Szkoła Letnia Teologii Politycznej – zgłoś się już teraz!

Szkoła Letnia Teologii Politycznej – zgłoś się już teraz!

Wakacyjne wykłady w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Teologii Politycznej „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania”, która odbędzie się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu 5-13 lipca 2021 r. Udział w Szkole Letniej jest nieodpłatny.

Czy Moskwa jest trzecim Rzymem, a Rosja – Eurazją, odrębną formacją cywilizacyjną? Jaki wpływ na amerykańską politykę mają linie konfesyjnych podziałów? Jaką rolę może odegrać islam w dzisiejszej Europie? Jak zagwarantować obywatelom wolność religii i wolność słowa, a jednocześnie zapobiec konfliktom i umożliwić pokojową koegzystencję społeczeństwa? Jak chrześcijański uniwersalizm i idea przeznaczenia osoby ludzkiej mogą kształtować obraz wspólnoty politycznej? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między religią a polityką – postaramy się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej edycji Szkoły Letniej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu – Szkoła Letnia odbędzie się w w dniach 5-13 lipca; udział w niej jest nieodpłatny

Dołącz do wydarzenia na Facebooku 

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy studentów I, II,i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich uczęszczający do szkół wyższych na terytorium RP lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 30 lat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie listu motywacyjnego

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w pierwszych tygodniach czerwca 2021 r. 

Regulamin naboru do Szkoły Letniej Teologii Politycznej

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Szkoły Letniej

***

Podczas tegorocznej Szkoły Letniej jej uczestnicy poznają różne modele relacji między religią a polityką reprezentowane w religiach monoteistycznych oraz będą zastanawiali się nad wpływem tych modeli na kształtowanie bezpieczeństwa światowego i pokoju międzynarodowego. Każdy dzień będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z jedną z religii: wpływowi prawosławia rosyjskiego na politykę, związkom między religią a polityką w Stanach Zjednoczonych i Wyspach Brytyjskich, modelowi relacji między religią a polityką w islamie, chrześcijaństwu w Stanach Zjednoczonych, katolickiemu stosunkowi do polityczności, południowym źródłom polskiej tożsamości oraz katolicyzmowi w Polsce po 1989 roku.

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się między innymi: 

➤ Marek A. Cichocki – wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie, jeden z założycieli „Teologii Politycznej”;

➤ Michał Gierycz – politolog, wykładowca w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

➤ Marek Jurek – historyk, polityk, publicysta, znawca problematyki europejskiej;

➤ Piotr Kłodkowski – orientalista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador RP w Indiach;

➤ ks. Franciszek Longchamps de Bérier – profesor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie relacji państwo-Kościół;

➤ Włodzimierz Marciniak – politolog, sowietolog, były ambasador RP w Rosji.

➤ Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;

➤ Aleksandra Rybińska – publicystka tygodnika „Sieci” i członkini zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej;

➤ Arkady Rzegocki – ambasador RP w Wielkiej Brytanii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego;

➤ Philip Steele – historyk, prezbiterianin, autor książki Nawrócenie i chrzest Mieszka I; 

➤ Mateusz Werner – filozof kultury, krytyk filmowy, kulturoznawca;

➤ Krzysztof Zanussi – jeden z najważniejszych współczesnych polskich reżyserów filmowych i znawca Rosji.

 

tyniec4

(fot. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu)

***

Każdy dzień szkoły letniej będzie przebiegał według harmonogramu:

8.00-8.30 śniadanie
9.00-9.30 klub dyskusyjny
10.00-13.00 wykład 
13.00-14.00 obiad
14.30-16.00 komentarz do Reguły św. Benedykta
16.30-18.00 wykład
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 dyskusja
20.30-23.00 wieczór filmowy

Na 11 lipca zaplanowany jest dzień wyjazdowy, w ramach którego uczestnicy szkoły zwiedzą Wawel w poszukiwaniu rzymskich korzeni polskiej tożsamości.

Celem Szkoły Letniej jest zwiększanie kompetencji jej uczestników polegające na kształtowaniu w nich umiejętności poruszania się w wielokulturowym świecie, uczeniu ich rozumienia religijnych i aksjologicznych podstaw zachowań politycznych przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych oraz przekazywaniu wiedzy niezbędnej do kształtowania podstaw polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Laga2 

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Pomóż wydać  „Ucztę” Ksenofonta – 12. tom Biblioteki Klasycznej
„To jeden z najwybitniejszych i najcenniejszych utworów reprezentujących bogatą literaturę grecką okresu klasycznego” – Dorota Tymura
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.