Interdyscyplinarna konferencja w Wenecji o republikanizmie

Interdyscyplinarna konferencja w Wenecji o republikanizmie

Serdecznie zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na drugą edycję międzynarodowego wydarzenia „World Multidisciplinary Conference on Republics and Republicanism”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021r. Głos Polskich naukowców będzie na niej bardzo mile widziany!

Serdecznie zachęcamy wszystkich naukowców zainteresowanych udziałem w konferencji do nadsyłania tytułów referatów ze streszczeniem (około 250 słów) wraz z CV i pełnym adresem kontaktowym (w tym e-mail) na adres luca.pes@univiu.org oraz CC silvia.casalini@univiu.org. 

Specjalnymi gośćmi będą: Quentin Skinner, profesor Queen Mary University of London, autor książki Liberty Before Liberalism (1998) oraz współredaktor i współtwórca Republicanism: A Shared European Heritage, 2 tomy (2002) oraz Cécile Laborde, profesor teorii politycznej Uniwersytetu w Oxfordzie i autor Critical Republicanism. The Hijab Controversy in Political Philosophy (2008).

Szczególną uwagę organizatorzy poświęcą referatom z następujących dziedzin:
- republikanizm i sztuka
- republikanizm, przestrzeń miejska i pamięć historyczna
- republikanizm i płeć
- republikanizm, rasa i pochodzenie etniczne
- republikanizm i środowisko naturalne, eko-socjalizm i antropocen
- republikanizm i prawo międzynarodowe
- republikanizm i prawa
- republikanizm, nacjonalizm i imigracja
- republikanizm i współczesne praktyki (budżetowanie partycypacyjne; formy decentralizacji itp.)
- (nie)dominowanie w republikanizmie

O idei wydarzenia: 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci republikanizm stał się głównym przedmiotem zainteresowania w teorii i historii polityki. Idea republikańska wyłoniła się jako główna alternatywa dla liberalizmu, kiedy marksizm stracił swoją pozycję po upadku muru berlińskiego. Dziś, w obliczu narastającego populizmu i kryzysu demokracji, ponownie pojawia się zainteresowanie tym systemem ustrojowym. 

Republikanizm - jako refleksja nad klasycznymi Atenami i Rzymem, a następnie renesansową Florencją, Wenecją i innymi jednostkami samorządowymi - został okrzyknięty wspólnym dziedzictwem europejskim. Jego cechą wyróżniającą było skupienie się na zróżnicowanych mechanizmach politycznych mających na celu zapobieganie tyranii, równoważenie władzy i osiąganie mieszanych rządów oraz zapewnienie form uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, ochrona przed ograniczeniami. Takie praktyki miały kluczowe znaczenie dla eksperymentów w zakresie demokratycznych rządów na całym świecie.

Celem konferencji jest promowanie teoretycznych i historycznych refleksji nad takimi doświadczeniami. Organizatorzy pragną także poszerzyć tematykę o pozaeuropejskie studia przypadków i perspektywy, aż po późną nowoczesność i współczesność. U podstaw przedsięwzięcia leży przekonanie, że republikanizm nie jest martwym ciałem ograniczonym do studiów nad przeszłością. Organizatorzy pragną ponownie odkryć jego idee w celu zaoferowania nowatorskich rozwiązań problemów współczesności. 

Do udziału zapraszani są naukowcy wielu różnych dyscyplin, zarówno konsorcjum Międzynarodowego Uniwersytetu Weneckiego, jak i spoza niego. Dalekosiężnym celem jest organizowanie konferencji co dwa lata, aby w końcu przekształcić ją w stały warsztat.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

1) Teoria polityczna i filozofia republikanizmu. Głównym celem będzie tu określenie, na czym polega tradycja republikańska, jakie są cele i formy życia republikańskiego. Jeśli możliwa jest spójna teoria republikanizmu, to w jaki sposób odróżnia się on od propozycji konkurencyjnych (w tym populizmu i liberalizmu)? Czy istnieją różne modele regionalne lub narodowe klasycznej tradycji republikańskiej? 

2) Historyczne przejawy republikanizmu w ideach, ruchach, reżimach i sztuce. Zagadnienie to obejmuje wszystkie podejścia wymagające rygorystycznej historyzacji i historycznego opisu: od greckiego i rzymskiego republikanizmu do republik włoskich w średniowieczu i polis weneckich, florenckich i genueńskich, a następnie do rewolucji holenderskiej i angielskiej; wolne miasta w średniowiecznej i wczesnowoczesnej Europie - od doświadczeń hanzeatyckich do Ragusy; od amerykańskich ojców założycieli i pokolenia przed nimi do rewolucji francuskiej oraz francuskich i włoskich wersji republikanizmu XIX wieku. Kontekst amerykański może być również kluczowy dla zrozumienia, jak republikanizm przekształcił się w populizm. Artystyczne formy republikanizmu mieszczą się również w tej dziedzinie; włączając w to rytuały republikańskie w określonym czasie i miejscu; a także przejawy republikanizmu w literaturze. Ważnym celem jest również uwzględnienie przejawów form i wartości republikańskich w Azji i innych częściach świata.

3) Badanie współczesnych praktyk politycznych, które są wyraźnie lub domyślnie republikańskie i ich perspektyw na przyszłość. Obszar ten mógłby obejmować zarówno praktyki instytucjonalne jak i społeczne, oddolne. 

Tutaj można znaleźć program edycji 2019 oraz fotogalerię

Komitet Organizacyjny:

Shaul Bassi (Uniwersytet Wenecki Ca' Foscari), Oleg Kharkhordin (Uniwersytet Europejski w St. Petersburgu), Luca Pes (Międzynarodowy Uniwersytet Wenecki), Camila Vergara (Uniwersytet Columbia), Giovanni Zanalda (Uniwersytet Książęcy)

Rada Doradcza:

Elisabeth Crouzet-Pavan (Sorbonne Université, Paryż), Cécile Laborde (Uniwersytet Oksfordzki), John Jeffries Martin (Duke University), Quentin Skinner (Queen Mary University of London), Ananya Vajpeyi (Centre for the Study of Developing Societies, New Delhi)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: luca.pes@univiu.org.


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy rzeczy ostatecznych. Aby, prowadzić nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Prosimy o hojność! (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.