Prof. Tomasz Grzegorz Grosse: w polityce zagranicznej trzeba wzmocnić cele geo-ekonomiczne

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse: w polityce zagranicznej trzeba wzmocnić cele geo-ekonomiczne

Konieczne jest prowadzenie takiej polityki, która będzie gwarantowała stabilny rozwój relacji ekonomicznych jednocześnie z rynkami wschodnimi jak i zachodnimi

1.Jakie według Pana istniały zasadnicze priorytety polskiej racji stanu w dotychczasowej polityce zagranicznej III RP?

W ostatnich latach dominowały trzy priorytety :

1. bliski sojusz z USA,

2. rozwój integracji europejskiej, a także bliski sojusz z Niemcami w polityce europejskiej 2007-2015,

3. budowanie polityki wschodniej w duchu Giedroycia, a więc wzmacnianie związków państw-sąsiadów z terenu byłego ZSRR z Polską, UE i Zachodem, przy jednoczesnym osłabianiu geopolitycznym Rosji.

2. Jakie są najważniejsze, najbardziej strategiczne elementy polskiej racji stanu w obecnej i przyszłej polityce zagranicznej? Które z nich powinny stać się częścią wspólnego konsensu sił politycznych i zostać wyłączone z bieżącego sporu?

Do takich wyzwań, w stosunku do których elity polityczne powinny wypracować konsensus należy zaliczyć:

-  trwały pokój na Ukrainie i trwałe rozwiązanie kryzysu między Rosją a Zachodem,

- uczynienie celów geo-ekonomicznych, jako najważniejszych celów w polityce zagranicznej.

Oznacza to przede wszystkim prowadzenie takiej polityki, która będzie gwarantowała pomyślny rozwój gospodarczy kraju, a zwłaszcza stabilny rozwój relacji ekonomicznych jednocześnie z rynkami wschodnimi (obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Chiny) oraz zachodnimi (na rynku wewnętrznym UE).  

- pogłębienie instytucjonalnej współpracy w ramach Europy Środkowej.

3. Jakie są największe zagrożenia dla polskiego interesu narodowego w obecnym układzie geopolitycznym?

Uznaję, że do największych zagrożeń należy zaliczyć:

1. wojna Zachodu (USA i jego sojuszników) z Rosją.

2. narastanie kryzysu migracyjnego i terroryzmu w Europie.

3. pogłębienie procesów dezintegracyjnych w UE, w tym również hegemonicznej roli Niemiec w tej organizacji.

4. Jak powinny wyglądać Pana zdaniem główne elementy polskiej strategii względem: USA, UE, Rosji, Niemiec, Europy Środkowej, innych krajów wskazanych przez Pana?

Polityka zagraniczna wobec tych wszystkich kierunków powinna bazować na następujących założeniach strategicznych:

1) wzmacnianie bieguna geopolitycznego w Europie Środkowej poprzez stopniową instytucjonalizację Grupy Wyszehradzkiej i innych form współdziałania w regionie.

2) Utrzymywanie równej relacji geopolitycznej z czterema najważniejszymi mocarstwami regionalnymi i światowymi: USA, Niemcami, Rosją i Chinami.

3) Powstrzymanie procesów dezintegracyjnych w Europie, w tym również zrównoważenie rosnącej pozycji geopolitycznej Niemiec w UE. 

5. Polska za 10 lat. Jak Pana zdaniem będzie wyglądała geostrategiczna pozycja Polski – i dlaczego?

Istnieje  wiele możliwych scenariuszy. Ale bardzo prawdopodobne w obecnej dynamice w polityce światowej są następujące tendencje kierunkowe:

1. Kooperacja w ramach Europy Środkowej się stopniowo pogłębi.

2. Polska będzie zepchnięta do drugiego kręgu integracyjnego w UE, a być może nawet odłączy się (wyjdzie lub zostanie „wypchnięta”) z UE.

3. Relacje z USA i Niemcami zostaną ochłodzone, a Polska będzie nieco bardziej intensywnie niż przez ostatnie ćwierć wieku współpracować z Rosją i Chinami.

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Wesprzyj wydanie książki „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy”
Ten, kto podważa zasadność polityki historycznej, podejmuje próbę przekonania wiatru, żeby nie wiał.
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.