Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Thomas D. Stegman SJ

Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Thomas D. Stegman SJ

Kolejnym, ósmym już tomem serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” jest „Drugi List do Koryntian”. Będzie on dostępny od 26 listopada dzięki Wydawnictwu W drodze, którego nakładem ukazały się już komentarze do: Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listu do Rzymian oraz Pierwszego Listu do Koryntian.

Tytuł: Drugi List do Koryntian
Autor: Thomas D. Stegman SJ
Tłumacz: Eliza Litak
Seria: Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Wydawca: Wydawnictwo W drodze 
ISBN: 978-83-79064-15-1
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Rok wydania: 2021

Liczba stron: 416

W 8. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego czytamy: „Drugi List do Koryntian przedstawia wciąż aktualną wizję jednej z podstawowych posług Kościoła – mianowicie „posługi jednania” (5,18–19). (...) W kontekście sytuacji panującej na początku XXI wieku w Kościele – cierpiącym wskutek utraty wiarygodności spowodowanej występkami części duchownych, nieufności między niektórymi przedstawicielami hierarchii i wiernymi świeckimi, a także braku konstruktywnego dialogu między tak zwanymi tradycjonalistami i progresistami – przedstawiona przez apostoła wizja pojednania wewnątrz samej wspólnoty kościelnej jest szczególnie aktualna”.

Choć Drugi List do Koryntian liczy nieomal dwa tysiące lat, przemawia do nas z niezwykłą aktualnością. W tym liście Święty Paweł pokazuje, jak rozumie swoje apostolskie życie i posługę na wzór Jezusa. Możemy dostrzec jego miłość i troskę względem założonego przez niego Kościoła korynckiego. Zauważamy jego radości, ale też frustracje. Ta raczkująca wspólnota zmaga się z wieloma problemami, które są aktualne także dla współczesnych chrześcijan. Od św. Pawła nauczyć się możemy: „tego, kim jest Bóg i jak z miłości wyciągnął On rękę ku światu poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz dar Ducha Świętego. Uzyskanie takiego poznania Bożej wierności i miłości pociąga za sobą konieczność należytej odpowiedzi na nie i Paweł wzywa mieszkańców Koryntu – oraz nas samych – do jej udzielenia”.

– Paweł sam jest założycielem wspólnoty i sprawuje nad nią władzę powierzoną mu przez Boga (10,8; 13,10), nie chce jednak „okazywać swego władztwa” nad Koryntianami (zob. 1,24). Zamiast tego traktuje ich tak, jak kochający ojciec traktuje swe dzieci, zawsze dążąc do tego, co dla nich najlepsze (12,14–15).Co więcej, Paweł postrzega siebie samego jako „niewolnika” Koryntian (doulos; 4,5)14, pokazując, że jego powołaniem jest przede wszystkim służenie ich potrzebom. Na tym właśnie polega bycie „sługą” (diakonos) Boga (6,4). Paweł uniżył samego siebie (11,7), by móc głosić Ewangelię bez żadnej zapłaty. Z innych jego listów wiemy, że pracował własnymi rękami, by samodzielnie się utrzymywać i nie być finansowym ciężarem dla nowo założonych przez siebie Kościołów. Nie zaskakuje więc, że apostoł stwierdza, iż swą działalność prowadzi „w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu” (11,27; zob. też 6,5). Decyduje się na ponoszenie ofiar, na poświęcanie i ogałacanie samego siebie, by inni mogli odnieść z tego korzyść (4,12; 6,10) – czytamy w Drugim Liście do Koryntian. Katolickim Komentarzu do Pisma Świętego. I właśnie takiego Kościoła nam wszystkim potrzeba.

Patronat nad książką objęli: „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, „Christianitas”, „OREMUS”, miesięcznik „W drodze”, „Teologia Polityczna”, Opoka.org.pl, Wiara.pl, Dominikanie.pl, Siódma9, Radio Doxa, Radio Nadzieja, Radio Emaus.

O autorze:
Thomas D. Stegman SJ – profesor i dziekan School of Theology and Ministry w Boston College. Jest absolwentem seminarium im. Karola Boromeusza w Filadelfii i Weston Jesuit School of Theology. Ukończył studia magisterskie na Marquette University w Milwaukee. Tytuł doktora uzyskał w 2003 roku na Emory University w Atlancie (Georgia). Należy do Towarzystwa Jezusowego (prowincja Wisconsin). Reprezentował swoją prowincję podczas Kongregacji Prokuratorów w 2012 roku w Nairobi oraz 36. Kongregacji Generalnej w Rzymie (2016). Jest autorem m.in.: The Character of Jesus: The Linchpin to Paul’s Argument in 2 Corinthians (2005); Opening the Door of Faith: Encountering Jesus and His Call to Discipleship (2015) i Written for Our Instruction: Theological and Spiritual Riches in Romans (2017). Oprócz pracy naukowej i administracyjnej chętnie wykłada i prowadzi warsztaty dla parafii.

O serii:
Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Spis treści

Książkę można nabyć poprzez stronę wydawnictwa W drodze


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wydaj z nami

Wydaj z nami „Kotwice w niebie” Rémiego Brague'a po polsku
Zostań współwydawcą pierwszego tłumaczenia książki prof. Rémiego Brague'a
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.