Marek A Cichocki na Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Marek A Cichocki na Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

W drugim dniu (piątek) X Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim, udział weźmie jeden z założycieli „Teologii Politycznej” – Marek A. Cichocki. Zapraszamy do udziału w debacie, która rozpocznie się o godz. 12.15.

Dwudniowe seminarium zatytułowane: „Jakiej filozofii Polacy potrzebują? W setną rocznicę odzyskania niepodległości”,rozpoczęło się 20 września i przez cały czas odbywa się w najbardziej prestiżowej części kampusu uniwersyteckiego – Auditorium  Maximum.

Przyjaciołom Teologii Politycznej polecamy szczególnie debatę filozofów z udziałem prof. Marka A. Cichockiego, prof. Andrzeja Waśko oraz prof. Wawrzyńca Rymkiewicza, którzy będą rozmawiać o Polsce „pomiędzy Północą a Południem”.

Informacja na stronie organizatorów

Wydarzenie na Facebooku

PROGRAM SEMINARIUM

DZIEŃ I – 20 IX (czwartek)

I sesja plenarna

11:00–11:05 – otwarcie obrad

11:05–11:30 – prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg (Uniwersytet Warszawski), „Nowy humanizm” i jego echa w polskiej myśli filozoficznej pierwszej połowy XX wieku

11:30–11:55 – ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Między filozofią klasyczną a filozofią chrześcijańską

11:55–12:20 – prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Metafilozoficzny kontekst badań nad historią filozofii polskiej

12:20–12:45 – dr Bohdan Urbankowski, Czy filozofia polska może wybić się na niepodległość?

12:45–13:00 – dyskusja

13:00–13:30 – przerwa kawowa

 

II sesja plenarna

13:30–13:55 – dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Nowa Polska Stanisława Szkutalskiego

13:55–14:20 – prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Oblicza filozofii polskiej. Krytycyzm, praktycyzm, aktywizm i elitarystyczny egalitaryzm

14:20–14:45 – prof. dr hab. Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński), Casus Feliksa Konecznego. Przyczynek do polskiego antysemityzmu

14:45–15:00 – dyskusja

15:00–16:30 – przerwa obiadowa

 

Obrady w sekcjach

Sekcja I: Wokół polskiej filozofii narodowej

prof. UWM dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bronisław Ferdynand Trentowski o „wyjarzmieniu Ojczyzny”

ks. dr Rafał Charzyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Antropoteistyczne podstawy pedagogiki narodowej Trentowskiego

dr Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński), Zbawienie i wyzwolenie. Mesjanizm Augusta Cieszkowskiego w perspektywie teologii YvesaCongara

prof. AJD dr hab. Wiesława Sajdek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Rola i miejsce nauk ścisłych w filozofii Augusta Cieszkowskiego

 

Sekcja II: Zagadnienia nauki i prawa w filozofii polskiej

dr hab. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński), Pojęciowość Arystotelesowskiej nauki o substancji w przekładach Kazimierza Leśniaka i Tadeusza Żeleźnika: uwagi interpretacyjne

prof. UZ dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski), Platon jako demokrata. Eugeniusza Jarry interpretacja filozofii politycznej Platona u progu polskiej niepodległości

dr Sabina Prejsnar-Szatyńska (Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza), Filozofia człowieka w nauce prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim – Edmund Krzymuski, Józef Rosenblatt

mgr Anna Smywińska-Pohl (Uniwersytet Jagielloński), Wkład polskich filozofów pochodzenia żydowskiego w rozwój nauki

 

Sekcja III: Wokół polskiej filozofii analitycznej

dr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski), O aktualności metafilozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

dr Piotr Surma, Koncepcja filozofii narodowej w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

mgr Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski), Jak uprawiać ontologię w kontekście nauki? Na marginesie trzech rodzimych propozycji

ks. mgr Vladyslav Zhuravskyy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ontologiczne i metodologiczne podstawy wyjaśnienia istoty życia organicznego w ujęciu Bohdana Rutkiewicza

 

Sekcja IV: Wokół filozofii, czynu i narodu

prof. UAM dr hab. Artur Jocz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Filozoficzne dążenia literatury polskiej. Czy metafizyka może stać się fundamentem programu przebudowy społecznej?

mgr Daria Chibner (Uniwersytet Warszawski), Próba przebudowy narodowego charakteru w polskiej myśli filozoficznej II połowy XIX wieku – czy coś się ostało z przeszłych połajanek?

dr hab. Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Naród i jego dzieje w twórczości Ignacego Chrzanowskiego

mgr Jan Antoni Filcek (Uniwersytet Warszawski), Między tragedią a czynem

 

DZIEŃ II – 21 IX (piątek)

9:00–11:00 – obrady w sekcjach

Sekcja I: Myśl polskiego romantyzmu i jej recepcja

mgr Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski), Lud, słowo i czyn. Adama Mickiewicza projekt nowego myślenia

prof.dr hab. Lucyna Wiśniewska–Rutkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Obraz Francji w pismach Henryka Kamieńskiego

mgr Tomasz Łukasz Stanowski (Uniwersytet Jagielloński), Rzeczy kilka o krajostanie gdzie wszelkie stopnie realne i idealne. Praktyczne znaczenie metafizyki dla myślicieli polskich okresu romantyzmu

mgr Jerzy Ziemacki (Uniwersytet Warszawski), Lutosławski a mesjanizm

 

Sekcja II: Wokół problemów filozofii XX wieku

mgr Paweł Rzewuski (Uniwersytet Warszawski), Filozofia Romana Dmowskiego

dr Piotr Ziemski (Uniwersytet Warszawski), Ideologiczne spory o pozytywizm w dobie PRL-u (Łubnicki, Skarga, Kołakowski)

dr Magdalena Mruszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wyobraźnia rodzi wolność. Rozważania w kanwie koncepcji fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej

dr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Powrót epikureizmu (filozofia pogodnego końca historii i jej przezwyciężenie)

 

Sekcja III: Jakiej filozofii Polacy dzisiaj potrzebują?

dr Ewa Kochan (Uniwersytet Szczeciński), Jakiej filozofii potrzebują dzisiaj Polacy? Pomiędzy inteligenckim marzeniem a rzeczywistością społeczną

dr Piotr Iwański, „Jakiej filozofii Polacy potrzebują?” A czy potrzebują? Jakiejkolwiek?

ks. prof. UKSW dr hab. Jacek Grzybowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Czy polska edukacja potrzebuje obowiązkowej filozofii w szkole?

dr hab. Piotr Bartula (Uniwersytet Jagielloński), Mowa niepodległościowa profesora Hic et nunc   

11:00–11:30 – przerwa kawowa

 

11:30–13:45 – III sesja plenarna i zakończenie konferencji

11:30–12:15 – prezentacja serii wydawniczej „Biblioteka Sarmacka” Wydziału Polonistyki UJ oraz publikacji Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego związanych z historią filozofii polskiej

12:15–13:45 – dyskusja z udziałem dr hab. Wawrzyńca Rymkiewicza, prof. Andrzeja Waśki i prof. Marka A. Cichockiego.


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.