Marek A. Cichocki na konferencji „Relacje religii i polityki”

Marek A. Cichocki na konferencji „Relacje religii i polityki”

W Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 30 listopada – 1 grudnia odbędzie się międzynarodowa konferencja „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii”. Jednym z prelegentów będzie Marek A. Cichocki

Celem konferencji będzie środowiskowa refleksja nad teorią i metodologią badania religii na gruncie nauk o polityce. Rosnące zainteresowanie problematyką religii na gruncie politologii, a wręcz pojawiające się postulaty utworzenia subdyscypliny „politologia religii”, zachęcają do poważnego, środowiskowego namysłu nad pytaniami teoretyczno-metodologicznymi. Na konferencji będą one przedmiotem dyskusji plenarnych. Organizatorzy chcą zastanowić się w szczególności nad pytaniami odnoszącymi się do:

» konsekwencji uwzględnienia roli religii dla badań politologicznych i tożsamości dyscypliny: czy/dlaczego potrzeba odniesienia do religii w ramach nauk o polityce? Co wnosi badanie religii do tożsamości dyscypliny ufundowanej w dobie paradygmatu pozytywistycznego?

» sposobu ujęcia religii specyficznego dla nauk o polityce: co wyróżnia podejście do religii na gruncie politologii? Czy można pokusić się o politologiczną definicję czy chociaż pryzmat patrzenia na religię?

» metod prowadzonych badań: jak rozumieć postulat bezstronności, gwarantującej obiektywizm badawczy? Które paradygmaty badawcze stosowane w naukach o polityce uznać można za adekwatne do badania fenomenów religijnych i jakie są ich ew. ograniczenia?

Miejsce:
Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
budynek nr 23, sala 201, drugie piętro (www.politologia.uksw.edu. pl)

Więcej informacji na stronie organizatorów.

 


Wydaj z nami

„Polska nowoczesność” – wesprzyj wydanie nowego numeru rocznika „Teologia Polityczna”
Czytajcie „Teologię Polityczną”! W Polsce nie ma drugiej teologii politycznej - jest tylko ta jedna! - Jarosław Marek Rymkiewicz
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.