Szkoła Letnia Teologii Politycznej – zgłoś się już teraz!

Szkoła Letnia Teologii Politycznej – zgłoś się już teraz!

Wakacyjne wykłady w wyjątkowym miejscu! Jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, poznać wybitnych naukowców i przeżyć intelektualną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze, zgłoś się już dziś do udziału w Szkole Letniej Teologii Politycznej „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania”, która odbędzie się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu 5-13 lipca 2021 r. Udział w Szkole Letniej jest nieodpłatny.

Weź udział w rekrutacji na Szkołę Letnią Teologii Politycznej w 2022 roku

Czy Moskwa jest trzecim Rzymem, a Rosja – Eurazją, odrębną formacją cywilizacyjną? Jaki wpływ na amerykańską politykę mają linie konfesyjnych podziałów? Jaką rolę może odegrać islam w dzisiejszej Europie? Jak zagwarantować obywatelom wolność religii i wolność słowa, a jednocześnie zapobiec konfliktom i umożliwić pokojową koegzystencję społeczeństwa? Jak chrześcijański uniwersalizm i idea przeznaczenia osoby ludzkiej mogą kształtować obraz wspólnoty politycznej? Na te i inne pytania – dotyczące relacji między religią a polityką – postaramy się znaleźć odpowiedź podczas tegorocznej edycji Szkoły Letniej. Miejscem spotkania z wybitnymi intelektualistami będzie Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu – Szkoła Letnia odbędzie się w w dniach 5-13 lipca; udział w niej jest nieodpłatny

Dołącz do wydarzenia na Facebooku 

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy studentów I, II,i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich uczęszczający do szkół wyższych na terytorium RP lub innych krajów Unii Europejskiej w wieku od 19 do 30 lat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie listu motywacyjnego

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w pierwszych tygodniach czerwca 2021 r. 

Regulamin naboru do Szkoły Letniej Teologii Politycznej

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Szkoły Letniej

***

Podczas tegorocznej Szkoły Letniej jej uczestnicy poznają różne modele relacji między religią a polityką reprezentowane w religiach monoteistycznych oraz będą zastanawiali się nad wpływem tych modeli na kształtowanie bezpieczeństwa światowego i pokoju międzynarodowego. Każdy dzień będzie poświęcony innemu zagadnieniu związanemu z jedną z religii: wpływowi prawosławia rosyjskiego na politykę, związkom między religią a polityką w Stanach Zjednoczonych i Wyspach Brytyjskich, modelowi relacji między religią a polityką w islamie, chrześcijaństwu w Stanach Zjednoczonych, katolickiemu stosunkowi do polityczności, południowym źródłom polskiej tożsamości oraz katolicyzmowi w Polsce po 1989 roku.

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się między innymi: 

➤ Marek A. Cichocki – wykładowca Kolegium Europejskiego w Natolinie, jeden z założycieli „Teologii Politycznej”;

➤ Michał Gierycz – politolog, wykładowca w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

➤ Marek Jurek – historyk, polityk, publicysta, znawca problematyki europejskiej;

➤ Piotr Kłodkowski – orientalista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były ambasador RP w Indiach;

➤ ks. Franciszek Longchamps de Bérier – profesor nauk prawnych specjalizujący się w zakresie relacji państwo-Kościół;

➤ Włodzimierz Marciniak – politolog, sowietolog, były ambasador RP w Rosji.

➤ Paweł Milcarek – redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”;

➤ Aleksandra Rybińska – publicystka tygodnika „Sieci” i członkini zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej;

➤ Arkady Rzegocki – ambasador RP w Wielkiej Brytanii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego;

➤ Philip Steele – historyk, prezbiterianin, autor książki Nawrócenie i chrzest Mieszka I; 

➤ Mateusz Werner – filozof kultury, krytyk filmowy, kulturoznawca;

➤ Krzysztof Zanussi – jeden z najważniejszych współczesnych polskich reżyserów filmowych i znawca Rosji.

 

tyniec4

(fot. Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu)

***

Każdy dzień szkoły letniej będzie przebiegał według harmonogramu:

8.00-8.30 śniadanie
9.00-9.30 klub dyskusyjny
10.00-13.00 wykład 
13.00-14.00 obiad
14.30-16.00 komentarz do Reguły św. Benedykta
16.30-18.00 wykład
18.00-18.30 kolacja
19.00-20.00 dyskusja
20.30-23.00 wieczór filmowy

Na 11 lipca zaplanowany jest dzień wyjazdowy, w ramach którego uczestnicy szkoły zwiedzą Wawel w poszukiwaniu rzymskich korzeni polskiej tożsamości.

Celem Szkoły Letniej jest zwiększanie kompetencji jej uczestników polegające na kształtowaniu w nich umiejętności poruszania się w wielokulturowym świecie, uczeniu ich rozumienia religijnych i aksjologicznych podstaw zachowań politycznych przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych oraz przekazywaniu wiedzy niezbędnej do kształtowania podstaw polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Laga2 

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.