Dwumiesięcznik „Arcana” nr 160

Dwumiesięcznik „Arcana” nr 160

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem dwumiesięcznika „Arcana”. W tym szczególnym numerze poświęconym po części Leszkowi Długoszowi z racji jubileuszu jego osiemdziesiątych urodzin znajdziemy teksty takich autorów, jak właśnie Leszek Długosz, Andrzej Nowak, Olga Płaszczewska, Andrzej Babuchowski czy Antoni Libera.

Poniżej publikujemy słowo od redakcji dwumiesięcznika „Arcana”

18 czerwca 2021 roku swoje 80. urodziny obchodził poeta, pieśniarz i wieloletni członek zespołu „Arcanów”, Leszek Długosz. W tym dniu w siedzibie Wydawnictwa ARCANA odbyła się miła uroczystość udekorowania Dostojnego Jubilata Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości, nadanym mu przez prezydenta Andrzeja Dudę. W niniejszym numerze publikujemy teksty poświęcone charakterystyce dorobku i drogi twórczej Leszka Długosza (Bogdan Gancarz), jego najnowszym wierszom (Olga Płaszczewska) oraz naszemu z Nim – i jego żoną, Barbarą – spotkaniu w „Arcanach” oraz wielu latom naszych wspólnych prac, rozmów, trosk i radości, o których pisze Andrzej Nowak. Leszkowi jeszcze raz składamy w tym miejscu nasze gorące podziękowania za wszystko, co zrobił dla polskiej kultury oraz z głębi serca płynące życzenia ad multos annos!

Świąteczny nastrój miesza się jednak w tym numerze z troską o stan polskiej humanistyki i nauk społecznych oraz o obowiązujące w nich standardy naukowe. Jednym z wielu obecnie przykładów zacierania granic między nauką a ideologią zwaną z angielska cancel culture są nagłaśniane propozycje napisania na nowo historii Polski jako dziejów wyzysku i przemocy społecznej. Ta właśnie „ludowa historia Polski” jest przedmiotem naszej redakcyjnej dyskusji, którą szczególnie polecamy Państwa uwadze. Do tematów kondycji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które wydają się obecnie jedną z największych narodowych bolączek, będziemy wracać w kolejnych numerach. Podobnie będziemy wracać do kwestii obecnego kryzysu Kościoła, którego przyczyny, formy i możliwe konsekwencje analizuje Paweł Lisicki w obszernej rozmowie, którą przeprowadził z nim Tomasz D. Kolanek.

Można się zastanawiać, czy odtrutkę na płynący z tej rozmowy pesymizm stanowi literacka część bieżącego numeru. Z jednej strony w prozie Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego zdają się pobrzmiewać tony katastroficzne, z drugiej strony sama nieskazitelność formy (niewesołego skądinąd) opowiadania Marka Zielińskiego, eseju Antoniego Libery o Szekspirze i nowych liryków Kazimierza Brauna zdają się posiadać niezaprzeczalne walory kojące. Podobnie wyprawa Olgi Płaszczewskiej w świat „Boskiej komedii” Dantego z okazji 700. rocznicy śmierci poety oraz kontynuacja przez Jana Owczarka, dyskusji o Norwidzie w obchodzonym właśnie „roku Norwida”, przypominają nam o mądrości zapisanej niegdyś przez tego poetę uwagi, że „nie trzeba gorzknieć, bo złe tego chce”.

Do pogodzenia z rzeczywistością przyczynia się też kultywowanie pamięci i zapis jej świadectw. W bloku historycznym Przemysław Nagel pisze więc o wojennych losach grupy polskich Sybiraków, którzy przez armię Andersa i długą tułaczkę po świecie trafili do Anglii i stworzyli istniejącą do dziś wspólnotę polonijną w Leicester. Cenne poznawczo jest też przypomnienie przez Ludwika Kozołuba sylwetki Stanisława Wasylewskiego, znanego w okresie międzywojennym popularyzatora dziejów kultury polskiej, jego perypetii okupacyjnych we Lwowie i powojennych w PRL. Inną, bo czesko-francuską, lecz niemniej ciekawą biografię literacką z tej samej epoki proponuje nam tym razem Andrzej Babuchowski.

Kończymy ten wstęp, tak jak zaczęliśmy, akcentem jubileuszowym. 16 lipca 2021 roku swoje 90. urodziny obchodził nasz Przyjaciel, współtwórca „Arcanów” i ich podpora – prof. dr hab. Jan Prokop. Wybitny krytyk, eseista, komparatysta-poliglota a zarazem wielki znawca kultury polskiej i francuskiej; autor licznych książek ważnych i wciąż aktualnych. Drogiemu Jubilatowi najserdeczniej życzymy wielu kolejnych lat w jak najlepszym zdrowiu i w radości płynącej z tego, czego udało mu się dokonać!

Zachęcamy do lektury nowego numeru!

Spis treści numeru


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.