Eric Voegelin, Arystoteles

Eric Voegelin, Arystoteles

Kolejny tom Order and history już w księgarniach!

 

Arystoteles, Eric Voegelin

Tłumaczenie: Michał J. Czarnecki

Wstęp i redakcja naukowa: Mateusz Matyszkowicz

Redakcja: Marzena Stępień

s. 206

cena: 29 zł

Kup w internetowej księgarni Teologii Politycznej – kliknij!

Bez Arystotelesa E.Voegelin'a nie można poznać ani filozofii politycznej Stagiryty ani całej formacji politycznej starożytnej Grecji ani wreszcie nowożytnej filozofii polityki i historiografii. Po wydaniu części Order and History poświęconej Platonowi, prezentujemy w niniejszej książce cześć poświęconą Arystotelesowi. Eric Voegelin pokazuje w niej w jaki sposób przygodna forma antycznej polis stała się formą wieczną, paradygmatem całej późniejszej koncepcji politycznego bytu. Oryginalna i brawurowa interpretacja, wszechstronna i niespotykana erudycja – to wszystko wyróżnia Voegelina z pośród innych pisarzy politycznych.

 

Eric Voegelin w swoim tomie o Arystotelesie wprowadza nas w przestrzeń zupełnie
nowej refleksji nad intensywnością poszukiwań Mędrca ze Stagiry na temat samourzeczywistniania się człowieka w politycznej wspólnocie. Powszechnie przyjęta
wizja Arystotelesa, który wskazuje „drogę w dół”, ku rzeczywistości hylicznej, rozpada
się i niknie na naszych oczach, bo w dziele Voegelina Arystoteles nie odwraca się
od transcendencji. Nie odrzuca platońskiej „drogi w górę”, gdy opisuje model idealnej
polis; przetwarza go i bardziej niż Platon skupiając się na immanentnej formie,
utrwala sprzeczność między faktyczną a prawdziwie istniejącą rzeczywistością.
Voegelin odkrywa przed nami, współczesnymi odbiorcami myśli Arystotelesa, jak
z noetycznej spekulacji Arystotelesa nad Dobrem, transcendentną, boską prawdą
o człowieku, z natury będącym zōon politikón, z postulatu aktualizacji jego etycznych
sprawności, roztropności (phróne-sis) i sprawiedliwości (dikaiosýnē), wyrasta ta wielka
i wiecznotrwała helleńska idea doskonałego porządku politycznego polis, opartego na
kontemplatywnej mądrości, na wiedzy, która jest cnotą i jednocześnie szczęśliwością.
 Maria Dzielska


Książka Erica Voegelina (1901–1985) Arystoteles, poświęcona filozofii politycznej
Arystotelesa, to część dzieła Order and History, ukazującego istnienie w filozofii dwóch
nurtów: jedni filozofowie posługują się symbolami, by uchwycić transcendencję, inni
je krytykują, nie biorąc pod uwagę ich symbolicznej natury. Oczywiście najważniejszą
taką parą są Platon, bohater poprzedniego tomu, i Arystoteles.
Autor jest nie tyle historykiem filozofii, co filozofem, patrzącym krytycznie na poglądy
dawnych mistrzów. Czytelnik, wciągnięty w trwający od wieków spór, na pewno nie pozostanie obojętny.
Mikołaj Szymański

Spis treści i fragment I rozdziału 

Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Aby, prowadzić nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Prosimy o hojność! (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wydaj z nami

Spójrzmy na nowoczesność oczami prof. Rémiego Brague'a – „Umiarkowanie nowoczesny” po raz pierwszy po polsku
Zostań współwydawcą najnowszej książki prof. Rémiego Brague'a
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.