Święty Jan Chryzostom o jałmużnie

Święty Jan Chryzostom o jałmużnie

Wydzierać cudzą rzecz jest łupiestwem, ale i ze swego nie udzie­lać drugim jest kradzieżą, zdradą i wydzieraniem – zapraszamy do lektury wyboru myśli Jana Chryzostoma o jałmużnie w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: Kościół pomagający.

Jałmużna jest matką miłości; jest lekarstwem na grzechy nasze, ona dusze nasze z brudów grzechowych oczyszcza, ona jest drabiną aż do nieba sięgającą. (De poenit. hom. 9.)

Oracze, gdy ziarno zamykają i chowają, psuje im się, robactwo je toczy; a gdy je wrzucą do ziemi, nie tylko im całe dotrwa, ale się go też i przymnoży. Również i bogactwa, gdy je chowamy i zamy­kamy lub zakopujemy, prędko nikną i giną; ale jeśli je w usta ubo­gich wrzucisz, nie tylko nie giną, ale się też mnożą. (Ibid.)

Pokuta bez jałmużny martwą jest. (Ibid.)

Wydzierać cudzą rzecz jest łupiestwem, ale i ze swego nie udzie­lać drugim jest kradzieżą, zdradą i wydzieraniem. (Ex Luc. 16 conc. 3 de Lazaro.)

Jeżeli chcesz uczcić ciało Chrystusowe, nie opuszczaj nagiego. Nie tak się kwap okryć ciało Pańskie jedwabiem na ołtarzu, jak masz się kwapić okryć nagiego, trzęsącego się od zimna przed ko­ściołem. Bo ten sam, który rzekł: To jest ciało moje, rzekł też: Wi­dzieliście mnie nagim, a nie odzialiście mnie. (In Ioan. cap. 2 hom. 22.)

Gdy pościsz bez jałmużny, za post ci tego nie policzą, boć po­stem brzuchowi służysz, abyś miał więcej na drugi dzień, i gorszy jest ten, kto tak pości, od tego, który wcale nie pości; bo gorsze jest okrucieństwo, niźli rozkosz. (Hom. 78 in Math. 24.)

Jałmużna podobna jest do ziarna, które się na rolę rzuca; po­winniśmy ją z radością czynić, bo ci, którzy ziarno sieją, choćby nie mieli co innego na pożywienie, czynią to z radością, mając w myśli snopy i kopy i pełne gumna. Daleko chętniej i z większą jeszcze ra­dością czynić to mają ci, którym to dał Pan Bóg, iż to nasienie du­chowe, jakim jest jałmużna, dawać mogą ubogim. A chociaż rolnicy wiedzą, że zasiew ich nie zawsze zejdzie, iż wiele nieszczęść grozi ich roli: grad, mróz, rdza, szarańcza, jednak chętnie wynoszą z ko­mory gotowe ziarno i rzucają w ziemię, nie tracąc nadziei dobrego żniwa. O wieleż chętniej my to czynić mamy, dając to, co nam zbywa, ubogim. Tam nas nigdy nadzieja nie zawiedzie, bo nie trzeba się tam bać ani nieurodzajów, ani gradów, ani żadnych innych złych przygód. (In Gen. hom. 33.)

Pierwodruk: M. Bytkowski „Mysterium Christi: czasopismo liturgiczne”, 1936/7, R. 8, nr 3.

Wybrał Adam Talarowski


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Artykuł ukazał się w tygodniku
„Teologia Polityczna Co Tydzień”

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.