Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej – Papieska Komisja Biblijna

Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej – Papieska Komisja Biblijna

Nakładem Wydawnictwa JEDNOŚĆ ukazała się książka „Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej”. W zamiarze Papieskiej Komisji Biblijnej jest to wierna interpretacja Pisma Świętego w zakresie antropologii. Stanowi nowość zarówno pod względem treści, jak i formy wykładu.

Tytuł: Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej
Autor: Papieska Komisja Biblijna
Tłumacz: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Wydawca: Wydawnictwo JEDNOŚĆ
ISBN: 978-83-8144-350-0
Oprawa: twarda z obwolutą
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 306

Opis wydawcy:
Prezentowany Dokument to w zamiarze Papieskiej Komisji Biblijnej wierna interpretacja Pisma Świętego w zakresie antropologii. Stanowi nowość zarówno pod względem treści, jak i formy wykładu. Różne zagadnienia – w większości rozwijane w wielu publikacjach – są tutaj zharmonizowane i tworzą koherentną całość. Zasadza się ona na oryginalnym planie, zaczerpniętym z założycielskiego opowiadania Księgi Rodzaju 2–3 (zintegrowanego z innymi opowiadaniami o początkach człowieka), ponieważ te stronice Pisma są uważane za fundamentalne zarówno przez księgi nowotestamentowe, jak i przez tradycję dogmatyczną Kościoła. W tych początkowych rozdziałach natchniony autor szkicuje w idealny sposób konstytutywne cechy osoby ludzkiej, od samego początku umieszczonej wewnątrz dynamicznego procesu, gdzie człowiek jako stworzenie przyjmuje rolę decydującą o przyszłości. Jest to widziane przez pryzmat aktywnej i miłującej obecności Boga, bez którego nie można zrozumieć ani natury człowieka, ani sensu jego dziejów.

Każdy ważny element zarysowany w opowiadaniu Rdz 2–3 został rozwinięty poprzez odniesienia do wszystkich ksiąg biblijnych: różne tradycje Starego Testamentu (w Pięcioksięgu, pismach sapiencjalnych, w zbiorach prorockich) i tradycje Nowego Testamentu (w Ewangeliach oraz w listach apostolskich) wnoszą swój oryginalny wkład w ukształtowanie obrazu człowieka w jego złożoności, który jawi się jako misterium do dalszych dociekań. Dokument ten ma zatem ułatwić dostrzeżenie piękna istoty ludzkiej – dzieła Boga, a także wielkiego bogactwa Bożego objawienia dotyczącego człowieka. Wykładowcy wydziałów teologii, jak również studenci i katecheci, otrzymują tym samym cenną pomoc, która prowadzi do całościowego widzenia i rozumienia planu Bożego, rozpoczętego aktem stworzenia, a realizowanego na przestrzeni wieków aż do momentu wypełnienia w Chrystusie – nowym Człowieku. Zgromadzone tu refleksje z pewnością będą też inspirującym materiałem do studiów dla osób interesujących się antropologią biblijną.

Z języka włoskiego przełożył ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

O tłumaczu:
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk – (ur. 1955) polski biblista, kapłan diecezji kieleckiej, profesor Wydziału Teologii KUL, od 2009 r. członek Papieskiej Komisji Biblijnej.

Fragment z książki:
Pismo Święte jest słowem Bożym, jest proroctwem, którego należy słuchać i okazać mu posłuszeństwo. Oznacza to, że nie można niczego „dodać”, ani też niczego „odjąć” z tego wszystkiego, co zostało objawione (Pwt 4,2; 13,1; Jr 26,2; Ap 22,18-19). Ponadto należy tekst święty interpretować w tym samym duchu, w którym został napisany (Dei verbum, nr 12). Interpretacja jest, a raczej powinna być, aktem posłuszeństwa. Zatem posłuszeństwo względem tego, co autor chciał zakomunikować, implikuje, że potrafi się rozróżnić między tym, co jest integralną częścią Objawienia a tym, co jest wyrażeniem doraźnym, związanym z mentalnością i zwyczajami określonej epoki historycznej. Dosyć łatwo uznać, że przepisy rytualne, z racji swej natury symbolicznej, podlegają zmianom już wewnątrz samej tradycji biblijnej, należy więc wydobywać z nich to, co miały symbolizować, a nie rozumieć ich w sposób literalny i dosłowny. To samo można powiedzieć o normach prawnych, zwłaszcza w zakresie przepisów karnych, które podlegały wielu korektom na przestrzeni wieków – aż do naszych dni. Nowy Testament wnosi w tych sprawach wyraźnie innowacyjny wkład, stanowiący dla chrześcijan normatywny punkt odniesienia.

Znacznie trudniejszy jest proces owego rozróżniania między tym, co pochodzi z Objawienia a tym, co jest historycznie uwarunkowane, w odniesieniu do pojęć natury antropologicznej, które nie korespondują z tym, co nauki empiryczne stopniowo odkrywały i ujmowały w formie teorii. W podobnych kwestiach należy być bardzo uważnym na polu posłuszeństwa względem tego, co tekst biblijny zamierza rzeczywiście promować w owych „uwarunkowaniach” historycznych i kulturowych, w których są zakorzenione jego stwierdzenia. W tym wymagającym procesie interpretacji jesteśmy rzecz jasna prowadzeni przez Ducha, działającego za pośrednictwem tradycji ewangelicznej i apostolskiej, przez sensus fidei Kościoła oraz wiarygodną mądrość teologów, wiernych wobec tego, co dyktuje tekst biblijny (al dettato del testo biblico).

Spis treści

Książka dostępna na stronie Wydawnictwa JEDNOŚĆ


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.