Odszedł Miłowit Kuniński, wielki autorytet polskiej nauki

Odszedł Miłowit Kuniński, wielki autorytet polskiej nauki

W sobotę, 9 czerwca 2018 roku zmarł w Krakowie Miłowit Kuniński. Naukowiec cieszący się ogromnym autorytetem, prezes Ośrodka Myśli Politycznej, jednej z najważniejszych instytucji życia publicznego. Był cenionym przez studentów wykładowcą, który wychował całe pokolenia polskich filozofów.

Miłowit Kuniński urodził się 10 września 1946 w niemieckim Lingen. Ukończywszy krakowskie liceum im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie słuchał wykładów z filozofii, polonistyki i socjologii. W 1977 obronił pracę doktorską poświęconą socjologicznej metodzie Maxa Webera, napisaną pod kierunkiem prof. Stefana Nowaka. W 2000 roku uzyskał habilitację. Uznawany był za wybitnego znawcę myśli Friedricha von Hayeka, Mirosława Dzielskiego i Maxa Webera. Był historykiem filozofii, cenionym badaczem myśli politycznej, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przed przejściem na emeryturę piastował funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UJ. Ponadto, w latach 2002–2008 był także wykładowcą Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Pracował również jako redaktor czasopisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”.

Zabierając głos w żywotnych dla Polski dyskusjach, czynił to zawsze z ogromnym taktem oraz szacunkiem okazywanym  adwersarzom, będąc jednocześnie dalekim od uczestnictwa w bieżących sporach politycznych

Spod jego pióra wyszedł szereg znakomitych monografii, poświęconych między innymi myśli Maxa Webera (Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera, Wrocław-Warszawa, Ossolineum-PAN, 1980), Friedricha von Hayeka (Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1999), problemom demokracji i liberalizmu. Za książkę O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym (Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2006) otrzymał w 2007 roku nagrodę Rektora UJ. Redaktor wyboru pism Mirosława Dzielskiego Bóg – wolność – własność (Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum im. Adama Smitha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001) i Adama Krzyżanowskiego Chrześcijańska moralność polityczna (Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2002), a także pracy zbiorowej Totalitaryzm a zachodnia tradycja (Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej i Księgarnia Akademicka, 2006). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, jak również przekłady książek Friedricha von Hayeka oraz Johna Hicka. Autor haseł encyklopedycznych i publicysta współpracujący z licznymi czasopismami.

Prof. Kuniński nie stronił od służby publicznej, pełniąc funkcje członka Rady ds. Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów RP i  wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od 2005 roku był prezesem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej, jednej z najważniejszych instytucji życia publicznego. Zabierając głos w żywotnych dla Polski dyskusjach, czynił to zawsze z ogromnym taktem oraz szacunkiem okazywanym  adwersarzom, będąc jednocześnie dalekim od uczestnictwa w bieżących sporach politycznych. 

Z odejściem profesora Kunińskiego polska nauka straciła wielki autorytet. Jego nieoceniony wkład w rozwój polskiej myśli politycznej, działalność edukacyjna oraz wszechstronność czynią to pożegnanie jeszcze dotkliwszym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 18 czerwca o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Redakcja Teologii Politycznej składa wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora. 

Zespół Teologii Politycznej

Przeczytaj ostatni artykuł opublikowany przez Miłowita Kunińskiego na łamach Teologii Politycznej

Foto: Rafał Guz/PAP


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.