Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza

Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza

Według Katechizmu Kościoła katolickiego „tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca” (KKK 234). Teologowie przełomu tysiącleci uświadomili sobie jej doniosłość, co zaowocowało wzmożonym zainteresowaniem zagadnieniami trynitarnymi i ich wpływem na różne obszary teologicznej i antropologicznej refleksji. Prezentowany w niniejszej publikacji zbiór studiów wychodzi naprzeciw potrzebom takiej refleksji.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego „tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca” (KKK 234). Teologowie przełomu tysiącleci uświadomili sobie jej doniosłość, co zaowocowało wzmożonym zainteresowaniem zagadnieniami trynitarnymi i ich wpływem na różne obszary teologicznej i antropologicznej refleksji. Prezentowany w niniejszej publikacji zbiór studiów wychodzi naprzeciw potrzebom takiej refleksji.

Red. Arkadiusz Baron, Jarosław Kupczak OP, Jan Daniel Szczurek

Rozwój dogmatu trynitarnego

rok wydania: 2015

Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Celem badań, których wyniki przedstawiono w tym zbiorze, było dokonanie teologicznej i antropologicznej analizy nowych perspektyw pojawiających się we współczesnej refleksji nad dogmatem trynitarnym. Chodzi nie tylko o sam proces przekazywania wiary, ale także o stan świadomości na temat znaczenia i licznych uwarunkowań teologii, które pomogą w ufundowaniu nowej systematyki i dydaktyki w obszarze trynitologii, uwzględniającej także wyniki badań historycznych.

W prezentowanym zbiorze studiów przeplatają się dwie perspektywy: historyczna i współczesna, oraz dwa obszary zagadnień: trynitarne i antropologiczne. W pierwszym z nich chodzi o zebranie w jedną całość wyników najnowszych badań nad historią wiary trynitarnej, co pomoże odpowiedzieć na klasyczne pytania o związek tej wiary i dynamiki jej rozwoju z szerszymi kwestiami społecznymi i filozoficznymi. Natomiast w drugim obszarze zagadnień chodzi o wykazanie, że we współczesnej teologii kontekst antropologiczny jest niezbędną przestrzenią badawczą w refleksji nad dogmatem trynitarnym i jej wpływem na kształtowanie się aktywności społeczno-religijnej wiernych.

Tematy szczegółowe, które zostały omówione przez autorów, należą do nowej problematyki jeszcze niepodejmowanej w polskojęzycznym obszarze refleksji teologicznej. Tymczasem w teologii zachodniej, szczególnie na terenie teologii włoskiej, są już wstępne opracowania powyższej tematyki. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia rozwoju dogmatu o Trójcy Świętej i jego wpływu na społeczeństwo i kulturę chrześcijańską poszerzy dotychczasowy stan wiedzy na temat siły oddziaływania nauczania trynitarnego w Kościele i zakresu jego recepcji.

Istotnym elementem niniejszej publikacji jest jej aspekt ekumeniczny w obrębie historii aż do czasów współczesnych i to zarówno w refleksji nad chrześcijaństwem orientalnym, jak i zachodnim. Pogłębiona znajomość rzeczywistych różnic oraz wysiłków podjętych przez Kościoły chrześcijańskie w kierunku porozumienia w tej sprawie może wnieść wkład nie tylko w rozwój teologii ekumenicznej (nowe spojrzenie metodologiczne na mówienie o Bogu), ale także w proces budowy zjednoczonej Europy.

Ufamy, że prezentowany zbiór studiów pomoże Czytelnikowi nie tylko w głębszym poznaniu doniosłości wiary w Trójjedynego, ale także w szerszym zrozumieniu przynajmniej niektórych zjawisk społecznych.

Jarosław Kupczak OP

ks. Jan Daniel Szczurek

***

Należy podkreślić, że zadanie badawcze podjęte w projekcie jest nowatorskie i ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem dyscypliny teologiczne, historyczne i antropologiczne. Niniejsze opracowanie obejmuje naukową refleksję nad dogmatem trynitarnym, antropologiczne spojrzenie na proces przekazywania wiary, kontekst historyczno-społeczny oraz prawnokanoniczne aspekty badanej kwestii. Istniejące już osiągnięcia teologiczne (historia wiary trynitarnej) zostały skonfrontowane z założeniami antropologicznymi. Wyniki tych badań stanowią znaczący wkład w rozwój współczesnej teologii.

ks. prof. dr hab. Z. Glaeser

***

Wszystkie części przedłożonych badań mają charakter jednoznacznie naukowy, poparty nie tylko solidnym świadectwem w przypisach, ale też profesjonalnie sporządzoną bibliografią na końcu każdego tekstu [...]. Wyniki tych badań stanowią znaczący wkład w rozwój współczesnej humanistyki.

ks. prof. dr hab. K. Góźdź

 

Zapoznaj się ze spisem treści książki

 Teologia Polityczna jest niezależnym środowiskiem, które może prowadzić i rozwijać swoją działalność dzięki Państwa wsparciu.
Zostań Mecenasem ambitnej polskiej kultury. Ustaw stały, comiesięczny przelew o dowolnej wysokości. Prosimy o darowizny na numer konta:
Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną”.
Dziękujemy każdej osobie, która ustawi stały przelew i tym samym dołączy do grona Mecenasów Teologii Politycznej.

Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.