Uroczystość nadania doktoratu honoris causa UKSW prof. Stanisławowi Grygielowi

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa UKSW prof. Stanisławowi Grygielowi

Już jutro, 30 czerwca odbędzie się uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego profesorowi Stanisławowi Grygielowi. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu on-line.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/JyNJ1HHTbiI

Prof. Stanisław Grygiel jest emerytowanym profesorem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Zachęcamy do przeczytania tekstu prof. Stanisława Grygiela pt.: Przyjaciele prawdy, który ukazał się w „Teologii Politycznej Co Tydzień": „Ingarden i metafizyczny realizm"

Stanisław Grygiel urodził się w 1934 r. w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej, studia filozoficzne ukończył na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w 1956 r., a studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1965 r. (kierownikiem jego pracy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła). W latach 1966–1967 był stypendystą w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Od 1962 do 1980 r. był redaktorem katolickiego miesięcznika „Znak” i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologii w Krakowie. Od 1980 r. mieszka w Rzymie, gdzie w 1981 r. założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Od 1981 r. wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, w którym ponadto sprawuje nieprzerwanie od 2003 r. aż do dzisiaj funkcję Dyrektora Katedry Badawczej im. Karola Wojtyły (fundacja prywatna). Wykładał filozofię człowieka przez ponad 20 lat w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Przez okres pięciu lat w latach 90. wykładał filozofię w Lugano (Szwajcaria) na Akademii Teologicznej. Jest współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika „Il Nuovo Areopago”, wychodzącego od 1982 r. aż do dziś.

Profesor Stanisław Grygiel uczestniczył w pracach dwóch Synodów Biskupów Europejskich. Jest autorem wielu książek, publikowanych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych (patrz poniżej). Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

Uchwała nr 68/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Stanisławowi Grygielowi

Przeczytaj esej Laureata – Europa to wydarzenie duchowe

Opublikowane książki prof. Stanisława Grygiela:

1. L’uomo visto dalla Vistola, Bologna 1978.

2. La voce nel deserto. Post-scriptum all’insegnamento di Giovanni Paolo II, Bologna 1981.6

3. La voz en el desierto. Post scriptum al magisterio de Juan Pablo II, Madrid 1982.

4. Il lavoro e l’amore e altri saggi, Bologna 1983.

5. W kręgu wiary i kultury, Warszawa 1990.

6. Identidad del Hombre y Cultura de la Vida, Madrid 1990.

7. Kimże jest człowiek? Szkice z filozofii osoby, Kielce 1995.

8. Dolce guida e cara. Saggi antropologici sul femminile, Milano 1996.

9. Ojczyzna jest zawsze trochę dalej, Kielce 1998.

10. Extra communionem personarum nulla philosophia. Prolusione Dies academicus 2001–2002, Roma 2002 (La seconda edizione 2015).

11. Mi dulce y querida guía, Granada 2007.

12. Dolce guida e cara, Siena 2008.

13. Jestem, więc modlę się, Poznań 2012.

14. Dialogando con Giovanni Paolo II, Siena 2013.

15. Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II, Poznań 2013.

16. Discovering the Human Person in conversation with John Paul II, Cambridge 2014.

17. Il „principio” che è per sempre, Siena 2015.

18. Od „początku” – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa, Poznań 2015.

19. Rozważania Drogi Krzyżowej, Kraków 2018.

20. Żyć znaczy filozofować, Warszawa 2020.


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

„Od Salaminy do Radzymina” – wesprzyj wydanie nowego numeru rocznika „Teologia Polityczna”
Kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być? Ile naprawdę warte jest dla nas to, co uważamy za swoją tożsamość?
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.