Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Ks. Jerzy Szymik doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Ks. Jerzy Szymik doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Wybitny teolog i poeta ks. prof. Jerzy Szymik został 19 czerwca 2024 uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Senat papieskiej uczelni nadał ks. prof. Szymikowi honorowy tytuł m.in. za „wzorowy sposób uprawiania teologii, którą ubogacił pięknem tworzonej poezji, poprzez co wskazał na bardzo mocny i twórczy związek teologii i kultury, wypełniając tym samym wezwanie świętego Jana Pawła II do ustawicznego dialogu Kościoła z kulturą we współczesnym świecie”. Doceniono także „ukazywanie i propagowanie myśli teologicznej kard. Józefa Ratzingera i sukcesywnie papieża Benedykta XVI, którą od wielu lat przedstawia swoją twórczością naukową jako Theologia Benedicta”. W uchwale podkreślono, że ks. prof. Szymik zapisał się na trwałe w historii polskiej myśli teologicznej.

Zdaniem recenzenta ks. prof. Jana Sochonia, nie sposób wyobrazić sobie mapy współczesnej polskiej kultury, a w niej teologii, bez naukowych i artystycznych osiągnięć ks. prof. Jerzego Szymika. „Jego aktywność uniwersytecka, duszpasterska, dydaktyczna, niebywale imponujący dorobek książkowy, wystąpienia medialne, działalność publicystyczna, recenzencka i społeczna, wreszcie uczestnictwo w węzłowych dyskusjach obecnego czasu, dotyczących nie tylko kwestii konfesyjnych, ale również tych odnoszących się miejsca oraz roli literatury i sztuki w krajobrazach budowanych przez idee ponowoczesności— wszystkie te owoce profesorskiej aktywności nie pozostają bez wpływu na kształt obecnej kultury” – zaznaczył ks. prof. Sochoń charakteryzując drogę naukową laureata.
Nadanie tytułu doktora honoris causa UPJP2 w Krakowie człowiekowi wiary i kultury, jakim jest ks. prof. Jerzy Szymik, jest wyraźnym głosem naszej uniwersyteckiej wspólnoty, który bardzo chcielibyśmy, aby był postrzegany jako wezwanie do kultywowania chrześcijańskiej kultury i odkrywania jej głębszego znaczenia – podkreślił rektor uczelni ks. prof. Robert Tyrała.

Podczas uroczystości laudację wygłosił o. prof. Jarosław Kupczak OP. „Zawsze myślę o dzisiejszym Laureacie jako o Teologu Słowa; swoją drogą nie wiem, czy dla teologa można (teo-logos) znaleźć zaszczytniejsze określenie. Poeci, a szerzej: ludzie kultury, mają szczególnie dziś ważne zadanie do wypełnienia wobec Kościoła. Ich zadaniem jest poszukiwanie słów, które nazywają rzeczywistość Boga i człowieka, prawdziwych słów”.

Z kolei nowy doktor honoris causa UPJP2 ks. prof. Szymik w swoim wykładzie wskazywał m.in. iż „konieczne jest wyrwanie się z cynizmu postoświeceniowej, skrajnie zeświecczonej kultury, która neguje własne fundamenty i źródła”. „Konieczna jest pełnokrwista kultura i sztuka, w których wiara będzie obecna nie tylko i wyłącznie jako wątpliwość i demaskacja, obrazoburstwo i negacja, czyli de facto jako niewiara, ale jako witalny impet. Konieczna jest do tego wywiedziona z Prawdy wizja i idea, bo idee, jak wiemy, mają swoje konsekwencje. Konieczny jest renesans kultury prawdziwie pro-ludzkiej, opartej na najgłębiej sięgających fundamentach teologicznych. Jakich?

− Pierwszy: teologia stworzenia − niezbywalny punkt wyjścia rozumienia życia i kultury.
− Drugi: teologia Wcielenia − zasadniczy paradygmat kulturotwórczy.
− Trzeci: teologia Paschy − jedyna nadziejorodna odpowiedź na pokusę absurdalności istnienia, dramat przemijania i tragedię śmierci”.

 

 

Cykl Mozarteum. Synteza teologii Benedykta XVI w interpretacji ks. Jerzego Szymika 

Ks. Jerzy Szymik: Benedykt XVI – teologia radykalnego prymatu Boga

Ks. prof. Jerzy Szymik: „Redemptor hominis”. Wykład w ramach cyklu  „Jan Paweł II na nowo odczytany”

Ks. Jerzy Szymik: Ratzinger i sztuka. Benedykta XVI estetyka teologiczna

„Wiersze zebrane 1988-2023” – ks. Jerzy Szymik

 

fot. Jacek Łagowski

 


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.