Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

[RELACJA + ZDJĘCIA] Seminarium studenckie „Reflecting on the Images of Merciful Jesus According to the Vision of St. Faustina” Angelicum

[RELACJA + ZDJĘCIA] Seminarium studenckie „Reflecting on the Images of Merciful Jesus According to the Vision of St. Faustina” Angelicum

W piątek 12 maja na rzymskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu odbyło się seminarium zorganizowane przez studentów będące pokłosiem wystawy obrazów Jezusa Miłosiernego, którą jeszcze do końca tygodnia można oglądać w Wiecznym Mieście. Zgodnie z intencją organizatorów wystawa stanowiła punkt wyjścia do rozmowy o roli sztuki w misji ewangelizacyjnej Kościoła i wzroście duchowym wierzących, ale też o różnych spojrzeniach na przesłanie siostry Faustyny o Miłosierdziu Bożym.

W piątek 12 maja na rzymskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu odbyło się seminarium zorganizowane przez studentów będące pokłosiem wystawy obrazów Jezusa Miłosiernego, którą jeszcze do końca tygodnia można oglądać w Wiecznym Mieście. Zgodnie z intencją organizatorów wystawa stanowiła punkt wyjścia do rozmowy o roli sztuki w misji ewangelizacyjnej Kościoła i wzroście duchowym wierzących, ale też o różnych spojrzeniach na przesłanie siostry Faustyny o Miłosierdziu Bożym. Spotkali się studenci o wielorakich wrażliwościach i zainteresowaniach badawczych studiujący na różnych uniwersytetach papieskich. Podczas pierwszej sesji seminarium Ks. Michael Baggot, student Angelicum, wykładowca Pontificio Ateneo Regina Apostolorum i wieloletni przewodnik po Muzeach Watykańskich, podzielił się swoim doświadczeniem towarzyszenia osobom niewierzącym lub nawet wrogim chrześcijańskiemu przesłaniu na drodze odkrywania najpiękniejszej sztuki chrześcijańskiej. Gina Pribaz, studentka Instytutu Duchowości, przedstawiła amerykański Truth and Beauty Project – przedsięwzięcie formacyjne skierowane do młodzieży, które przez kontakt z dziedzictwem kulturowym chrześcijaństwa w Rzymie ma szanse odkryć i ożywić korzenie swojej wiary. Ksiądz Piotr Staryszak, absolwent pierwszej edycji Studiów Janopawłowych i doktorant na Uniwersytecie Santa Croce, wprowadził zaś słuchaczy w interpretację „Dzienniczka” i wizerunku Jezusa Miłosiernego z perspektywy teologii dogmatycznej. Ukazał powiązanie niektórych ich elementów z Tajemnicami Chrystusa, takimi jak Wcielenie, Męka, Śmierć, Zmartwychwstanie i szerzej Pascha, a tym samym także ich łączność z Magisterium Kościoła.

Druga sesja seminarium była poświęcona dyskusji na temat różnych perspektyw patrzenia na Miłosierdzie Boże. Francesca Chiara Battista, uczestniczka wymiany studenckiej Instytutu Tomistycznego, spojrzała na to zagadnienie z perspektywy teologicznej, sięgając po Pismo Święte, Tradycję Kościoła i myśl św. Tomasza. O to jak orędzie o Miłosierdziu Bożym wpływa na relację człowieka z samym sobą i drugim (także od strony psychologii jako narzędzia uzdrowienia), pytał zaś w swoim wystąpieniu Tomasz Frycze, tegoroczny stypendysta Fundacji św. Mikołaja. Michał Kłosowski, studiujący w tym roku w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II, poświęcił zaś swoje wystąpienie polityczności Miłosierdzia w nauczaniu polskiego papieża.

Podczas długiej dyskusji studenci skupili się na dwóch zasadniczych wątkach. Pierwszym była zawiła historia przedstawień Jezusa Miłosiernego powstałych według wskazówek siostry Faustyny. Swoją wiedzą podzielili się przedstawiciele Litwy i Polski, tworząc fascynującą mapę dziejów wizerunku i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Drugim zagadnieniem, które wzbudziło żywą dyskusję wśród zgromadzonych studentów, była relacja między nieskończonym Miłosierdziem Boga a jego Sprawiedliwością. „Wielu wierzących ma kłopot z pojęciem i zgodą na fakt, że nieskończenie miłosierny Bóg będzie także naszym sędzią i że piekło jest realną możliwością” – podkreślił ksiądz Marija Elijas Cerniauskas, pochodzący z Litwy doktorant Angelicum. Człowiek wyrosły w dzisiejszej kulturze łatwo odrzuca prawdę o odpowiedzialności za własne czyny i postawy, ma bowiem do wyboru wiele alternatywnych modeli filozoficznych, które dają proste odpowiedzi na trudne pytania. Z drugiej strony bywają także tacy, którzy przywiązani do wizji Boga sprawiedliwie oddzielającego świętych od grzeszników na końcu dziejów czują się zgorszeni wciąż podkreślaną prawdą o Miłosierdziu. Traktują to jak pewnego rodzaju modę, która zawitała do Kościoła całkiem niedawno. „Jak więc przyciągnąć do chrześcijaństwa, które jest niełatwą receptą na szczęście osoby zagubione, cierpiące, poszukujące, mówiąc im całą, a nie tylko część prawdy?” – pytała prowadząca seminarium Anna Brojer, studentka Instytutu Duchowości. „Odpowiedzią jest zaczęcie od początku, od właściwej antropologii. Trzeba przypomnieć człowiekowi raz jeszcze, kim jest: że został stworzony z miłości, dla wielkich rzeczy, trzeba mu przypomnieć, jak potężna jest jego godność, z którą idzie wielka odpowiedzialność” – mówiła siostra Beatrice Okoro, także doktorantka Angelicum. Przypomniano między innymi model, który w swojej ścieżce rekolekcyjnej zaproponowanej przez św. Ignacego Loyolę w „Ćwiczeniach duchowych” realizuje Towarzystwo Jezusowe. Zaczyna ono od Fundamentu – pokazania człowieka takim, jakim go widzi Bóg, by potem wprowadzić go w inne prawdy wiary, także w prawdę o niszczącej sile zła i grzechu oraz o prawdę o miłosierdziu Ojca. Seminarium studenckie odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia Studentów Angelicum (ASPUST), Instytutu Kultury im. Świętego Jana Pawła II oraz Fundacji Świętego Mikołaja.

Relację opracowała Anna Brojer

Zdjęcia: Anna Brojer, Michał Kłosowski

____________

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną instytucją naukowo-dydaktyczną powołaną na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II.

Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy.

Instytut jest współprowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja (wydawcę Teologii Politycznej) i w całości finansowany przez prywatnych darczyńców z Polski. Zapraszamy serdecznie do ich grona!

____________

Namalować katolicyzm od nowa. Rozmowa z Dariuszem Karłowiczem

Bp Jacek Grzybowski o malowaniu obrazu Miłosierdzia Bożego

Czy sztuka wysoka wróci do Kościoła? Polscy artyści namalują ponownie obraz Miłosierdzia Bożego


Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.