Nasi Autorzy nr 2

Nasi Autorzy nr 2

Jerzy Axer, filolog klasyczny, profesor, dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW, dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, wydał ostatnio Łacina jako język elit (2004).Michał Bardel, filozof, wykładowca w Collegium Civitas i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, sekretarz redakcji miesięcznika „Znak”. Wydał: Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga (2001).Walter Benjamin, niemiecki pisarz i eseista.Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”, autor biografii Tischner, redaktor kilku zbiorów pism ks. Tischnera, m.in. Miłość nas rozumie, Myślenie w żywiole piękna.Remi Brague, profesor filozofii na Université de Paris I - Sorbonne oraz na Uniwersytecie w Monachium. Autor wielu książek, m. in. Eccentric Culture: A Theory of Western Civilization oraz The Wisdom of the World.Wojciech Chudy, profesor filozofii KUL, publicysta, działacz społeczny. Współzałożyciel i wieloletni pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL i kwartalnika „Ethos”. Wydał ostatnio Filozofia  kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (OW Volumen, Warszawa 2003). Marek A. Cichocki, filozof, politolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wydał ostatnio Porwanie Europy, Warszawa-Kraków 2004Prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury, historyk, filozof. Przedmiot jej zainteresowań stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozofii, nurt platonizmu i neoplatonizmu, oraz czasy spotkania filozofii greckiej z myślą chrześcijańską.Maciej Dybowski, ur. 1977, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM, w latach 2002-2003 stażysta w Institut de Droit Européen we Fryburgu szwajcarskim. Współpracuje z poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz z Instytutem Tertio Millennio i z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Jadwiga Emilewicz , politolog, doktorantka w Katedrze Europeistyki UJ, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog i etnolog, adiunkt, pracuje w Polskiej Akademii Nauk i w KNSiA Politechniki Warszawskiej, współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Powściągliwość i Praca” oraz z dwumiesięcznikiem „Arcana”.Dariusz Gawin, historyk myśli politycznej, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnio wydał zbiór powojennej publicystyki polskiej poświęconej Powstaniu Warszawskiemu Spór o Powstanie. Andrzej Gniazdowski, filozof, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, pracuje w IFiS PAN.Grzegorz Górny, redaktor naczelny miesięcznika „Fronda". Autor wielu artykułów na temat Kościoła i chrześcijaństwa.Rabin Joseph Kanofsky, doktor literatury porównawczej, jest dyrektorem Fundacji Laudera w Polsce.Dariusz Karłowicz, filozof, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, wydał ostatnio Koniec snu Konstantyna (2004). Monika Kazimierczak jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Zdzisław J. Kijas OFMConv (franciszkanin), pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich w Krakowie i Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT. Autor wielu książek i artykułów z zakresu ekumenizmu, teologii dogmatycznej i zagadnień franciszkańskich.  Piotr Kłodkowski, dr orientalistyki, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydał: Homo mysticus hinduizmu i islamu (1998), Jak się modlą hindusi (red. i oprac., 2000). Wojna światów. O iluzji wartości uniwersalnych (2002). Janusz Kotański, historyk, poeta, scenarzysta, autor programów telewizyjnych. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.Richard Kraut jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Illinois w Chicago.Ryszard Legutko, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Ośrodka Myśli Politycznej, autor wielu książek; ostatnio wydał tłumaczenie i komentarz Obrony Sokratesa Platona. Raphael Lellouche, filozof i krytyk literacki, mieszka w Paryżu. Jest autorem esejów z dziedziny filozofii politycznej, estetyki i teorii literatury. Napisał między innymi: Borges ou l"hypothese de l"auteur (wyd. Balland, Paryż) oraz książkę o filozofii Karola Wojtyły (w przygotowaniu).Mark L. McPherran jest profesorem filozofii Uniwersytetu Maine.Johann Baptist Metz, emerytowany profesor Wydziału Teologii Katolickiej uniwersytetu w Münster, autor wielu książek, m.in. wydanej w Polsce Teologii politycznej (Wydawnictwo WAM, Kraków 2000).Martha C. Nussbaum, profesor filozofii w Szkole Prawa uniwersytetu w Chicago, uczy nauki o prawie, teologii i filologii klasycznej. Jest autorką m. in. książki The Fragility of Goodnes, Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (Cambridge University Press, 2001). Berndt Ostendorf, profesor amerykanistyki na uniwersytecie w Monachium. Autor książki Multikulturelle Gesellschaft. Modell Amerika? Powyższy esej ukazał się w piśmie "Merkur", 3/1995, Klett-Cotta, Stuttgart. Ks. Henryk Paprocki, ur. 1946, duchowny prawosławny, doktor teologii, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, Akademii Teatralnej i uniwersytetu w Białymstoku.Tomasz Rowiński, student Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Ks. Grzegorz Ryś, historyk kościoła, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor wielu książek, m.in. Inkwizycja (1997) i Celibat (2002). Arkady Rzegocki, doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w WSB-NLU w Nowym Sączu, wieloletni prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma „Pressje”, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Autor książki: Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona (2004). Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, ur. 1930, profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Ostatnia książka: Metodologia prawa kanonicznego (Katowice 2004). Jerzy Sosnowski, ur. 1962 w Warszawie, dziennikarz radiowej „Trójki”, literat. Z wykształcenia polonista. Opublikował m.in. książki: Apokryf Agłai (powieść, 2001), Wielościan (opowiadania, 2001), Prąd zatokowy (powieść, 2003) – wszystkie wydane przez WAB. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich. Strona internetowa: www.jerzysosnowski.com Ks. Tomasz Stępień, filozof, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajmuje się badaniami z zakresu starożytnej i średniowiecznej filozofii Boga, antropologii filozoficznej i angelologii. Ostatnio wydał Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka (Warszawa 2003).Magdalena Tomkowicz jest studentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Andrzej Waśkiewicz, historyk, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydał Interpretacje teorii politycznej, 1998. Ks. Tomasz Węcławski, prof. dr hab., teolog. W latach 1989-1996 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, od 1989 do 2002 roku dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Autor wielu książek.Adam Wielomski, doktor nauk politycznych zajmuje się zachodnioeuropejską myślą konserwatywną XIX i XX wieku. Wydał ostatnio Filozofię polityczną francuskiego tradycjonalizmu, Kraków 2003.Joanna Wronecka, absolwentka arabistyki UW, specjalizuje się w myśli filozoficzno-mistycznej w islamie.


Ambitna kultura potrzebuje Twojego wsparcia. Prosimy, przekaż darowiznę w dowolnej wysokości i dołącz do grona darczyńców Teologii Politycznej. Kliknij tu lub przekaż darowiznę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „darowizna na Teologię Polityczną”. Dziękujemy!

Zostań współwydawcą Teologii Politycznej. Przekaż darowiznę.

Wpłać darowiznę
50 zł
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
200 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.