Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego – Paulina Święcicka

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego – Paulina Święcicka

Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świetle norm rzymskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Analizując materiał źródłowy, autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: Kto skazał Jezusa na śmierć – Żydzi czy Rzymianie? Z jakiego powodu Jezus został w rzeczywistości skazany? Religijnego czy politycznego? Czy wyrok skazujący (a może i decyzja Sanhedrynu) został wydany zgodnie z regułami proceduralnymi, czy proces może być określony jako proces nielegalny? Czy wina Jezusa została wystarczająco udowodniona, czy Jezus był raczej ofiarą ogromnego błędu procesowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w intrygującej książce Pauliny Święcickiej.

Paulina Święcicka
Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno–historyczne
rok wydania: 2012
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 

Proces Jezusa, którego przebieg i finał w tak sugestywnej formie przedstawił słynny film Pasja w reżyserii Mela Gibsona, dla przeciętnego chrześcijanina ma wymiar religijny, a nawet nadnaturalny. Niewielu natomiast ludzi uświadamia sobie, że było to wydarzenie historyczne, mocno osadzone w prawnych i politycznych realiach epoki, podobnie jak dziesiątki innych procesów sądowych toczących się w rzymskiej prowincji, przed rzymskim urzędnikiem i na podstawie zasad rzymskiej procedury karnej. Na ten właśnie stosunkowo rzadko uwzględniany aspekt procesu Jezusa zwróciła uwagę Autorka. Analizując źródła i literaturę przedmiotu, przedstawiła próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wypracowane przez jurystów starożytnego Rzymu zasady prawne znalazły odzwierciedlenie w toku postępowania sądowego przed Poncjuszem Piłatem, a także – jaki był rzeczywisty przebieg wydarzeń poprzedzających wydany w tym procesie wyrok skazujący. Dzięki temu otrzymaliśmy wartościowe, świadczące o dużej erudycji Autorki i jej umiejętnościach badawczych, studium historyczno – prawne, stanowiące jednocześnie niezwykle interesujący wkład do analizy odnośnych opowieści ewangelicznych. Z tej pracy można się bowiem dowiedzieć nie tylko o kompetencjach namiestnika prowincji i jego pozycji, ale również o tym, dlaczego użyty przez przedstawicieli Sanhedrynu argument, „jeżeli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza” skłonił Piłata do wydania wyroku skazującego, a także, jakie znaczenie miało umycie rąk przez namiestnika Judei, w jaki sposób odbywało się losowanie szaty Jezusa etc. Można zatem z całym przekonaniem stwierdzić, że dzięki tej rozprawie wszystkie podstawowe wątki historyczne, związane bardziej lub mniej ze sprawą procesu Jezusa, doczekały się wyczerpującego omówienia.

Fragment wstępu autorstwa prof. dr. hab. Janusza Sondela

Spis treści


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Zostań współwydawcą naszego tygodnika
„Teologia Polityczna Co Tydzień” reprezentuje tak wysoki poziom, że może być nazwana kwartalnikiem filozoficznym wydawanym co tydzień – prof. Jacek Koronacki
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.