Renesans apologii – spis treści

Renesans apologii – spis treści

Spis treści

Wstęp        

Część pierwsza 

HISTORIA APOLOGII, PREKURSORZY NOWEJ APOLOGII, JEJ DEFINICJA I OBSZARY

Rozdział I – Dzieje apologii     

1. Narodziny w świecie greckim

2. Starożytne apologie chrześcijańskie   

2.1. Wobec judaizmu   

2.2. Wobec pogaństwa    

3. Apologia w średniowieczu i czasach nowożytnych    

Rozdział II – Prekursorzy nowej apologii    

1. Blaise Pascal    

2. John Henry Newman    

3. Gilbert Keith Chesterton 

Rozdział III – Kontekst nowej apologii  

1. Porzucenie apologetycznej wrażliwości na rzecz dialogu  

2. Dekonstrukcja, płynność, polityczna poprawność 

3. Utrata religijności, rezygnacja z metafizyki 

    i tryumf nieokreśloności  

4. Bezideowe zmęczenie Europy i przegrana Boga 

5. Noc ciemna wiary i niewiary  

6. Prześladowania  

7. Powrót do chrześcijańskich korzeni czy zmierzch christianitas?  

Rozdział IV – Geneza nowej apologii, jej definicja i obszary 

1. Proapologijne impulsy Magisterium Kościoła  

2. Próby określenia   

3. Formy, język i styl   

4. Początki nowej apologii, nazwiska i kręgi zainteresowań  

5. Relacja do apologetyki i teologii fundamentalnej  

6. Niebezpieczeństwa  

7. Perspektywy  

Część druga

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NOWEJ APOLOGII

Rozdział I – Apologia tożsamości człowieka  

1. Apologia historycznej pamięci  

1.1. Intuicja Sokratesa  

1.2. Modernizacja jako niepamięć  

1.3. Ku podmiotowości dojrzałej  

2. Apologia odpowiedzialności w świecie pełnym dwuznaczności  

2.1. Cień nierozliczonej przeszłości 

2.2. Przeciw pozorom demokracji 

2.3. Bezdroża ponowoczesnej Europy 

2.4. Idee w działaniu  

3. Apologia życia wobec cywilizacji śmierci   

3.1. Filozoficzno-teologiczne podstawy życia ludzkiego  

3.2. Przeciwko przemysłowi śmierci  

3.3. Wobec spisku mediów  

4. Apologia kultury jako ukazywanie drugiej przestrzeni  

4.1. Dziedzictwo wyrazistych autorytetów 

4.2. Przeciw salonowym modernizatorom 

4.3. Droga do wnętrza  

Rozdział II – Apologia obecności chrześcijaństwa w świecie  

1. Apologia chrześcijańskiej duszy  

1.1. Zredukowana antropologia  

1.2. Znaki wiarygodności chrześcijaństwa  

2. Apologia katolicyzmu ewangelicznego 

2.1. W poszukiwaniu głębi chrześcijaństwa  

2.2. Ewangeliczna odnowa Kościoła   

2.3. Wobec chrystofobii i dżihadyzmu  

3. Apologia wiary w przestrzeni publicznej  

3.1. Europa – od średniowiecznej christianitas 

      do społeczeństwa otwartego   

3.2. Chrześcijaństwo w optyce ponowoczesności  

Rozdział III – Apologia Jezusa Chrystusa  

1. Argumentacja archeologiczna 

2. Argumentacja duchowa  

3. Argumentacja antyideologiczna  

4. Argumentacja historyczno-teologiczna   

Zakończenie – wnioski  

Bibliografia 

Fragment wstępu książki


Ambitna kultura potrzebuje Twojego wsparcia. Prosimy, przekaż darowiznę w dowolnej wysokości i dołącz do grona darczyńców Teologii Politycznej. Kliknij tu lub przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną”. Dziękujemy!

Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.