RAPORT Z DZIAŁAŃ: 10 tysięcy dzieci z Aleppo pod opieką Fundacji Świętego Mikołaja

RAPORT Z DZIAŁAŃ: 10 tysięcy dzieci z Aleppo pod opieką Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja – wydawca Teologii Polityczna – przez cały rok 2018 prowadziła działania w Aleppo, obejmując pomocą ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży. Dwie mini szkoły i świetlice, odbudowa boisk i placów zabaw, comiesięczne stypendia dla studentów, organizacja projektów edukacyjnych – wycieczek, klubów, zajęć, zawodów sportowych, przedstawień teatralnych i wielu innych. To dotychczasowe owoce wspólnych działań na rzecz dzieci w Aleppo. Zadania te będą kontynuowane w latach 2019-2020.

Na początku 2018 roku otwarta została pierwsza mini-szkoła i świetlica, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W zajęciach każdego dnia uczestniczy ok. 80 dzieci. Pomocą objęte są wszystkie dzieci niezależnie od wyznania, ale ze względu na położenie szkoły w dzielnicy zamieszkiwanej obecnie głównie przez chrześcijan, w większości są to dzieci z niezamożnych rodzin chrześcijańskich, często pół-sieroty.

Poza zajęciami stricte edukacyjnymi, takimi jak lekcje jęz. arabskiego, jęz. angielskiego,
jęz. francuskiego, matematyki, muzyki, rysunku, przyrody, odrabianie prac domowych i zajęciami wyrównawczymi, w mini-szkole/świetlicy prowadzone są także zajęcia dodatkowe: taneczne, wyjścia na basen, wieczorki filmowe, turnieje gier planszowych, nauka gotowania, zajęcia komputerowe i zajęcia sportowe. W trakcie wakacji świetlica działała nieprzerwanie i zapewniała dzieciom przeróżne atrakcje na miejscu i wycieczki np. na basen czy do stadniny koni. Dzieci uczestniczące w zajęciach w mini-szkole otrzymały także wyprawki szkolne, plecaki, materiały papiernicze i kredki.

Projekt będzie kontynuowany w latach 2019-2020.

„HOMEWORK ROOM” W DZIELNICY AL-SAKHOUR

Remont mini-szkoły w dzielnicy Al-Sakhour rozpoczął się w czerwcu 2018. Od września szkoła przyjmuje dziennie 60 uczniów w systemie dwuzmianowym (podczas każdej zmiany uczy się równocześnie 30 uczniów).

Al-Sakhour to jedna z najbardziej zniszczonych po wojnie dzielnic, w dużej mierze zamieszkiwana przez rodziny muzułmańskie, sieroty i wdowy z małymi dziećmi. Wiele dzieci mieszkających w tej dzielnicy musi pracować, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Zapewnienie im dostępu do bezpłatnej edukacji było dla nas bardzo ważne.

Do tej szkoły uczęszczają dzieci od 8 do 15 roku życia, które najbardziej ucierpiały podczas oblężenia Aleppo. Część z nich nigdy nie chodziło do szkoły.

W ramach projektu wyremontowano szkolne pomieszczenia, wykonano prace murarskie i malarskie, doprowadzono prąd i sieć wodociągową, wstawiono drzwi i okna, wyposażono sale lekcyjne w ławki i krzesła.

Raz w tygodniu poza zajęciami lekcyjnymi organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe, gry, zabawy, konkursy i zawody sportowe.

STYPENDIA DLA ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE STUDENTÓW

Stypendia otrzymuje 201 studentów i studentek, którzy poza nauką angażują się także w pomaganie innym, poprzez wolontariat lub pracę na rzecz organizacji młodzieżowych (głównie zuchowych i harcerskich). Pozostałe kryteria doboru studentów: jedno z rodziców nie żyje lub rodzina jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej z innych powodów, ojciec nie może znaleźć pracy lub zarabia niewystarczająco, student nie pracuje lub zarabia niewystarczająco, liczba i wiek rodzeństwa, kierunek studiów i wysokość czesnego (studia są w większości przypadków płatne, nawet na uczelniach państwowych).

Stypendystami św. Mikołaja jest 106 dziewcząt i 85 chłopców, którzy co miesiąc otrzymują stypendium. Najwięcej z nich studiuje: ekonomię, medycynę, informatykę i farmację.

Stypendia zostały przyznane na cały rok 2018, w każdym semestrze otrzymuje je 201 wybranych studentów.

„Mam na imię Sarkis, mam 24 lata i studiuję ekonomię. Mieszkam w dzielnicy Meedan, która w czasie wojny była bardzo niebezpiecznym miejscem. Nasz dom został trafiony przez bombę moździerzową. Od 19 roku życia jestem drużynowym w harcerstwie, spotykamy się dwa razy w tygodniu. Otrzymuję stypendium, dzięki czemu mogę opłacać studia i dojazdy na uniwersytet. W przyszłym miesiącu planuję za nie opłacić kurs języka angielskiego. Bardzo dziękuję za pomoc.”

BOISKO AL-KALIMA

Odbudowa boiska rozpoczęła się w marcu, obecnie projekt jest na ukończeniu i wkrótce boisko zostanie otwarte.

W ramach projektu powstanie duże boisko do gry w piłkę nożną wyłożone murawą oraz mniejsze boisko, na którym dzieci będą mogły grać w koszykówkę, tenisa i siatkówkę.
W ramach projektu oczyszczono i rozminowano teren, w najbliższych dniach położona zostanie trawa, wykonane ogrodzenie i oświetlenie, zamontowane bramki, kosze i pozostałe niezbędne sprzęty.

Każdego z dnia z boiska będzie korzystała około setka dzieci. Wszystkie organizacje lokalne i grupy nieformalne z całego miasta będą mogły organizować na boisku rozgrywki i turnieje, żeby wszystkie dzieci mogły z niego korzystać (nie tylko te chodzące do najbliższych szkół, czy mieszkające w pobliżu). Przewidujemy, że miesięcznie będzie to minimum tysiąc dzieci i młodych ludzi, w tym studentów i harcerzy.

PLAC ZABAW ST. VARTAN

Projekt odbudowy placu zabaw w parku St. Vartan w dzielnicy Al-Sakhour prowadzony jest od maja i zostanie zakończony w grudniu.

Miesięcznie z placu zabaw będzie korzystać tysiąc dzieci mieszkających w okolicy, czyli w jednej z najbardziej zniszczonych dzielnic Aleppo. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia od władz i od połowy września trwa wywózka gruzów. Cały park na terenie którego usytuowany zostanie plac zabaw, jest teraz w trakcie prac porządkowych i oczyszczania. W ramach projektu przeprowadzona zostanie całkowita rewitalizacja placu zabaw.

Obecnie w Aleppo brakuje zielonych, bezpiecznych miejsc, w których dzieci mogłyby odpoczywać i bawić się. Odbudowywany przez nas plac zabaw ma służyć wszystkim dzieciom.

PROJEKTY PRZEPROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Aby pomóc jak największej liczbie dzieci z Aleppo, uruchomiliśmy specjalny fundusz dla miejscowych organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, do którego organizacje mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym.

Sfinansowaliśmy przeprowadzenie 23 projektów, które zostały zrealizowane w 2018 roku (trzy z nich odbędą się w grudniu, w okolicach Gwiazdki). Duża część projektów związana była ze sportem – ze względu na to, że sport stanowi dla dzieci naukę współpracy i dialogu, a także pozwala dzieciom poradzić sobie z wojennymi traumami i napięciem związanym z ich trudną sytuacją życiową.

Gathering of the Christian young people – Zlot dzieci i młodzieży. Liczba dzieci i młodzieży: 750 dzieci (od 9 do 15 lat) oraz 125 nauczycieli i wychowawców.

Projekt miał na celu zorganizowanie pierwszego po wojnie zlotu dzieci i młodzieży z udziałem uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy są chrześcijanami uczestniczącymi w zajęciach szkółki niedzielnej. Zlot trwał jeden dzień, w trakcie którego odbywały się warsztaty, gry, zabawy, a także wystawiono przedstawienie teatralne. Było to ważne spotkanie za względu na drastyczne zmniejszenie się liczby chrześcijan w Aleppo po wojnie. Po raz pierwszy dzieci z chrześcijańskich rodzin mogły się razem spotkać w tak dużym gronie. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek i drobne upominki.

Projekt przeprowadziła organizacja Georges and Matild Salem Center

The great debaters– Wielcy mówcy (debata z udziałem dzieci i młodzieży). Liczba dzieci i młodzieży: 840, 10 grup harcerskich (4 liderów z każdej grupy), 40 liderów harcerzy (18 - 35 lat), 800 odbiorców (w wieku 18 – 35 lat).

Ten projekt był pierwszym tego typu projektem w Syrii. Jego celem było zorganizowanie spotkania 21 syryjskich organizacji harcerskich w jednym miejscu w Aleppo. Udział w zorganizowanej debacie dał dzieciom i młodzieży możliwość poznania swoich rówieśników, dzielenia się pomysłami i informacjami o podejmowanych działaniach, a przede wszystkim wygłoszenia przed 500 osobami przemówienia w profesjonalnie zorganizowanej debacie. Debata jest jedną z najpilniejszych potrzeb syryjskiego społeczeństwa, ponieważ ma ona na celu szerzenie kultury dialogu.

"Nazywam się Mark Bulbulian i jestem skautem. Jestem naprawdę dumny z tego, że moja drużyna wygrała debatę. Bardzo się denerwowałem, że stoję na scenie przed 600 osobami i mam wygłosić przekonujące przemówienie, ale cieszę się, że dałem radę. Bardzo dużo się nauczyłem.”

Projekt przeprowadziły organizacje: Holy Cross Scout, Armenian Catholic church.

Rally of thoughts – Harcerski Turniej Wiedzy. Liczba uczestników: ok. 2000-2300 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 23 lat.

W turnieju uczestniczyło 13 drużyn w czterech różnych grupach wiekowych, każda złożona z 6 zawodników ze wszystkich szczepów harcerskich z Aleppo. Cały turniej przebiegał w bardzo radosnej atmosferze, w dużej sali, przy udziale licznej publiczności (ok. 500 osób/dziennie). Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów wynajmu sali, opłacenie prądu, wydruk materiałów, wynajęcie sprzętu komputerowego, poczęstunek dla uczestników i nagrody. Głównym celem turnieju było upowszechnianie wiedzy i nauka szybkiego wyszukiwania informacji z przeróżnych dziedzin (nauki przyrodnicze, historia, sztuka, geografia, literatura, sport).

Projekt przeprowadziła organizacja Jesuits Scout.  

Play ‘Missing hour’” – „Brakująca godzina” przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Liczba uczestników: ok. 2400 dzieci, młodzieży i widzów dorosłych łącznie.

W ramach projektu została przygotowana i wystawiona sztuka komediowa z udziałem dzieci, której tematem była rola matek w rodzinie i w społeczeństwie. Po przedstawieniu odbyły się także pokazy tańca w wykonaniu młodszych dzieci, dla których była to pierwsza w życiu okazja do wystąpienia przed rodzicami. W ramach dotacji opłacono wynajem teatru, wypożyczenie nagłośnienia, dekoracji, wykonanie strojów dla występujących i poczęstunek.

Projekt przeprowadziła organizacja Youth Saint Virgin Fraternity.

Carnival – Karnawał. Liczba uczestników: 500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat.

Projekt miał na celu wzajemne poznanie się dzieci i ich rodziców oraz wspólną zabawę. Dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby i dekoracje, brały udział w przeróżnych grach i zabawach. Dzieci „odwiedzili” bohaterowie znanych bajek, co było dla nich wielkim przeżyciem i sprawiło im radość. Dzięki temu projektowi społeczność bardzo się zintegrowała, a przy okazji odkryto przeróżne talenty dzieci np. plastyczne i muzyczne.

Projekt przeprowadziła organizacja Scout of Syria – Troop six (St. Gergeos).

Summer club – Klub Sportowy. Liczba uczestników: około 600 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat.

Celem tego projektu było zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i umożliwienie całym rodzinom oglądania mistrzostw świata w piłce nożnej. Dorośli, dzieci i młodzież mogli bezpłatnie wziąć udział w spotkaniach klubu, harcerze zorganizowali poczęstunek dla dzieci, zakupiono projektor i zapewniono dostęp do prądu. Obecnie w Aleppo gospodarstwa domowe są w większości pozbawione prądu. Dzieci i ich rodzice bardzo cieszyli się z tego, że mogą oglądać mecze i wspólnie kibicować piłkarzom. Uczestnictwo w projekcie bardzo integrowało dzieci i rodziców, wiele osób spotkało się po raz pierwszy od zakończenia wojny, dzięki temu, że zapewnione zostało bezpieczne miejsce i poczęstunek dla dzieci.

Projekt przeprowadziła organizacja Scout of Lady of Ascension (Syriac Catholic church).

Olympics – Olimpiada sportowa. Liczba uczestników: 500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 23 lat.

Celem projektu było promowanie różnych dyscyplin olimpijskich wśród dzieci i młodzieży, a także współzawodnictwo sportowe będące okazją do spotkania i wspólnej aktywności ruchowej. To był pierwszy tego rodzaju projekt po zakończeniu wojny. W ramach projektu została odmalowana także sala gimnastyczna.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Ephraim Scout.

Summer club and library – Wakacyjny klub i biblioteka. Liczba dzieci: do klubu mogły przychodzić dzieci w wieku od 6 do 14 lat, klub przyjmował 40 dzieci dziennie przez całe wakacje.

W ramach projektu zorganizowano wakacyjny klub dla dzieci i młodzieży, w którym przez cały tydzień odbywały się zajęcia rekreacyjne takie jak: gry, rysowanie, malowanie, oglądanie filmów, głośne czytanie i wypożyczanie książek, wycieczki terenowe, pływanie i zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci. Dzięki temu dzieci mogły spędzić lato w bezpiecznym miejscu biorąc udział w ciekawych zajęciach i bawić się z rówieśnikami będąc pod opieką wychowawców.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Ephraim Scout (catholic).

Carnival – Festiwal Dziecięcy. Liczba dzieci: 300 dzieci w wieku od 8 do 15 lat.

W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dla dzieci. Dzieci uczyły się też rękodzieła, miały zajęcia plastyczne i wykonywały własnoręcznie różne zabawki i ozdoby.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Georges Scout (Syriac Orthodox Church).

Basketball tournament for scouts – Harcerski Turniej Koszykówki. Liczba uczestników: ok. 300 graczy w wieku od 10 do 28 lat.

W turnieju uczestniczyły drużyny harcerzy z całego Aleppo, uczniów i studentów, a także drużynowych drużyn harcerskich. W ramach projektu kupione zostały piłki do koszykówki, medale i nagrody dla zwycięzców, a także ufundowany poczęstunek. Projekt sprawił, że dzieci i młodzież mogły się spotkać w tak dużym gronie po raz pierwszy od zakończenia działań wojennych w Aleppo i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Była to także okazja do spotkania się całych rodzin na trybunach.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Georges Scout.

Bubble ball – Dmuchane piłki – Liczba uczestników: ok. 780 osób, 750 chłopców i dziewcząt (w wieku 8-17 lat) i 30 zastępowych drużyn harcerskich.

Projekt odbywał się w dwóch miejscach: na placu zabaw i na basenie, w czerwcu br., kiedy w Aleppo panowały duże upały. W ramach projektu sfinansowano zakup ośmiu dmuchanych piłek oraz wynajęcie basenu na dwa dni. Wszystkie trzy dni projektu były wypełnione zabawą w wodzie i grami zespołowymi. Dzieci i młodzież grały w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i bawiły się wielkimi dmuchanymi piłkami, które zrobiły na nich ogromne wrażenie. Dzieci nigdy wcześniej nie widziały takich piłek, to pierwszy tego typu sprzęt w Aleppo, który będzie mógł być używany także na kolejnych wydarzeniach dla dzieci i młodzieży.

Projekt przeprowadziła organizacja Champagnat Frere Scout.

Basketball tournament for fraternity – Turniej pokoju (turniej koszykówki).
W turnieju wzięli udział gracze w wieku od 18 do 30 lat. Turniej zgromadził ok. 300 kibiców każdego dnia: dzieci, młodzież i rodziców.

Celem projektu była integracja młodych ludzi z różnych dzielnic Aleppo, spotkanie rodzin i zebranie środków na pomoc świąteczną dla najbiedniejszych dzieci z Aleppo (dzieci dostaną paczki na Gwiazdkę). Każdy z uczestników turnieju otrzymał pamiątkową bluzę, w której będzie mógł chodzić także na co dzień (co jest ważnym wsparciem w obecnej sytuacji). Rozgrywki były bardzo ważne dla młodych ludzi, wszyscy bardzo się zaangażowali w przygotowania i przeprowadzenie turnieju.

Projekt przeprowadziła organizacja JOC.

Saint Nicholas Chess Club – Klub Szachowy Świętego Mikołaja. Liczba uczestników: 70-100 graczy, chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 23 lat.

W ramach projektu wyremontowana została salka na potrzeby klubu, a także opłacono nauczyciela oraz kupiono cały potrzebny sprzęt taki jak zestawy szachowe i zegary. Utworzono specjalny komitet, który dba o salkę i organizuje cykliczne turnieje szachowe dla dzieci. Klub jest otwarty i mogą przychodzić do niego wszystkie zainteresowane dzieci.

Abraham Jamil Afnyan: "Mam 14 lat. Zacząłem grać w szachy w wieku 5 lat, ale musiałem przerwać naukę na czas wojny, bo nie było bezpiecznego miejsca, w którym mógłbym grać. Jestem szczęśliwy, że powstał ten klub i znowu mogę ćwiczyć grę, którą kocham."

Projekt przeprowadziła organizacja Yarmouk Scout.

Social club - Klubokawiarnia dla młodzieży. Liczba uczestników: ok. 100-150 osób w wieku od 14 do 30.

Celem projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca do spędzania czasu dla młodych ludzi z Aleppo. Klub działa przez cztery dni w tygodniu. Obejmuje działania edukacyjne, sportowe i społeczne. Młodzież może pograć w ping-ponga, w szachy, zapisać się do klubu książki, wziąć udział w wieczorze filmowym. W ramach klubu organizowane są także spotkania z psychologami dotyczące rozwiązywania problemów młodych ludzi.

Projekt przeprowadziła organizacja Christian Group of Saint Georgess.

Kindergarten club rooms – wyposażenie przedszkola. Liczba dzieci: 150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Projekt miał na celu wsparcie przedszkola poprzez zakup mebli i zabawek i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki niemu dzieci mogą spędzać czas w przyjaznym, kolorowym i bezpiecznym miejscu.

Projekt miał na celu wsparcie przedszkola poprzez zakup mebli i zabawek i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki niemu dzieci mogą spędzać czas w przyjaznym, kolorowym i bezpiecznym miejscu.

Projekt przeprowadziła organizacja Saint Elie Kindergarten.

Summer club to develop talent’s kids – Letni Klub Talentów. Liczba dzieci: 70 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Do letniego klubu chodziły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem projektu było zapewnienie dzieciom bezpiecznego, przyjaznego miejsca, do którego będą mogły przychodzić podczas wakacji, by uczyć się i spędzać czas z rówieśnikami. Dzieci mogły uczyć się języków (angielskiego, francuskiego i syryjskiego), malowania i muzyki, nowych piosenek. Organizowane były seanse filmowe, zajęcia plastyczne, dzieci miały zapewnione wsparcie psychologów i wychowawców, którzy rozmawiali z nimi o ich problemach i dawali im wsparcie. Dzieci miały też zapewnione posiłki.

Jessica (4 lata) – ma napady paraliżującego lęku z powodu przeżyć wojennych. Boi się  nieznajomych osób i każdego hałasu (nawet odgłosu zatrzaskujących się drzwi). Każdy lęk powoduje u niej głośny płacz. Dzięki pobytowi w klubie dziewczynka zaczyna czuć się bezpieczniej, mniej płacze, bawi się z innymi dziećmi.

Hanna (4 lata) – w wyniku przeżyć wojennych dziewczynka przestała mówić. Podczas zajęć w klubie zaczęła mówić pojedyncze słowa pierwszy raz od dłuższego czasu.

Projekt przeprowadziła organizacja Christian Group of saint Ephraim

Football tournament for scouts – Harcerski Turniej Piłki Nożnej. Liczba uczestników: 450 w wieku od 10 do 25 lat.

Drużyny startowały w jednej z czterech kategorii wiekowych. W ramach projektu zakupione zostały piłki, nagrody i medale dla uczestników. Dzięki turniejowi harcerze z różnych drużyn mogli się spotkać i poznać, co miało też ogromne znaczenie integrujące dzieci z różnych środowisk.

Projekt przeprowadziła organizacja Maronite Scout.

End Year Celebration Zakończenie roku szkolnego. Liczba uczestników: 70 przedszkolaków, uczniów i studentów w wieku od 3 do 26 lat.

Celem projektu było zorganizowanie uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, by dać dzieciom okazję do przełamania swojego strachu i tremy przed występem na scenie. Dzieci przygotowały dla rodziców i gości przedstawienie pod tytułem "Czy to jest odpowiedź?" którego przesłaniem było to, że miłość jest odpowiedzią na wszystko. Spektakl zawierał w sobie elementy śpiewu i tańca.

"Nazywam się Mouhamad Nour, mam 13 lat, z powodu wojny mam uszkodzony słuch. To było dla mnie bardzo duże przeżycie – stanąć na scenie i wystąpić przed publicznością. Za każdym razem, kiedy czułem się gorszy z powodu swojego niedosłuchu i bałem się, że nie dam rady wystąpić, nasi opiekunowie przypominali mi, że jestem mądry i mimo trudności ze słuchem mogę osiągnąć swoje cele."

Projekt przeprowadziła organizacja E.H.I.S.

Children’s amusement park – Park rozrywki dla dzieci. Liczba uczestników: 500 dzieci dziennie w niedzielę, w dni powszednie 200-300 dzieci dziennie.

Celem projektu było zapewnienie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci w Aleppo z dala od hałasu. Park odwiedzany jest licznie przez rodziny z dziećmi, a także przez zorganizowane grupy (np. harcerzy czy uczniów szkół) dzięki temu, że miejsce jest ogólnodostępne i bezpłatne, co w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej jest ogromnie ważne. Po tym, co przeżyły w ciągu siedmiu lat wojny, dzieci z Aleppo bardzo potrzebują wspólnej zabawy w bezpiecznym miejscu. W ramach projektu zostały wykonane sprzęty na plac zabaw: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele oraz montaż niewysokiego ogrodzenia i zacienienia placu zabaw.

Projekt przeprowadziły organizacje: TSC, Terre Sainte College, Franciscan Fathers.

Scouts' Battle - Wyścig zwiadowców – projekt będzie realizowany na przełomie grudnia i stycznia i weźmie w nim udział ok. 150 harcerzy w wieku 10-18 lat. Celem tego projektu jest zorganizowanie dwudniowego zlotu harcerzy i przeprowadzenie gry miejskiej z wieloma zadaniami. Będzie to pierwszy od zakończenia wojny zlot harcerzy z tej drużyny.

Projekt przeprowadzi organizacja St. Dimitri Scout.

Children Christmas party – Przyjęcie Gwiazdkowe – Zorganizowane zostanie przyjęcie Gwiazdkowe dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia, na którym odbędą się przeróżne zabawy, gry i występy. Dzieci otrzymają upominki i poczęstunek.

Projekt będzie miał miejsce w grudniu 2018 i zostanie zrealizowany przez organizację
St. Michael Scout.

Children support – Pomoc dzieciom. Liczba uczestników: 100 dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom aktywności sportowej w bezpiecznym miejscu, a także zakup dla nich potrzebnych materiałów szkolnych. W ramach projektu zostaną zakupione przybory szkolne i plastyczne dla dzieci, a także gry i zabawki do świetlicy oraz wyposażenie sali gimnastycznej (bramki, kosze, piłki). Dzieci potrzebują ruchu i sportu, by poradzić sobie z przeżyciami wojennymi. Zostaną także zakupione namioty, aby latem można było zabrać dzieci i młodzież na biwak.

Projekt przeprowadzi w grudniu br. organizacja St. Takla Scout.

Christmas Concert – Koncert Bożonarodzeniowy.

Zorganizowany zostanie koncert kolęd i piosenek świątecznych, który będzie okazją do spotkania się rodzin chrześcijańskich i dzieci oraz zjedzenia wspólnego posiłku. Dzieci odbywają już regularne próby, mogą doskonalić swój śpiew i spotykać się z rówieśnikami w bezpiecznym miejscu.

Projekt zostanie zrealizowany w grudniu 2018 przez organizację Franciscan scout

Przygotowanie i monitoring projektów w Aleppo

Zanim rozpoczęliśmy kampanię na rzecz pomocy dzieci z Aleppo, poświęciliśmy dużo czasu znalezienie na miejscu godnych zaufania partnerów lokalnych. Pracujemy z organizacjami z Aleppo, co do rzetelności których jesteśmy pewni i które pomagają dzieciom niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z organizacjami: Hope Center (Centrum Nadziei) i JRS (Jesuit Refugee Service). Partnerem monitorującym wszystkie projekty jest Caritas Polska. Przed rozpoczęciem realizacji każdego projektu w Aleppo dokładnie sprawdzaliśmy potrzeby oraz koszty na miejscu, a następnie monitorowaliśmy każdy etap prac. Regularnie otrzymujemy od naszych partnerów dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami. W naszym zespole pracuje osoba znająca język arabski, co jest dodatkowym ułatwieniem w komunikacji z partnerami z Aleppo.

Partnerzy akcji

W akcję „Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły”, którą przeprowadzaliśmy we współpracy z radiową Trójką włączyli się także: pan Franciszek Pieczka (w roli św. Mikołaja w spocie radiowym), operatorzy sieci Orange, Plus, T-mobile, PLAY i Heyah (zrzekli się całego dochodu z SMS-ów charytatywnych), firma Teleaudio DWA (integrator SMS-ów), Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Program 1 Polskiego Radia i wszystkie rozgłośnie regionalne Polskiego Radia (bezpłatnie wyemitowały spot akcji).


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Pomóż wydać  „Ucztę” Ksenofonta – 12. tom Biblioteki Klasycznej
„To jeden z najwybitniejszych i najcenniejszych utworów reprezentujących bogatą literaturę grecką okresu klasycznego” – Dorota Tymura
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.