Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945 – Tadeusz Paweł Rutkowski

Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945 – Tadeusz Paweł Rutkowski

W serii „Wojny Kulturowe przeciw Polsce” wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury ukazała się książka pt. „Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945”, której autorem jest Tadeusz Paweł Rutkowski. To już czwarty tom cyklu publikacji poświęconych sposobom kształtowania opinii i wyobrażeń na temat Rzeczypospolitej przez państwa ościenne w okresie od XVII do XX wieku.

Tytuł:  „Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917–1945”
Autor: dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski
Projekt graficzny: dr Aleksandra Toborowicz
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
ISBN: 978-83-7982-409-0
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 528
Okładka: miękka

Najnowszy tom serii, „Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945” autorstwa dr. hab. Tadeusz Pawła Rutkowskiego omawia wielokierunkową propagandę sowiecką, która kształtowała obraz Polski i Polaków oraz relacje polsko-rosyjskie na przestrzeni blisko trzydziestu lat (1917–1945). Pokazuje, że niezależnie od nasilenia działań propagandowych przekaz ten był niezmiennie negatywny. W zależności od bieżących celów zmieniał się jedynie rozkład akcentów: początkowo podważano prawa Polski, później deprecjonowano dorobek państwa polskiego.

Wychodząc od opisu organizacji aparatu propagandy, autor omawia metody jego działania, koncentrując się na kulturze i historiografii. Monografia została oparta na szerokiej podstawie źródłowej: zbiorach dokumentów, artykułach prasowych, licznych utworach literackich, plakatach, sowieckich filmach propagandowych i tekstach historiograficznych.

O serii:
„Wojny kulturowe przeciw Polsce” to seria historyczna poświęcona kształtowaniu opinii i wyobrażeń na temat Rzeczypospolitej przez państwa ościenne w okresie od XVII do XX wieku. Seria została nagrodzona prestiżową Silver A' Design Award w dziedzinie projektowania graficznego/edytorskiego, w konkursie A' Design Award and Competition 2019–2020 we Włoszech. Autorką opracowania graficznego jest dr Aleksandra Toborowicz.

Spis treści

Książka dostępna do nabycia w księgarni NCK

___________

W serii „Wojny kulturowe przeciw Polsce” do tej pory ukazały się także:

„Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach”
Autor: dr Jacek Kordel
Projekt graficzny: dr Aleksandra Toborowicz
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
ISBN: 978-83-7982-405-2
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 354
Okładka: miękka

Książka Jacka Kordela dowodzi, że wizerunek Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w. w dużej mierze był efektem świadomych i celowych zabiegów państw postronnych. Zastrzeżenia wobec podstaw ustrojowych, szeroko komentowane zapóźnienia w sferze społecznej, gospodarczej, oświatowej i obyczajowej, a także imputowana Polakom nietolerancja religijna – stanowiły oręż w walce dyplomatycznej i politycznej.

Autor analizuje obraz Polski i Polaków popularyzowany w piśmiennictwie oświeceniowych luminarzy (Leibniza, Monteskiusza, Woltera) oraz inne osiemnastowieczne źródła: styryjską tablicę narodów, materiały propagandowe na temat rzezi toruńskiej czy relacje z podróży. Dowodzi, jak osobiste ambicje i często mylne, niezweryfikowane wyobrażenia autorów znajdowały odzwierciedlenie na kartach ich utworów.

20210621 133705

Spis treści

Książka dostępna do nabycia w księgarni NCK

___________

„Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918”
Autor: prof. Grzegorz Kucharczyk
Projekt graficzny: dr Aleksandra Toborowicz
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
ISBN: 978-83-7982-406-9
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 304
Okładka: miękka

Poświęcona okresowi zaborów książka Grzegorza Kucharczyka przybliża te działania państwa pruskiego, których celem było zneutralizowanie polskiego przekazu kulturowego i utrwalenie wizerunku Rzeczpospolitej jako kraju bez historii, społecznie i gospodarczo zapóźnionego. Jej podział przedstawiano jako dziejową konieczność, zaś trwałe wcielenie do Prus, a następnie Rzeszy Niemieckiej – jako szansę na rozwój cywilizacyjny.

W XIX  wieku elity niemieckie rozwijały idee uzasadniające konieczność „pracy kulturowej” na Wschodzie. Grunt dla nich stanowiły wyobrażenie o pruskiej wyższości oraz głęboko zakorzenione antypolskie stereotypy. Narracja o Polakach (czy szerzej: Słowianach) jako tych, których trzeba stale wychowywać, przewija się w niemieckim dyskursie politycznym oraz w literaturze i z czasem ewoluuje – w okresie Wielkiej Wojny przybierając już ton wyraźnie protekcjonalny, czy wręcz agresywny.

20210621 133654

Spis treści

Książka do nabycia w księgarni NCK

___________

„Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919–1945”
Autor: prof. Marek Kornat
Projekt graficzny: dr Aleksandra Toborowicz
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
ISBN: 978-83-7982-408-3
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 536
Okładka: miękka

Autor, prof. Marek Kornat poddaje wnikliwej analizie wypowiedzi niemieckich elit politycznych i umysłowych na temat Polski i Polaków, ukazując w ten sposób motywy i mechanizmy niemieckiej propagandy skierowanej przeciwko Polsce w okresie Republiki Weimarskiej i od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera do roku 1945. Książka wykorzystuje liczne źródła, w tym przemówienia i dzienniki polityków i dyplomatów, zawiera także omówienie artykułów prasowych i niemieckiej kinematografi i propagandowej.

20210621 133738

Spis treści

Książka do nabycia w księgarni NCK

___________

Seria „Wojny kulturowe przeciw Polsce” dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Kultury

20210621 133945 2


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.