Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Seminarium na UW: Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych

Seminarium na UW: Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych

Polecamy konwersatorium Tomasza Herbicha "Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych".

Polecamy konwersatorium Tomasza Herbicha Przeznaczenie i misja dziejowa Rosji? Lektura tekstów filozoficznych. Trwają zapisy, zapraszamy na stronę zajęć.

Opis zajęć

Konwersatorium będzie poświęcone rekonstrukcji i analizie zasadniczych twierdzeń zawartych w wybranych tekstach, w których podjęto próbę określenia misji dziejowej Rosji i natury stojących przed nią zadań, oraz dyskusji na temat tych twierdzeń.

Zajęcia zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza z nich będzie poświęcona prezentacji najistotniejszych informacji na temat autora danego tekstu. Część ta przyjmie formę krótkiego wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Drugą część będzie stanowiła dyskusja, której celem będzie rekonstrukcja podstawowych twierdzeń i toku argumentacji zawartego w omawianym na danych zajęciach tekście oraz odpowiedź na pytanie o aktualność danego ujęcia. Jeżeli Słuchacze wyrażą chęć przygotowania krótkich wystąpień, zostanie przedstawiona lista publikacji, które rozszerzają wiedzę na tematy omawiane podczas zajęć i będą mogły stać się przedmiotem referatu.

W trakcie zajęć zostanie zrealizowana następująca lista lektur (wszystkie są dostępne w języku polskim):

 • P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny [w:] tenże, Listy, Kraków 1992; tenże, Apologia obłąkanego [w:] Wokół słowianofilstwa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 1998, s. 63–75.
 • I. Kiriejewski, O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cywilizacji Rosji (List do księcia J. J. Komarowskiego) [w:] Wokół słowianofilstwa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 1998, s. 76–109.
 • I. Gagarin SJ, Czy Rosja będzie katolicka? [w:] Niedokończona dyskusja…, red. L. Augustyn i M. Kwaśnicka, Kraków 2008, s. 33–61; A. Chomiakow, Jeszcze kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich z powodu licznych publikacji religijnych, łacińskich i protestanckich (fragmenty) [w:] Niedokończona dyskusja…, red. L. Augustyn i M. Kwaśnicka, Kraków 2008, s.63–98.
 • F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 3, s. 379–399 [Mowa ku czci Puszkina i poprzedzające ją wyjaśnienie].
 • K. Leontjew, Bizantynizm i Słowiańszczyzna (fragmenty) [w:] Wokół Leontjewa i Bierdiajewa, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001, s. 145–176.
 • W. Sołowjow, Trzy siły, „Przegląd Filozoficzno–Literacki” 2002, nr 2, s. 33–43; tenże, Rosyjska idea, Zielona Góra 2004.
 • M. Bierdiajew, Słowianofilstwo i idea słowiańska, „Teologia Polityczna” 2015, nr 8, s. 229–234; tenże, Duchy rewolucji rosyjskiej, „Kronos” 2007, nr 4, s. 9–35; tenże, Rosyjska idea, Warszawa 1999 (fragmenty).
 • L. Karsawin, Wschód, Zachód i rosyjska idea, Zielona Góra 1999 (fragmenty).
 • A. Dugin, Geopolityczna przyszłość Rosji, „Pressje” 2014, nr 37, s. 40–64 [fragment książki Dugina Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji].
 • A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Warszawa 1999 (fragmenty); W. Cymburski, Wyspa Rosja, „Pressje” 2014, nr 37, s. 65–87.
 • Cel ogólny

  Celem zajęć jest prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych dotyczących przeznaczenia i misji dziejowej Rosji oraz dyskusja na ich temat.

  Cele szczegółowe

  1. Scharakteryzowanie najważniejszych nurtów ideowych w filozofii rosyjskiej, wyróżnienie motywów stale powracających w dyskusji na temat charakteru kultury i cywilizacji rosyjskiej oraz zadań stojących przed Rosją.

  2. Rozwijanie zdolności logicznego argumentowania i umiejętności dyskutowania.

  •  
  • zna i rozumie najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące przeznaczenia i misji dziejowej Rosji,
  • zna kontekst historyczny, w którym filozofia rosyjska rozwijała się w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku,
  • zna podstawowe fakty z biografii autorów, których teksty będą omawiane, oraz najważniejsze koncepcje przez nich sformułowane,
  • zna i rozumie takie pojęcia, jak: słowianofilstwo, okcydentalizm, eurazjatyzm, mesjanizm, komunizm i inne.
   •  
   • rozpoznaje podstawowe tematy i motywy, które wpływają na kształtowanie się poglądów dotyczących przeznaczenia i misji dziejowej Rosji
   • identyfikuje typowe strategie argumentacyjne na rzecz wyjątkowości i szczególnego posłannictwa Rosji,
   • ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego.
    •  
    • potrafi logicznie uargumentować własne stanowisko oraz dyskutować z szacunkiem dla adwersarza.
     • Metody pracy

      Dyskusja połączona z analizą tekstów źródłowych.

      Zapisy

      Można zapisać się na stronie zajęć.

     Kompetencje społeczne - po zakończeniu kursu Słuchacz:

    Umiejętności - po ukończeniu kursu Słuchacz:

   Korzyści dla słuchaczy

   Wiedza - po ukończeniu kursu Słuchacz:


  Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

  Wpłać darowiznę
  100 zł
  Wpłać darowiznę
  500 zł
  Wpłać darowiznę
  1000 zł
  Wpłać darowiznę

  Newsletter

  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
  oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.