Szukanie równowagi. Szkice literackie i publicystyczne – Tymon Terlecki

Szukanie równowagi. Szkice literackie i publicystyczne – Tymon Terlecki

Oficyna 21 podjęła się wydania esejów Tymona Terleckiego. Ogłoszony przeszło 30 lat temu w Londynie zbiór „szkiców literackich i publicystycznych” – jak go skromnie nazywał Autor – stale zadziwia bogactwem i aktualnością tematyki. Zgromadzone w nim teksty tworzą swoistą panoramę kultury europejskiej, a zarazem jedną z najgłębszych diagnoz polskiej tożsamości.

Wydawca: Oficyna 21
Pierwsze wydanie krajowe
Opracowanie: Michał Stefański
ISBN 978-83-942909-5-5
Warszawa 2019
Liczba stron 480

Zawarte w publikacji eseje dotyczą zagadnień pozornie odległych. Mówią o sprawach czysto literackich (studia o Mickiewiczu, Norwidzie, Conradzie, Wierzyńskim, Bobkowskim, Kołakowskim, Valérym, Eliocie i Thomasie), malarstwie (błyskotliwe interpretacje dzieł Kossowskiego i Bohusza-Szyszki), biografii duchowej Kopernika, genezie chrześcijańskiego socjalizmu, okrucieństwach drugiej wojny światowej i psychologii zła (wstrząsająca „modlitwa samotnego chrześcijanina” spisana wkrótce po upadku powstania w warszawskim getcie), wreszcie o najpilniejszych powinnościach moralnych Drugiej Emigracji.

Łączy jednak te szkice więź trwała i mocno wyczuwalna. Wszystkie wyrastają z potrzeby odnalezienia równowagi między kulturami Europy i całego świata, zwłaszcza między kulturą europejską i kulturą polską. Głoszą konieczność zachowania europejskiej „jedności w różnorodności”, służenia Europie „przez swoją odrębność”, wytrwania w kulturze europejskiej „na przekór jej samej”. W kontekście współczesnych debat na temat kształtu polskiej bytności we wspólnej Europie Szukanie równowagi stanowi lekturę nie tylko ożywczą i inspirującą, ale wprost niezbędną dla zrozumienia ideowego etosu Polaka-Europejczyka.

***

O Autorze:
Tymon Terlecki (1905-2000) – historyk literatury, krytyk literacki, teatrolog, eseista, tłumacz, redaktor, pedagog, jeden z najbardziej wpływowych organizatorów życia kulturalnego Drugiej Emigracji. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie w 1932 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o poezji Ryszarda Berwińskiego. Jako krytyk debiutował w 1930 roku. W latach 1934-1935 redagował „Życie Sztuki”, w latach 1936-1939 kierował pismami „Teatr” i „Scena Polska”. Od 1939 roku przebywał poza krajem, najpierw we Francji, potem w Anglii i USA. Do 1949 roku był redaktorem naczelnym tygodnika „Polska Walcząca”. Teksty krytyczne, eseje, recenzje i przekłady utworów francuskich, angielskich i amerykańskich zamieszczał m. in. na łamach londyńskich „Wiadomości” i paryskiej „Kultury”. Był współzałożycielem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, wieloletnim wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Uniwersytetu w Chicago. Współpracował z Radiem Wolna Europa i wydawnictwem Encyclopaedia Britannica. Wnikliwe studia i zbiory esejów – takie jak Krytyka personalistyczna (1957), Egzystencjalizm chrześcijański (1958), Ludzie, książki i kulisy (1960), Rzeczy teatralne (1984) czy monumentalne Szukanie równowagi (1985) – zapewniły mu miano jednego z najwybitniejszych humanistów polskich XX wieku.

Wydanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Spis treści

Przeczytaj esej Tymona Terleckiego „Europejskość i odrębność kultury polskiej”


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Wesprzyj wydanie książki „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy”
Ten, kto podważa zasadność polityki historycznej, podejmuje próbę przekonania wiatru, żeby nie wiał.
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.