Transmisja konferencji „Religia i polityka w czasach epokowej zmiany”

Transmisja konferencji „Religia i polityka w czasach epokowej zmiany”

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczyna się konferencja naukowa „Religia i polityka w czasach epokowej zmiany. Gośćmi specjalnymi konferencji są: kard. Gerhard Müller oraz prof. Jane Adolphe. Zapraszamy na transmisję.

Celem trzeciej międzynarodowej konferencji politologii religii na UKSW jest refleksja nad zmianami jakie zachodzą obecnie w relacjach między religią i polityką. Mają one – jak się wydaje – nie tylko kosmetyczny charakter, ale dotyczą samego paradygmatu tych relacji ukształtowanego w kulturze zachodniej w epoce nowoczesności. Źródło tych zmian zdaje się leżeć w sferze politycznej, która nie tylko ulega postępującej sekularyzacji, ale także zrywa z europejską metafizyką. Jednak w swoistym sprzężeniu zwrotnym oddziałują one również na samoświadomość zachodnich wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Przedefiniowaniu w sferze politycznej takich kategorii, jak prawda, godność osoby, prawa człowieka, małżeństwo, rodzina towarzyszy rozchwianie ich znaczenia również w doktrynach wspólnot chrześcijańskich. Podstawowe zasady etyczne ustępują niejednokrotnie wobec racji pragmatycznych (np. w sporze o aborcję, eutanazję, surogację, orientację seksualną), nie tylko w polityce, ale również w kościelnej praktyce. Wydaje się, że zmiana jest na tyle istotna, że zastosowanie zaproponowanego przez Papieża Franciszka określenia „epokowej zmiany” wydaje się zasadne.

" target="_blank">

Gościem specjalnym konferencji, w której bierze udział blisko stu naukowców z całego świata, jest kard. Gerhard Müller (prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-17) oraz prof. Jane Adolphe (Ave Maria School of Law, Naples, USA). Więcej informacji i program: https://religionandpolitics.pl/pl/strona-glowna/


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.