyński: Rola polskiej armii w NATO

Był 12 marca 1999 roku. Dzień po moich dwudziestych siódmych urodzinach, jako młody porucznik służący w ówczesnym 1 pułku specjalnym komandosów w Lublińcu, obserwowałem w telewizji uroczyste przyjęcie Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego – pisze Tomasz Burzyński w „Teologii Politycznej co Tydzień”: „Co my (w) NATO?".

Był 12 marca 1999 roku.

Dzień po moich dwudziestych siódmych urodzinach, jako młody porucznik służący w ówczesnym 1 pułku specjalnym komandosów w Lublińcu, obserwowałem w telewizji uroczyste przyjęcie Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Po trzech latach partnerstwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska w 1999 roku została pełnoprawnym członkiem NATO. Pamiętam, jak ja i moi koledzy, zastanawialiśmy się, co ten fakt zmieni w naszej jednostce i jaka będzie ta nowa przyszłość Wojska Polskiego w strukturach sojuszu NATO.

Przez dwadzieścia pięć lat okazało się, że po wielkich zmianach, które nastąpiły w naszej armii, Polska stała się jednym z silniejszych filarów Paktu. Wykorzystaliśmy ten czas dwudziestu pięciu lat bycia pełnoprawnym członkiem sojuszu, by poziom wyszkolenia oraz potencjał naszej armii nie odbiegał od pozostałych państw członkowskich, a jednocześnie by nasz kraj stał się państwem bezpiecznym i stabilnym, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę położenie geopolityczne, jakie zajmuje Polska.

Polska armia odgrywa istotną rolę w strukturze NATO, wspierając sojusznicze cele dotyczące bezpieczeństwa i stabilności na obszarze euroatlantyckim, szczególnie na wschodniej flance NATO. W ciągu ćwierćwiecza wspierała swoim potencjałem militarnym nie tylko kraje z nami sąsiadujące, ale jako pełnoprawny członek sojuszu uczestniczyła również w ponad trzynastu misjach oraz operacjach sojuszniczych w Europie oraz na innych kontynentach naszego globu.

Polska aktywnie bierze udział we wszystkich działaniach sojuszu, znacząco angażując się w utrzymanie bezpieczeństwa na obszarze europejskim i nie tylko. Armia Polska z modernizowanym i nowoczesnym sprzętem oraz dobrze wyszkolonym personelem jest integralną częścią NATO, przyczyniając się do ciągłego wzmacniania potencjału militarnego sojuszu.

Podkreślić należy fakt, że w ramach sojuszu, Polska armia wyspecjalizowała się się m.in. w działaniach sił specjalnych. Ogromny trud polskich żołnierzy wywodzący się z jednostek specjalnych JWK, GROM, FORMOZA, AGAT czy też NIL-u, zaowocował estymą i uznaniem – uznawane są za jedne z najlepszych w sojuszu oraz na świecie. Na tym przykładzie można zaobserwować rozwój polskiej armii oraz jej potencjału osobowego i sprzętowego. Dziś to nie my pobieramy nauki u „innych”, lecz sami szkolimy jednostki specjalne państw sojuszu, których kadencja w pakcie jest dłuższa niż nasza. Pokazuje to zaangażowanie Polski w działania w ramach sojuszu oraz zaufanie, jakie zdobyliśmy wśród sojuszników, podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć we wskazanym obszarze. Ponadto nasi oficerowie i podoficerowie aktywnie służą w strukturach dowodzenia Paktu Północnoatlantyckiego oraz zajmują wysokie stanowiska w międzynarodowych instytucjach i jednostkach wchodzących w jego struktury.

Polska armia manifestuje sojuszniczą solidarność poprzez udział w wielu operacjach i misjach NATO. Polskie kontyngenty biorą udział w operacjach obronnych, pokojowych oraz wsparcia stabilizacyjnego, pomagają regionom dotkniętym konfliktami i kryzysami. Polska, jako jeden z pierwszych krajów, zadeklarował swoje wsparcie po 11 września 2001 roku Stanom Zjednoczonym. Udział naszych Sił Zbrojnych w misjach w Iraku czy też w Afganistanie został okupiony wielka daniną krwi naszych żołnierzy oraz ogromnym zaangażowaniem militarnym w realizacje misji zagranicznych wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych wchodzących w skład Wojsk Polskiego.

W kontekście zwiększonej aktywności Rosji w regionie wschodnim, Polska odgrywa kluczową rolę w wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Nasz wkład w bezpieczeństwo na wschodnich rubieżach sojuszu szczególnie doceniany jest przez państwa bałtyckie oraz pozostałych sojuszników sojuszu.

Rozmieszczenie sojuszniczych sił, w tym amerykańskich, na terytorium Polski przyczynia się do zwiększenia odporności sojuszu na potencjalne zagrożenia ze wschodu. Jednocześnie poprzez wspólne ćwiczenia oraz szkolenia z sojusznikami stacjonującymi na terenie naszego kraju, polska armia zwiększa swój poziom kompatybilności z pozostałymi armiami paktu NATO. Wpływa to także na zwiększenie zaufania sojuszników co do poziomu wyszkolenia i zaangażowania Polskich Sił Zbrojnych. Międzynarodowe ćwiczenia i szkolenia umożliwiają też doskonalenie współpracy oraz zwiększenie interoperacyjności miedzy armiami paktu.

Polska kontynuuje wysiłki w zakresie modernizacji swoich sił zbrojnych, co jest zgodne z postulatami NATO dotyczącymi zwiększenia zdolności obronnych. Inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy oraz rozwój umiejętności operacyjnych, umożliwiają Polsce efektywne współdziałanie z innymi państwami członkowskimi. Podkreślić należy fakt, że nasz kraj inwestuje ogromne środki finansowe z budżetu państwa w bezpieczeństwo naszego kraju, wzmacniając tym samym potencjał militarny NATO. Budżet w 2024 roku określony został na poziomie 118,14 mld zł, co stanowi 3,1 proc. przewidywanego PKB, a uwzględniając Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wydatki obronne osiągnąć mają blisko 159 mld zł – 4,2 proc. PKB.

Nie bez znaczenia jest również aktywne uczestnictwo Polski w działaniach NATO w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu dynamicznie rozwijających się zagrożeń cybernetycznych. Innowacje technologiczne oraz rozwój zdolności cybernetycznych stanowią priorytetowe obszary, w których wdrażamy środki i siły, mające na celu zwiększenie odporności sojuszu na ataki elektroniczne.

Polska, będąc liderem wśród państw środkowoeuropejskich, pełni także rolę „mostu” między wschodem a zachodem. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach współpracy regionalnej, promując stabilność na obszarze Europy Środkowej
i Wschodniej.

Integracja polskiej armii z siłami sojuszniczymi NATO jest kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania całego sojuszu i zwiększenia bezpieczeństwa naszego państwa oraz jego obywateli. Cieszy fakt, że poziom zaufania i poparcie dotyczące członkostwa Polski  w pakcie NATO jest jednym z najwyższych wśród mieszkańców krajów będących jego członkami.

Rola Polski w NATO jest ważna i istotna zarówno pod względem strategicznym, jak i operacyjnym. Jej zaangażowanie w różnorodne misje sojusznicze, inwestycje w nowoczesne technologie obronne oraz współpraca regionalna przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa na obszarze europejskim. Tym samym Polska armia stanowi nieodłączny element wspólnoty obronnej NATO, wspierając sojusz w jego dążeniach do utrzymania pokoju i stabilności.

ppłk (r) Tomasz Burzyński (Były Oficer JWK)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB 01


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.