Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Seminarium: O łataniu dziury w beczce na UW!

Seminarium: O łataniu dziury w beczce na UW!

Polecamy seminarium Bartosza Fingasa pt. Łatanie dziury w beczce…, czyli o szczęściu i dobrym życiu według filozofii klasycznej - trwają zapisy!


Polecamy seminarium Bartosza Fingasa pt. Łatanie dziury w beczce…, czyli o szczęściu i dobrym życiu według filozofii klasycznej - trwają zapisy!

Czytaj więcej o seminarium

Opis kursu

W ramach zajęć proponuję wspólne uczenie się od filozofów, którzy mierzą się z najważniejszymi dla każdego człowieka pytaniami i proponują praktyczne, choć niekonieczne proste, odpowiedzi. Najprawdopodobniej swoją przystępnością i barwnymi historiami nie przebiją popularnych poradników quasi-psychologicznych z prostymi receptami na szczęście, jednak z pewnością umożliwią to, co według Arystotelesa jest jednym z ważnych aspektów życia szczęśliwego: głęboką refleksję nad podstawowymi zagadnieniami, o które pyta każdy myślący człowiek – szczęściem, dobrem, cnotami, celami ludzkiego działania i życia. Być może dzięki proponowanym zajęciom Słuchaczom łatwiej będzie załatać beczkę z platońskiej anegdoty, by życie nie przelatywało jak woda przez dziurawe naczynie, ale było możliwe jego napełnienie.

Na zajęciach będziemy inspirować się tradycją filozoficzną zapoczątkowaną przez Arystotelesa, a posiadającą swoich kontynuatorów od średniowiecza po XXI wiek – z tej racji często jest nazywana filozofią klasyczną.

W trakcie zajęć zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

 • Czym jest etyka w filozofii klasycznej i jak odnosi się do życia codziennego?
 • Jakie są kryteria dobrych czynów i wyznaczniki dobrego życia?
 • Jaka jest rola emocji w życiu moralnym człowieka?
 • Czym są cnoty i w jaki sposób ułatwiają one działanie?
 • Jak kształcić cnoty i kształtować swój charakter? Po czym poznać, że nam się to udaje?
 • W jaki sposób przejawiają się roztropność męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość w życiu codziennym?
 • Co czyni nas wielkodusznymi?
 • Czym różni się przyjemność od radości i spełnionego życia?
 • Jak odkryć, co jest w życiu ważne i skupić się na realizacji kluczowych dla nas wartości?
 • Co filozofia klasyczna mówi o celach i sensie ludzkiego życia i jakie ma to znaczenie dla nas?
 • Zajęcia będą zawierać wprowadzenie merytoryczne, ale polegać będą głównie na analizach konkretnych przykładów wymyślanych wspólnie na zajęciach oraz praktycznych warsztatach umożliwiających autorefleksję i odniesienie omawianych zagadnień do życia codziennego.

  Konwersatorium z elementami wykładu i warsztatów, 30 godzin

  Cel ogólny

  Zapoznanie Słuchaczy z koncepcjami dobrego życia i szczęścia w filozofii klasycznej oraz pobudzenie refleksji i dyskusji na temat ich aktualności dla współczesnego człowieka.

  Cele szczegółowe

  • zarysowanie odpowiedzi na pytanie, czym jest szczęśliwe i spełnione życie według filozofii klasycznej,
  • przedstawienie etyki cnót jako filozofii człowieka i jego rozwoju,
  • zarysowanie odpowiedzi na pytania, jak kształcić cnoty i ćwiczyć swój charakter,
  • przedyskutowanie aktualności klasycznej filozofii dobrego życia wobec współczesnych wyzwań i życia codziennego,
  • zbadanie zbieżności niektórych tez klasycznej filozofii praktycznej ze współczesnymi teoriami i koncepcjami (np. z psychologią pozytywną Martina Seligmana czy koncepcją nawyków skutecznego działania Stephena Coveya).

  Korzyści dla słuchaczy

  • w zakresie wiedzy: Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat koncepcji dobrego życia i etyki cnót w filozofii klasycznej,
  • w zakresie umiejętności: Słuchacz zdobędzie umiejętność oceniania codziennych sytuacji i problemów moralnych korzystając z kategorii etyki cnót.

  Metody pracy

  • mini-wykład,
  • warsztat,
  • dyskusja,
  • praca w grupach.

  Metody weryfikacji efektów kształcenia (dla Słuchaczy przystępujących do egzaminu)

  Forma pisemna, pytania otwarte.

  Zapisz się!


  Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

  Wpłać darowiznę
  100 zł
  Wpłać darowiznę
  500 zł
  Wpłać darowiznę
  1000 zł
  Wpłać darowiznę

  Newsletter

  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
  oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.