Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w cyklu „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo”

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie w cyklu „Polityka // Religia // Bezpieczeństwo”

Zobacz ofertę przedmiotów ogólnouniwersyteckich przygotowanych przez Teologię Polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsza tura rekrutacji rusza 10 czerwca o godz. 21.00, a kończy się 30 czerwca.

Nowożytność a wiek ideologii – prowadzi Tomasz Herbich

XX wiek zapisał się w historii jako stulecie totalitaryzmów i dwóch wojen światowych. W trakcie dwóch semestrów zajęć będziemy zastanawiali się, czy i w jakim stopniu myślenie nowożytne odpowiada za katastrofy XX wieku. W tym celu będziemy badali strukturę nowożytnego myślenia ideologicznego i jego głębokie źródła. Pojęciem ideologii będziemy oznaczali taką postać myśli filozoficznej lub dyskursu światopoglądowego, która wyznacza doczesne cele podmiotom zbiorowym oraz mobilizuje je do podjęcia określonych działań politycznych. W pierwszym semestrze będziemy rozważali trzy zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy tego, kim jest nowożytny człowiek i jak rozumie on samego siebie. Drugie jest poświęcone temu, jak nowożytny człowiek odnajduje się w narastającym napięciu między religią a polityką. Ostatnie z pytań dotyczy tego, jak rozwiązuje on to narastające napięcie między religią a polityką.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych Greków – prowadzi Dariusz Karłowicz

Religia, polityka, bezpieczeństwo – konflikt i próby rozwiązania. Nasz punkt wyjścia to starożytna Grecja V wieku przed Chrystusem. Wiele spośród stworzonych wówczas pojęć i kategorii służyć może za narzędzia analizy współczesnej demokracji i jej kryzysu. W oczach Greków religia i polityka tworzyły związek wprawdzie niezwykle gwałtowny, lecz niewątpliwie trwały. Bywało, że widziano je jako rzeczywistości komplementarne, czasem konkurencyjne, czasem nawet wrogie, zawsze jednak myślano o nich jako pewnej całości. Powrót do greckiej polis, lektura tragików (w semestrze I) i filozofów (w drugim) rzuca mocny snop światła na coraz bardziej nabrzmiewający konflikt, z którym zmaga się współczesna Europa.

Zajęcia odbywają się w czwartki, godz. 13.15-14.45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy – Karolina Kochańczyk-Bonińska

Planowany kurs ma na celu analizę problemów rodzących się na styku państwo-mniejszość religijna i możliwych schematów ich rozwiązania. Jako przykład wybrano religię chrześcijańską, gdyż w naszym kręgu kulturowym jest najczęściej wyznawaną i najlepiej znaną, w związku z tym zrozumienie jej specyfiki wydaje się najłatwiejsze dla odbiorców kursu. Celem zajęć jest jednak ukazanie problemów uniwersalnych, wobec których stają przedstawiciele mniejszości religijnych i władz państwowych w pluralistycznej Europie. By uwypuklić ponadczasowość prezentowanych zagadnień wszystkie tematy obejmą dwa równoległe wątki: starożytny i współczesny.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych – Konrad Majka

Celem niniejszego kursu jest analiza ideologii politycznych jako fenomenów o charakterze quasi-religijnym. Oznacza to, że w trakcie zajęć ideologie zostaną ukazane w kontekście zjawisk odwołujących się do tych aspektów ludzkiej natury, które dotyczą potrzeb o charakterze metafizycznym. Problem ten rozważymy w kontekście trzech bloków tematycznych: dotykającego zagadnienia politycznego i antropologicznego statusu religii; związanego z uobecniającymi się w myśleniu ideologicznym kategoriami religijnymi; przedstawiającego sakralizację polityki w łonie reżimów totalitarnych. W ramach kursu posługiwać się będziemy narzędziami analitycznymi umożliwiającymi głębsze zrozumienie takich postaw politycznych jak ekstremizm i radykalizm, współcześnie nierzadko stanowiących reakcję na postępującą pluralizację (etniczną, kulturową, religijną) społeczeństw Zachodu.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 13:15-14:45. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza – prowadzi Cezary Smuniewski 

Zajęcia mają na celu dostarczyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozumieniu i funkcjonowaniu polskiej wspólnoty politycznej widzianej przez pryzmat współczesnych problemów związanych z funkcjonowaniem mniejszości kulturowych i religijnych w państwie. Przedmiot, po pierwsze, ma pomóc studentom w rozumieniu rzeczywistości ujawniającej się na styku trzech pojęć: religia, polityka i bezpieczeństwo. Po drugie, dostarczyć studentom instrumentarium do opisywania i wyjaśniania problemów wspólnoty politycznej, kulturowej, religijnej. Po trzecie, rozwijać umiejętność opisywania współczesnych zagadnień poprzez odniesienia do treści biblijnych, które wpłynęły na życie społeczeństwa, kulturę i politykę. Po czwarte, ukazywać problemy uniwersalne, wobec których stają przedstawiciele mniejszości religijnych i władz państwowych w pluralistycznej Europie. By uwypuklić ponadczasowość prezentowanych zagadnień wszystkie tematy obejmą dwa równoległe wątki: biblijny i współczesny. Przedmiot ma także sprzyjać umiejętności analitycznego myślenia o procesach społeczno-kulturowych i ich związkach z polityką i tworzeniem bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia odbywają się w środy, godz. 16:45-18:15. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy – prowadzi Adam Talarowski

Średniowiecze od dawna budziło skrajne opinie. Jednym z najważniejszych źródeł zróżnicowanych ocen był fakt, że powiodło się wówczas to, co wcześniej udało się tylko raz – zjednoczenie Europy. Miało ono wymiar polityczny, ideowy, religijny, jedność dotyczyła obszaru społecznego i kultury. Właśnie dlatego dla jednych jest utraconym rajem, a dla innych skandalem. Ówczesny model zjednoczonej Europy możemy dziś traktować jako zbiór dobrych i złych lekcji. W trakcie pierwszego cyklu zajęć przyjrzymy się teoretycznym pryncypiom europejskiej myśli średniowiecznej. Punktem wyjścia będą zasadnicze przekonania o naturze świata i miejscu człowieka oraz wspólnot ludzkich w relacji do Boga. Zajmiemy się również sporem o źródła prawa, zagadnieniem etyczności polityki, dyskusjami między uprawnieniami rządzących i rządzonych, między imperialną pokusą a prerogatywami państwa suwerennego czy wreszcie między tendencją do nawracania siłą a tolerancją wobec niewiernych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 9:45-11:15. ECTS: 4

Zarejestruj się na zajęcia

Laga2 

 logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 6znak barw rp poziom szara ramka rgb7logo UE rgb 5


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.