Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

RAPORT Z DZIAŁAŃ: 10 tysięcy dzieci z Aleppo pod opieką Fundacji Świętego Mikołaja

RAPORT Z DZIAŁAŃ: 10 tysięcy dzieci z Aleppo pod opieką Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja – wydawca Teologii Polityczna – przez cały rok 2018 prowadziła działania w Aleppo, obejmując pomocą ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży. Dwie mini szkoły i świetlice, odbudowa boisk i placów zabaw, comiesięczne stypendia dla studentów, organizacja projektów edukacyjnych – wycieczek, klubów, zajęć, zawodów sportowych, przedstawień teatralnych i wielu innych. To dotychczasowe owoce wspólnych działań na rzecz dzieci w Aleppo. Zadania te będą kontynuowane w latach 2019-2020.

Na początku 2018 roku otwarta została pierwsza mini-szkoła i świetlica, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W zajęciach każdego dnia uczestniczy ok. 80 dzieci. Pomocą objęte są wszystkie dzieci niezależnie od wyznania, ale ze względu na położenie szkoły w dzielnicy zamieszkiwanej obecnie głównie przez chrześcijan, w większości są to dzieci z niezamożnych rodzin chrześcijańskich, często pół-sieroty.

Poza zajęciami stricte edukacyjnymi, takimi jak lekcje jęz. arabskiego, jęz. angielskiego,
jęz. francuskiego, matematyki, muzyki, rysunku, przyrody, odrabianie prac domowych i zajęciami wyrównawczymi, w mini-szkole/świetlicy prowadzone są także zajęcia dodatkowe: taneczne, wyjścia na basen, wieczorki filmowe, turnieje gier planszowych, nauka gotowania, zajęcia komputerowe i zajęcia sportowe. W trakcie wakacji świetlica działała nieprzerwanie i zapewniała dzieciom przeróżne atrakcje na miejscu i wycieczki np. na basen czy do stadniny koni. Dzieci uczestniczące w zajęciach w mini-szkole otrzymały także wyprawki szkolne, plecaki, materiały papiernicze i kredki.

Projekt będzie kontynuowany w latach 2019-2020.

„HOMEWORK ROOM” W DZIELNICY AL-SAKHOUR

Remont mini-szkoły w dzielnicy Al-Sakhour rozpoczął się w czerwcu 2018. Od września szkoła przyjmuje dziennie 60 uczniów w systemie dwuzmianowym (podczas każdej zmiany uczy się równocześnie 30 uczniów).

Al-Sakhour to jedna z najbardziej zniszczonych po wojnie dzielnic, w dużej mierze zamieszkiwana przez rodziny muzułmańskie, sieroty i wdowy z małymi dziećmi. Wiele dzieci mieszkających w tej dzielnicy musi pracować, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Zapewnienie im dostępu do bezpłatnej edukacji było dla nas bardzo ważne.

Do tej szkoły uczęszczają dzieci od 8 do 15 roku życia, które najbardziej ucierpiały podczas oblężenia Aleppo. Część z nich nigdy nie chodziło do szkoły.

W ramach projektu wyremontowano szkolne pomieszczenia, wykonano prace murarskie i malarskie, doprowadzono prąd i sieć wodociągową, wstawiono drzwi i okna, wyposażono sale lekcyjne w ławki i krzesła.

Raz w tygodniu poza zajęciami lekcyjnymi organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe, gry, zabawy, konkursy i zawody sportowe.

STYPENDIA DLA ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE STUDENTÓW

Stypendia otrzymuje 201 studentów i studentek, którzy poza nauką angażują się także w pomaganie innym, poprzez wolontariat lub pracę na rzecz organizacji młodzieżowych (głównie zuchowych i harcerskich). Pozostałe kryteria doboru studentów: jedno z rodziców nie żyje lub rodzina jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej z innych powodów, ojciec nie może znaleźć pracy lub zarabia niewystarczająco, student nie pracuje lub zarabia niewystarczająco, liczba i wiek rodzeństwa, kierunek studiów i wysokość czesnego (studia są w większości przypadków płatne, nawet na uczelniach państwowych).

Stypendystami św. Mikołaja jest 106 dziewcząt i 85 chłopców, którzy co miesiąc otrzymują stypendium. Najwięcej z nich studiuje: ekonomię, medycynę, informatykę i farmację.

Stypendia zostały przyznane na cały rok 2018, w każdym semestrze otrzymuje je 201 wybranych studentów.

„Mam na imię Sarkis, mam 24 lata i studiuję ekonomię. Mieszkam w dzielnicy Meedan, która w czasie wojny była bardzo niebezpiecznym miejscem. Nasz dom został trafiony przez bombę moździerzową. Od 19 roku życia jestem drużynowym w harcerstwie, spotykamy się dwa razy w tygodniu. Otrzymuję stypendium, dzięki czemu mogę opłacać studia i dojazdy na uniwersytet. W przyszłym miesiącu planuję za nie opłacić kurs języka angielskiego. Bardzo dziękuję za pomoc.”

BOISKO AL-KALIMA

Odbudowa boiska rozpoczęła się w marcu, obecnie projekt jest na ukończeniu i wkrótce boisko zostanie otwarte.

W ramach projektu powstanie duże boisko do gry w piłkę nożną wyłożone murawą oraz mniejsze boisko, na którym dzieci będą mogły grać w koszykówkę, tenisa i siatkówkę.
W ramach projektu oczyszczono i rozminowano teren, w najbliższych dniach położona zostanie trawa, wykonane ogrodzenie i oświetlenie, zamontowane bramki, kosze i pozostałe niezbędne sprzęty.

Każdego z dnia z boiska będzie korzystała około setka dzieci. Wszystkie organizacje lokalne i grupy nieformalne z całego miasta będą mogły organizować na boisku rozgrywki i turnieje, żeby wszystkie dzieci mogły z niego korzystać (nie tylko te chodzące do najbliższych szkół, czy mieszkające w pobliżu). Przewidujemy, że miesięcznie będzie to minimum tysiąc dzieci i młodych ludzi, w tym studentów i harcerzy.

PLAC ZABAW ST. VARTAN

Projekt odbudowy placu zabaw w parku St. Vartan w dzielnicy Al-Sakhour prowadzony jest od maja i zostanie zakończony w grudniu.

Miesięcznie z placu zabaw będzie korzystać tysiąc dzieci mieszkających w okolicy, czyli w jednej z najbardziej zniszczonych dzielnic Aleppo. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia od władz i od połowy września trwa wywózka gruzów. Cały park na terenie którego usytuowany zostanie plac zabaw, jest teraz w trakcie prac porządkowych i oczyszczania. W ramach projektu przeprowadzona zostanie całkowita rewitalizacja placu zabaw.

Obecnie w Aleppo brakuje zielonych, bezpiecznych miejsc, w których dzieci mogłyby odpoczywać i bawić się. Odbudowywany przez nas plac zabaw ma służyć wszystkim dzieciom.

PROJEKTY PRZEPROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Aby pomóc jak największej liczbie dzieci z Aleppo, uruchomiliśmy specjalny fundusz dla miejscowych organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, do którego organizacje mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym.

Sfinansowaliśmy przeprowadzenie 23 projektów, które zostały zrealizowane w 2018 roku (trzy z nich odbędą się w grudniu, w okolicach Gwiazdki). Duża część projektów związana była ze sportem – ze względu na to, że sport stanowi dla dzieci naukę współpracy i dialogu, a także pozwala dzieciom poradzić sobie z wojennymi traumami i napięciem związanym z ich trudną sytuacją życiową.

Gathering of the Christian young people – Zlot dzieci i młodzieży. Liczba dzieci i młodzieży: 750 dzieci (od 9 do 15 lat) oraz 125 nauczycieli i wychowawców.

Projekt miał na celu zorganizowanie pierwszego po wojnie zlotu dzieci i młodzieży z udziałem uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy są chrześcijanami uczestniczącymi w zajęciach szkółki niedzielnej. Zlot trwał jeden dzień, w trakcie którego odbywały się warsztaty, gry, zabawy, a także wystawiono przedstawienie teatralne. Było to ważne spotkanie za względu na drastyczne zmniejszenie się liczby chrześcijan w Aleppo po wojnie. Po raz pierwszy dzieci z chrześcijańskich rodzin mogły się razem spotkać w tak dużym gronie. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek i drobne upominki.

Projekt przeprowadziła organizacja Georges and Matild Salem Center

The great debaters– Wielcy mówcy (debata z udziałem dzieci i młodzieży). Liczba dzieci i młodzieży: 840, 10 grup harcerskich (4 liderów z każdej grupy), 40 liderów harcerzy (18 - 35 lat), 800 odbiorców (w wieku 18 – 35 lat).

Ten projekt był pierwszym tego typu projektem w Syrii. Jego celem było zorganizowanie spotkania 21 syryjskich organizacji harcerskich w jednym miejscu w Aleppo. Udział w zorganizowanej debacie dał dzieciom i młodzieży możliwość poznania swoich rówieśników, dzielenia się pomysłami i informacjami o podejmowanych działaniach, a przede wszystkim wygłoszenia przed 500 osobami przemówienia w profesjonalnie zorganizowanej debacie. Debata jest jedną z najpilniejszych potrzeb syryjskiego społeczeństwa, ponieważ ma ona na celu szerzenie kultury dialogu.

"Nazywam się Mark Bulbulian i jestem skautem. Jestem naprawdę dumny z tego, że moja drużyna wygrała debatę. Bardzo się denerwowałem, że stoję na scenie przed 600 osobami i mam wygłosić przekonujące przemówienie, ale cieszę się, że dałem radę. Bardzo dużo się nauczyłem.”

Projekt przeprowadziły organizacje: Holy Cross Scout, Armenian Catholic church.

Rally of thoughts – Harcerski Turniej Wiedzy. Liczba uczestników: ok. 2000-2300 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 23 lat.

W turnieju uczestniczyło 13 drużyn w czterech różnych grupach wiekowych, każda złożona z 6 zawodników ze wszystkich szczepów harcerskich z Aleppo. Cały turniej przebiegał w bardzo radosnej atmosferze, w dużej sali, przy udziale licznej publiczności (ok. 500 osób/dziennie). Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów wynajmu sali, opłacenie prądu, wydruk materiałów, wynajęcie sprzętu komputerowego, poczęstunek dla uczestników i nagrody. Głównym celem turnieju było upowszechnianie wiedzy i nauka szybkiego wyszukiwania informacji z przeróżnych dziedzin (nauki przyrodnicze, historia, sztuka, geografia, literatura, sport).

Projekt przeprowadziła organizacja Jesuits Scout.  

Play ‘Missing hour’” – „Brakująca godzina” przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Liczba uczestników: ok. 2400 dzieci, młodzieży i widzów dorosłych łącznie.

W ramach projektu została przygotowana i wystawiona sztuka komediowa z udziałem dzieci, której tematem była rola matek w rodzinie i w społeczeństwie. Po przedstawieniu odbyły się także pokazy tańca w wykonaniu młodszych dzieci, dla których była to pierwsza w życiu okazja do wystąpienia przed rodzicami. W ramach dotacji opłacono wynajem teatru, wypożyczenie nagłośnienia, dekoracji, wykonanie strojów dla występujących i poczęstunek.

Projekt przeprowadziła organizacja Youth Saint Virgin Fraternity.

Carnival – Karnawał. Liczba uczestników: 500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat.

Projekt miał na celu wzajemne poznanie się dzieci i ich rodziców oraz wspólną zabawę. Dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby i dekoracje, brały udział w przeróżnych grach i zabawach. Dzieci „odwiedzili” bohaterowie znanych bajek, co było dla nich wielkim przeżyciem i sprawiło im radość. Dzięki temu projektowi społeczność bardzo się zintegrowała, a przy okazji odkryto przeróżne talenty dzieci np. plastyczne i muzyczne.

Projekt przeprowadziła organizacja Scout of Syria – Troop six (St. Gergeos).

Summer club – Klub Sportowy. Liczba uczestników: około 600 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat.

Celem tego projektu było zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i umożliwienie całym rodzinom oglądania mistrzostw świata w piłce nożnej. Dorośli, dzieci i młodzież mogli bezpłatnie wziąć udział w spotkaniach klubu, harcerze zorganizowali poczęstunek dla dzieci, zakupiono projektor i zapewniono dostęp do prądu. Obecnie w Aleppo gospodarstwa domowe są w większości pozbawione prądu. Dzieci i ich rodzice bardzo cieszyli się z tego, że mogą oglądać mecze i wspólnie kibicować piłkarzom. Uczestnictwo w projekcie bardzo integrowało dzieci i rodziców, wiele osób spotkało się po raz pierwszy od zakończenia wojny, dzięki temu, że zapewnione zostało bezpieczne miejsce i poczęstunek dla dzieci.

Projekt przeprowadziła organizacja Scout of Lady of Ascension (Syriac Catholic church).

Olympics – Olimpiada sportowa. Liczba uczestników: 500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 23 lat.

Celem projektu było promowanie różnych dyscyplin olimpijskich wśród dzieci i młodzieży, a także współzawodnictwo sportowe będące okazją do spotkania i wspólnej aktywności ruchowej. To był pierwszy tego rodzaju projekt po zakończeniu wojny. W ramach projektu została odmalowana także sala gimnastyczna.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Ephraim Scout.

Summer club and library – Wakacyjny klub i biblioteka. Liczba dzieci: do klubu mogły przychodzić dzieci w wieku od 6 do 14 lat, klub przyjmował 40 dzieci dziennie przez całe wakacje.

W ramach projektu zorganizowano wakacyjny klub dla dzieci i młodzieży, w którym przez cały tydzień odbywały się zajęcia rekreacyjne takie jak: gry, rysowanie, malowanie, oglądanie filmów, głośne czytanie i wypożyczanie książek, wycieczki terenowe, pływanie i zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci. Dzięki temu dzieci mogły spędzić lato w bezpiecznym miejscu biorąc udział w ciekawych zajęciach i bawić się z rówieśnikami będąc pod opieką wychowawców.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Ephraim Scout (catholic).

Carnival – Festiwal Dziecięcy. Liczba dzieci: 300 dzieci w wieku od 8 do 15 lat.

W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dla dzieci. Dzieci uczyły się też rękodzieła, miały zajęcia plastyczne i wykonywały własnoręcznie różne zabawki i ozdoby.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Georges Scout (Syriac Orthodox Church).

Basketball tournament for scouts – Harcerski Turniej Koszykówki. Liczba uczestników: ok. 300 graczy w wieku od 10 do 28 lat.

W turnieju uczestniczyły drużyny harcerzy z całego Aleppo, uczniów i studentów, a także drużynowych drużyn harcerskich. W ramach projektu kupione zostały piłki do koszykówki, medale i nagrody dla zwycięzców, a także ufundowany poczęstunek. Projekt sprawił, że dzieci i młodzież mogły się spotkać w tak dużym gronie po raz pierwszy od zakończenia działań wojennych w Aleppo i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Była to także okazja do spotkania się całych rodzin na trybunach.

Projekt przeprowadziła organizacja St. Georges Scout.

Bubble ball – Dmuchane piłki – Liczba uczestników: ok. 780 osób, 750 chłopców i dziewcząt (w wieku 8-17 lat) i 30 zastępowych drużyn harcerskich.

Projekt odbywał się w dwóch miejscach: na placu zabaw i na basenie, w czerwcu br., kiedy w Aleppo panowały duże upały. W ramach projektu sfinansowano zakup ośmiu dmuchanych piłek oraz wynajęcie basenu na dwa dni. Wszystkie trzy dni projektu były wypełnione zabawą w wodzie i grami zespołowymi. Dzieci i młodzież grały w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i bawiły się wielkimi dmuchanymi piłkami, które zrobiły na nich ogromne wrażenie. Dzieci nigdy wcześniej nie widziały takich piłek, to pierwszy tego typu sprzęt w Aleppo, który będzie mógł być używany także na kolejnych wydarzeniach dla dzieci i młodzieży.

Projekt przeprowadziła organizacja Champagnat Frere Scout.

Basketball tournament for fraternity – Turniej pokoju (turniej koszykówki).
W turnieju wzięli udział gracze w wieku od 18 do 30 lat. Turniej zgromadził ok. 300 kibiców każdego dnia: dzieci, młodzież i rodziców.

Celem projektu była integracja młodych ludzi z różnych dzielnic Aleppo, spotkanie rodzin i zebranie środków na pomoc świąteczną dla najbiedniejszych dzieci z Aleppo (dzieci dostaną paczki na Gwiazdkę). Każdy z uczestników turnieju otrzymał pamiątkową bluzę, w której będzie mógł chodzić także na co dzień (co jest ważnym wsparciem w obecnej sytuacji). Rozgrywki były bardzo ważne dla młodych ludzi, wszyscy bardzo się zaangażowali w przygotowania i przeprowadzenie turnieju.

Projekt przeprowadziła organizacja JOC.

Saint Nicholas Chess Club – Klub Szachowy Świętego Mikołaja. Liczba uczestników: 70-100 graczy, chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 23 lat.

W ramach projektu wyremontowana została salka na potrzeby klubu, a także opłacono nauczyciela oraz kupiono cały potrzebny sprzęt taki jak zestawy szachowe i zegary. Utworzono specjalny komitet, który dba o salkę i organizuje cykliczne turnieje szachowe dla dzieci. Klub jest otwarty i mogą przychodzić do niego wszystkie zainteresowane dzieci.

Abraham Jamil Afnyan: "Mam 14 lat. Zacząłem grać w szachy w wieku 5 lat, ale musiałem przerwać naukę na czas wojny, bo nie było bezpiecznego miejsca, w którym mógłbym grać. Jestem szczęśliwy, że powstał ten klub i znowu mogę ćwiczyć grę, którą kocham."

Projekt przeprowadziła organizacja Yarmouk Scout.

Social club - Klubokawiarnia dla młodzieży. Liczba uczestników: ok. 100-150 osób w wieku od 14 do 30.

Celem projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca do spędzania czasu dla młodych ludzi z Aleppo. Klub działa przez cztery dni w tygodniu. Obejmuje działania edukacyjne, sportowe i społeczne. Młodzież może pograć w ping-ponga, w szachy, zapisać się do klubu książki, wziąć udział w wieczorze filmowym. W ramach klubu organizowane są także spotkania z psychologami dotyczące rozwiązywania problemów młodych ludzi.

Projekt przeprowadziła organizacja Christian Group of Saint Georgess.

Kindergarten club rooms – wyposażenie przedszkola. Liczba dzieci: 150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Projekt miał na celu wsparcie przedszkola poprzez zakup mebli i zabawek i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki niemu dzieci mogą spędzać czas w przyjaznym, kolorowym i bezpiecznym miejscu.

Projekt miał na celu wsparcie przedszkola poprzez zakup mebli i zabawek i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki niemu dzieci mogą spędzać czas w przyjaznym, kolorowym i bezpiecznym miejscu.

Projekt przeprowadziła organizacja Saint Elie Kindergarten.

Summer club to develop talent’s kids – Letni Klub Talentów. Liczba dzieci: 70 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Do letniego klubu chodziły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem projektu było zapewnienie dzieciom bezpiecznego, przyjaznego miejsca, do którego będą mogły przychodzić podczas wakacji, by uczyć się i spędzać czas z rówieśnikami. Dzieci mogły uczyć się języków (angielskiego, francuskiego i syryjskiego), malowania i muzyki, nowych piosenek. Organizowane były seanse filmowe, zajęcia plastyczne, dzieci miały zapewnione wsparcie psychologów i wychowawców, którzy rozmawiali z nimi o ich problemach i dawali im wsparcie. Dzieci miały też zapewnione posiłki.

Jessica (4 lata) – ma napady paraliżującego lęku z powodu przeżyć wojennych. Boi się  nieznajomych osób i każdego hałasu (nawet odgłosu zatrzaskujących się drzwi). Każdy lęk powoduje u niej głośny płacz. Dzięki pobytowi w klubie dziewczynka zaczyna czuć się bezpieczniej, mniej płacze, bawi się z innymi dziećmi.

Hanna (4 lata) – w wyniku przeżyć wojennych dziewczynka przestała mówić. Podczas zajęć w klubie zaczęła mówić pojedyncze słowa pierwszy raz od dłuższego czasu.

Projekt przeprowadziła organizacja Christian Group of saint Ephraim

Football tournament for scouts – Harcerski Turniej Piłki Nożnej. Liczba uczestników: 450 w wieku od 10 do 25 lat.

Drużyny startowały w jednej z czterech kategorii wiekowych. W ramach projektu zakupione zostały piłki, nagrody i medale dla uczestników. Dzięki turniejowi harcerze z różnych drużyn mogli się spotkać i poznać, co miało też ogromne znaczenie integrujące dzieci z różnych środowisk.

Projekt przeprowadziła organizacja Maronite Scout.

End Year Celebration Zakończenie roku szkolnego. Liczba uczestników: 70 przedszkolaków, uczniów i studentów w wieku od 3 do 26 lat.

Celem projektu było zorganizowanie uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, by dać dzieciom okazję do przełamania swojego strachu i tremy przed występem na scenie. Dzieci przygotowały dla rodziców i gości przedstawienie pod tytułem "Czy to jest odpowiedź?" którego przesłaniem było to, że miłość jest odpowiedzią na wszystko. Spektakl zawierał w sobie elementy śpiewu i tańca.

"Nazywam się Mouhamad Nour, mam 13 lat, z powodu wojny mam uszkodzony słuch. To było dla mnie bardzo duże przeżycie – stanąć na scenie i wystąpić przed publicznością. Za każdym razem, kiedy czułem się gorszy z powodu swojego niedosłuchu i bałem się, że nie dam rady wystąpić, nasi opiekunowie przypominali mi, że jestem mądry i mimo trudności ze słuchem mogę osiągnąć swoje cele."

Projekt przeprowadziła organizacja E.H.I.S.

Children’s amusement park – Park rozrywki dla dzieci. Liczba uczestników: 500 dzieci dziennie w niedzielę, w dni powszednie 200-300 dzieci dziennie.

Celem projektu było zapewnienie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci w Aleppo z dala od hałasu. Park odwiedzany jest licznie przez rodziny z dziećmi, a także przez zorganizowane grupy (np. harcerzy czy uczniów szkół) dzięki temu, że miejsce jest ogólnodostępne i bezpłatne, co w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej jest ogromnie ważne. Po tym, co przeżyły w ciągu siedmiu lat wojny, dzieci z Aleppo bardzo potrzebują wspólnej zabawy w bezpiecznym miejscu. W ramach projektu zostały wykonane sprzęty na plac zabaw: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele oraz montaż niewysokiego ogrodzenia i zacienienia placu zabaw.

Projekt przeprowadziły organizacje: TSC, Terre Sainte College, Franciscan Fathers.

Scouts' Battle - Wyścig zwiadowców – projekt będzie realizowany na przełomie grudnia i stycznia i weźmie w nim udział ok. 150 harcerzy w wieku 10-18 lat. Celem tego projektu jest zorganizowanie dwudniowego zlotu harcerzy i przeprowadzenie gry miejskiej z wieloma zadaniami. Będzie to pierwszy od zakończenia wojny zlot harcerzy z tej drużyny.

Projekt przeprowadzi organizacja St. Dimitri Scout.

Children Christmas party – Przyjęcie Gwiazdkowe – Zorganizowane zostanie przyjęcie Gwiazdkowe dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia, na którym odbędą się przeróżne zabawy, gry i występy. Dzieci otrzymają upominki i poczęstunek.

Projekt będzie miał miejsce w grudniu 2018 i zostanie zrealizowany przez organizację
St. Michael Scout.

Children support – Pomoc dzieciom. Liczba uczestników: 100 dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom aktywności sportowej w bezpiecznym miejscu, a także zakup dla nich potrzebnych materiałów szkolnych. W ramach projektu zostaną zakupione przybory szkolne i plastyczne dla dzieci, a także gry i zabawki do świetlicy oraz wyposażenie sali gimnastycznej (bramki, kosze, piłki). Dzieci potrzebują ruchu i sportu, by poradzić sobie z przeżyciami wojennymi. Zostaną także zakupione namioty, aby latem można było zabrać dzieci i młodzież na biwak.

Projekt przeprowadzi w grudniu br. organizacja St. Takla Scout.

Christmas Concert – Koncert Bożonarodzeniowy.

Zorganizowany zostanie koncert kolęd i piosenek świątecznych, który będzie okazją do spotkania się rodzin chrześcijańskich i dzieci oraz zjedzenia wspólnego posiłku. Dzieci odbywają już regularne próby, mogą doskonalić swój śpiew i spotykać się z rówieśnikami w bezpiecznym miejscu.

Projekt zostanie zrealizowany w grudniu 2018 przez organizację Franciscan scout

Przygotowanie i monitoring projektów w Aleppo

Zanim rozpoczęliśmy kampanię na rzecz pomocy dzieci z Aleppo, poświęciliśmy dużo czasu znalezienie na miejscu godnych zaufania partnerów lokalnych. Pracujemy z organizacjami z Aleppo, co do rzetelności których jesteśmy pewni i które pomagają dzieciom niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z organizacjami: Hope Center (Centrum Nadziei) i JRS (Jesuit Refugee Service). Partnerem monitorującym wszystkie projekty jest Caritas Polska. Przed rozpoczęciem realizacji każdego projektu w Aleppo dokładnie sprawdzaliśmy potrzeby oraz koszty na miejscu, a następnie monitorowaliśmy każdy etap prac. Regularnie otrzymujemy od naszych partnerów dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami. W naszym zespole pracuje osoba znająca język arabski, co jest dodatkowym ułatwieniem w komunikacji z partnerami z Aleppo.

Partnerzy akcji

W akcję „Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły”, którą przeprowadzaliśmy we współpracy z radiową Trójką włączyli się także: pan Franciszek Pieczka (w roli św. Mikołaja w spocie radiowym), operatorzy sieci Orange, Plus, T-mobile, PLAY i Heyah (zrzekli się całego dochodu z SMS-ów charytatywnych), firma Teleaudio DWA (integrator SMS-ów), Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Program 1 Polskiego Radia i wszystkie rozgłośnie regionalne Polskiego Radia (bezpłatnie wyemitowały spot akcji).


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.