Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w cyklu „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo”

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w cyklu „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo”

Zobacz ofertę przedmiotów ogólnouniwersyteckich przygotowanych przez Teologię Polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsza tura rekrutacji rusza 10 czerwca o godz. 21.00, a kończy się 30 czerwca.

Nowożytność a wiek ideologii – prowadzi Tomasz Herbich

XX wiek zapisał się w historii jako stulecie totalitaryzmów i dwóch wojen światowych. W trakcie dwóch semestrów zajęć będziemy zastanawiali się, czy i w jakim stopniu myślenie nowożytne odpowiada za katastrofy XX wieku. W tym celu będziemy badali strukturę nowożytnego myślenia ideologicznego i jego głębokie źródła. Pojęciem ideologii będziemy oznaczali taką postać myśli filozoficznej lub dyskursu światopoglądowego, która wyznacza doczesne cele podmiotom zbiorowym oraz mobilizuje je do podjęcia określonych działań politycznych. W pierwszym semestrze będziemy rozważali trzy zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy tego, kim jest nowożytny człowiek i jak rozumie on samego siebie. Drugie jest poświęcone temu, jak nowożytny człowiek odnajduje się w narastającym napięciu między religią a polityką. Ostatnie z pytań dotyczy tego, jak rozwiązuje on to narastające napięcie między religią a polityką.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków – prowadzi Dariusz Karłowicz

Religia, polityka, bezpieczeństwo – konflikt i próby rozwiązania. Nasz punkt wyjścia to starożytna Grecja V wieku przed Chrystusem. Wiele spośród stworzonych wówczas pojęć i kategorii służyć może za narzędzia analizy współczesnej demokracji i jej kryzysu. W oczach Greków religia i polityka tworzyły związek wprawdzie niezwykle gwałtowny, lecz niewątpliwie trwały. Bywało, że widziano je jako rzeczywistości komplementarne, czasem konkurencyjne, czasem nawet wrogie, zawsze jednak myślano o nich jako pewnej całości. Powrót do greckiej polis, lektura tragików (w semestrze I) i filozofów (w drugim) rzuca mocny snop światła na coraz bardziej nabrzmiewający konflikt, z którym zmaga się współczesna Europa.

Zajęcia odbywają się w czwartki, godz. 13.15-14.45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy – Karolina Kochańczyk-Bonińska

Planowany kurs ma na celu analizę problemów rodzących się na styku państwo-mniejszość religijna i możliwych schematów ich rozwiązania. Jako przykład wybrano religię chrześcijańską, gdyż w naszym kręgu kulturowym jest najczęściej wyznawaną i najlepiej znaną, w związku z tym zrozumienie jej specyfiki wydaje się najłatwiejsze dla odbiorców kursu. Celem zajęć jest jednak ukazanie problemów uniwersalnych, wobec których stają przedstawiciele mniejszości religijnych i władz państwowych w pluralistycznej Europie. By uwypuklić ponadczasowość prezentowanych zagadnień wszystkie tematy obejmą dwa równoległe wątki: starożytny i współczesny.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych – Konrad Majka

Celem niniejszego kursu jest analiza ideologii politycznych jako fenomenów o charakterze quasi-religijnym. Oznacza to, że w trakcie zajęć ideologie zostaną ukazane w kontekście zjawisk odwołujących się do tych aspektów ludzkiej natury, które dotyczą potrzeb o charakterze metafizycznym. Problem ten rozważymy w kontekście trzech bloków tematycznych: dotykającego zagadnienia politycznego i antropologicznego statusu religii; związanego z uobecniającymi się w myśleniu ideologicznym kategoriami religijnymi; przedstawiającego sakralizację polityki w łonie reżimów totalitarnych. W ramach kursu posługiwać się będziemy narzędziami analitycznymi umożliwiającymi głębsze zrozumienie takich postaw politycznych jak ekstremizm i radykalizm, współcześnie nierzadko stanowiących reakcję na postępującą pluralizację (etniczną, kulturową, religijną) społeczeństw Zachodu.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza – prowadzi Cezary Smuniewski 

Zajęcia mają na celu dostarczyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozumieniu i funkcjonowaniu polskiej wspólnoty politycznej widzianej przez pryzmat współczesnych problemów związanych z funkcjonowaniem mniejszości kulturowych i religijnych w państwie. Przedmiot, po pierwsze, ma pomóc studentom w rozumieniu rzeczywistości ujawniającej się na styku trzech pojęć: religia, polityka i bezpieczeństwo. Po drugie, dostarczyć studentom instrumentarium do opisywania i wyjaśniania problemów wspólnoty politycznej, kulturowej, religijnej. Po trzecie, rozwijać umiejętność opisywania współczesnych zagadnień poprzez odniesienia do treści biblijnych, które wpłynęły na życie społeczeństwa, kulturę i politykę. Po czwarte, ukazywać problemy uniwersalne, wobec których stają przedstawiciele mniejszości religijnych i władz państwowych w pluralistycznej Europie. By uwypuklić ponadczasowość prezentowanych zagadnień wszystkie tematy obejmą dwa równoległe wątki: biblijny i współczesny. Przedmiot ma także sprzyjać umiejętności analitycznego myślenia o procesach społeczno-kulturowych i ich związkach z polityką i tworzeniem bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 16:45-18:15. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy – prowadzi Adam Talarowski

Średniowiecze od dawna budziło skrajne opinie. Jednym z najważniejszych źródeł zróżnicowanych ocen był fakt, że powiodło się wówczas to, co wcześniej udało się tylko raz – zjednoczenie Europy. Miało ono wymiar polityczny, ideowy, religijny, jedność dotyczyła obszaru społecznego i kultury. Właśnie dlatego dla jednych jest utraconym rajem, a dla innych skandalem. Ówczesny model zjednoczonej Europy możemy dziś traktować jako zbiór dobrych i złych lekcji. W trakcie pierwszego cyklu zajęć przyjrzymy się teoretycznym pryncypiom europejskiej myśli średniowiecznej. Punktem wyjścia będą zasadnicze przekonania o naturze świata i miejscu człowieka oraz wspólnot ludzkich w relacji do Boga. Zajmiemy się również sporem o źródła prawa, zagadnieniem etyczności polityki, dyskusjami między uprawnieniami rządzących i rządzonych, między imperialną pokusą a prerogatywami państwa suwerennego czy wreszcie między tendencją do nawracania siłą a tolerancją wobec niewiernych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 9:45-11:15. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Laga2 

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.