Nasi Autorzy nr 2

*Jerzy Axer*, filolog klasyczny, profesor, dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW, dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, wydał ostatnio Łacina jako język elit (2004).*Michał Bardel*, filozof, wykładowca w Collegium Civitas i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, sekretarz redakcji miesięcznika „Znak”. Wydał: Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga (2001).*Walter Benjamin*, niemiecki pisarz i eseista.*Wojciech Bonowicz*, poeta, publicysta, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”, autor biografii Tischner, redaktor kilku zbiorów pism ks. Tischnera, m.in. Miłość nas rozumie, Myślenie w żywiole piękna.*Remi Brague*, profesor filozofii na Université de Paris I - Sorbonne oraz na Uniwersytecie w Monachium. Autor wielu książek, m. in. Eccentric Culture: A Theory of Western Civilization oraz The Wisdom of the World.*Wojciech Chudy*, profesor filozofii KUL, publicysta, działacz społeczny. Współzałożyciel i wieloletni pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL i kwartalnika „Ethos”. Wydał ostatnio Filozofia  kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (OW Volumen, Warszawa 2003). *Marek A. Cichocki*, filozof, politolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wydał ostatnio Porwanie Europy, Warszawa-Kraków 2004*Prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury*, historyk, filozof. Przedmiot jej zainteresowań stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozofii, nurt platonizmu i neoplatonizmu, oraz czasy spotkania filozofii greckiej z myślą chrześcijańską.*Maciej Dybowski*, ur. 1977, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM, w latach 2002-2003 stażysta w Institut de Droit Européen we Fryburgu szwajcarskim. Współpracuje z poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz z Instytutem Tertio Millennio i z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.*Jadwiga Emilewicz* , politolog, doktorantka w Katedrze Europeistyki UJ, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.*Barbara Fedyszak-Radziejowska*, socjolog i etnolog, adiunkt, pracuje w Polskiej Akademii Nauk i w KNSiA Politechniki Warszawskiej, współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Powściągliwość i Praca” oraz z dwumiesięcznikiem „Arcana”.*Dariusz Gawin*, historyk myśli politycznej, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnio wydał zbiór powojennej publicystyki polskiej poświęconej Powstaniu Warszawskiemu Spór o Powstanie.* Andrzej Gniazdowski*, filozof, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, pracuje w IFiS PAN.*Grzegorz Górny*, redaktor naczelny miesięcznika „Fronda". Autor wielu artykułów na temat Kościoła i chrześcijaństwa.*Rabin Joseph Kanofsky*, doktor literatury porównawczej, jest dyrektorem Fundacji Laudera w Polsce.*Dariusz Karłowicz*, filozof, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, wydał ostatnio Koniec snu Konstantyna (2004). *Monika Kazimierczak* jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.*Zdzisław J. Kijas OFMConv* (franciszkanin), pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich w Krakowie i Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT. Autor wielu książek i artykułów z zakresu ekumenizmu, teologii dogmatycznej i zagadnień franciszkańskich.  *Piotr Kłodkowski*, dr orientalistyki, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydał: Homo mysticus hinduizmu i islamu (1998), Jak się modlą hindusi (red. i oprac., 2000). Wojna światów. O iluzji wartości uniwersalnych (2002). *Janusz Kotański*, historyk, poeta, scenarzysta, autor programów telewizyjnych. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.*Richard Kraut* jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Illinois w Chicago.*Ryszard Legutko*, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Ośrodka Myśli Politycznej, autor wielu książek; ostatnio wydał tłumaczenie i komentarz Obrony Sokratesa Platona. * Raphael Lellouche*, filozof i krytyk literacki, mieszka w Paryżu. Jest autorem esejów z dziedziny filozofii politycznej, estetyki i teorii literatury. Napisał między innymi: Borges ou l"hypothese de l"auteur (wyd. Balland, Paryż) oraz książkę o filozofii Karola Wojtyły (w przygotowaniu).*Mark L. McPherran* jest profesorem filozofii Uniwersytetu Maine.*Johann Baptist Metz*, emerytowany profesor Wydziału Teologii Katolickiej uniwersytetu w Münster, autor wielu książek, m.in. wydanej w Polsce Teologii politycznej (Wydawnictwo WAM, Kraków 2000).*Martha C. Nussbaum*, profesor filozofii w Szkole Prawa uniwersytetu w Chicago, uczy nauki o prawie, teologii i filologii klasycznej. Jest autorką m. in. książki The Fragility of Goodnes, Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (Cambridge University Press, 2001).* Berndt Ostendorf*, profesor amerykanistyki na uniwersytecie w Monachium. Autor książki Multikulturelle Gesellschaft. Modell Amerika? Powyższy esej ukazał się w piśmie "Merkur", 3/1995, Klett-Cotta, Stuttgart. *Ks. Henryk Paprocki*, ur. 1946, duchowny prawosławny, doktor teologii, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, Akademii Teatralnej i uniwersytetu w Białymstoku.*Tomasz Rowiński*, student Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.*Ks. Grzegorz Ryś*, historyk kościoła, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor wielu książek, m.in. Inkwizycja (1997) i Celibat (2002). *Arkady Rzegocki*, doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w WSB-NLU w Nowym Sączu, wieloletni prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma „Pressje”, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Autor książki: Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona (2004).* Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański*, ur. 1930, profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Ostatnia książka: Metodologia prawa kanonicznego (Katowice 2004).* Jerzy Sosnowski*, ur. 1962 w Warszawie, dziennikarz radiowej „Trójki”, literat. Z wykształcenia polonista. Opublikował m.in. książki: Apokryf Agłai (powieść, 2001), Wielościan (opowiadania, 2001), Prąd zatokowy (powieść, 2003) – wszystkie wydane przez WAB. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich. Strona internetowa: www.jerzysosnowski.com *Ks. Tomasz Stępień*, filozof, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajmuje się badaniami z zakresu starożytnej i średniowiecznej filozofii Boga, antropologii filozoficznej i angelologii. Ostatnio wydał Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka (Warszawa 2003).*Magdalena Tomkowicz* jest studentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.*Andrzej Waśkiewicz*, historyk, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydał Interpretacje teorii politycznej, 1998. *Ks. Tomasz Węcławski*, prof. dr hab., teolog. W latach 1989-1996 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, od 1989 do 2002 roku dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Autor wielu książek.*Adam Wielomski*, doktor nauk politycznych zajmuje się zachodnioeuropejską myślą konserwatywną XIX i XX wieku. Wydał ostatnio Filozofię polityczną francuskiego tradycjonalizmu, Kraków 2003.*Joanna Wronecka*, absolwentka arabistyki UW, specjalizuje się w myśli filozoficzno-mistycznej w islamie.

Jerzy Axer, filolog klasyczny, profesor, dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW, dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, wydał ostatnio Łacina jako język elit (2004).Michał Bardel, filozof, wykładowca w Collegium Civitas i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, sekretarz redakcji miesięcznika „Znak”. Wydał: Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga (2001).Walter Benjamin, niemiecki pisarz i eseista.Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”, autor biografii Tischner, redaktor kilku zbiorów pism ks. Tischnera, m.in. Miłość nas rozumie, Myślenie w żywiole piękna.Remi Brague, profesor filozofii na Université de Paris I - Sorbonne oraz na Uniwersytecie w Monachium. Autor wielu książek, m. in. Eccentric Culture: A Theory of Western Civilization oraz The Wisdom of the World.Wojciech Chudy, profesor filozofii KUL, publicysta, działacz społeczny. Współzałożyciel i wieloletni pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL i kwartalnika „Ethos”. Wydał ostatnio Filozofia  kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (OW Volumen, Warszawa 2003). Marek A. Cichocki, filozof, politolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wydał ostatnio Porwanie Europy, Warszawa-Kraków 2004Prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury, historyk, filozof. Przedmiot jej zainteresowań stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozofii, nurt platonizmu i neoplatonizmu, oraz czasy spotkania filozofii greckiej z myślą chrześcijańską.Maciej Dybowski, ur. 1977, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM, w latach 2002-2003 stażysta w Institut de Droit Européen we Fryburgu szwajcarskim. Współpracuje z poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz z Instytutem Tertio Millennio i z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Jadwiga Emilewicz , politolog, doktorantka w Katedrze Europeistyki UJ, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog i etnolog, adiunkt, pracuje w Polskiej Akademii Nauk i w KNSiA Politechniki Warszawskiej, współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Powściągliwość i Praca” oraz z dwumiesięcznikiem „Arcana”.Dariusz Gawin, historyk myśli politycznej, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostatnio wydał zbiór powojennej publicystyki polskiej poświęconej Powstaniu Warszawskiemu Spór o Powstanie. Andrzej Gniazdowski, filozof, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, pracuje w IFiS PAN.Grzegorz Górny, redaktor naczelny miesięcznika „Fronda". Autor wielu artykułów na temat Kościoła i chrześcijaństwa.Rabin Joseph Kanofsky, doktor literatury porównawczej, jest dyrektorem Fundacji Laudera w Polsce.Dariusz Karłowicz, filozof, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, wydał ostatnio Koniec snu Konstantyna (2004). Monika Kazimierczak jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Zdzisław J. Kijas OFMConv (franciszkanin), pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich w Krakowie i Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT. Autor wielu książek i artykułów z zakresu ekumenizmu, teologii dogmatycznej i zagadnień franciszkańskich.  Piotr Kłodkowski, dr orientalistyki, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydał: Homo mysticus hinduizmu i islamu (1998), Jak się modlą hindusi (red. i oprac., 2000). Wojna światów. O iluzji wartości uniwersalnych (2002). Janusz Kotański, historyk, poeta, scenarzysta, autor programów telewizyjnych. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.Richard Kraut jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Illinois w Chicago.Ryszard Legutko, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Ośrodka Myśli Politycznej, autor wielu książek; ostatnio wydał tłumaczenie i komentarz Obrony Sokratesa Platona. Raphael Lellouche, filozof i krytyk literacki, mieszka w Paryżu. Jest autorem esejów z dziedziny filozofii politycznej, estetyki i teorii literatury. Napisał między innymi: Borges ou l"hypothese de l"auteur (wyd. Balland, Paryż) oraz książkę o filozofii Karola Wojtyły (w przygotowaniu).Mark L. McPherran jest profesorem filozofii Uniwersytetu Maine.Johann Baptist Metz, emerytowany profesor Wydziału Teologii Katolickiej uniwersytetu w Münster, autor wielu książek, m.in. wydanej w Polsce Teologii politycznej (Wydawnictwo WAM, Kraków 2000).Martha C. Nussbaum, profesor filozofii w Szkole Prawa uniwersytetu w Chicago, uczy nauki o prawie, teologii i filologii klasycznej. Jest autorką m. in. książki The Fragility of Goodnes, Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (Cambridge University Press, 2001). Berndt Ostendorf, profesor amerykanistyki na uniwersytecie w Monachium. Autor książki Multikulturelle Gesellschaft. Modell Amerika? Powyższy esej ukazał się w piśmie "Merkur", 3/1995, Klett-Cotta, Stuttgart. Ks. Henryk Paprocki, ur. 1946, duchowny prawosławny, doktor teologii, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, Akademii Teatralnej i uniwersytetu w Białymstoku.Tomasz Rowiński, student Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Ks. Grzegorz Ryś, historyk kościoła, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor wielu książek, m.in. Inkwizycja (1997) i Celibat (2002). Arkady Rzegocki, doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w WSB-NLU w Nowym Sączu, wieloletni prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma „Pressje”, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Autor książki: Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona (2004). Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, ur. 1930, profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Ostatnia książka: Metodologia prawa kanonicznego (Katowice 2004). Jerzy Sosnowski, ur. 1962 w Warszawie, dziennikarz radiowej „Trójki”, literat. Z wykształcenia polonista. Opublikował m.in. książki: Apokryf Agłai (powieść, 2001), Wielościan (opowiadania, 2001), Prąd zatokowy (powieść, 2003) – wszystkie wydane przez WAB. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich. Strona internetowa: www.jerzysosnowski.com Ks. Tomasz Stępień, filozof, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajmuje się badaniami z zakresu starożytnej i średniowiecznej filozofii Boga, antropologii filozoficznej i angelologii. Ostatnio wydał Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka (Warszawa 2003).Magdalena Tomkowicz jest studentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.Andrzej Waśkiewicz, historyk, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydał Interpretacje teorii politycznej, 1998. Ks. Tomasz Węcławski, prof. dr hab., teolog. W latach 1989-1996 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, od 1989 do 2002 roku dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Autor wielu książek.Adam Wielomski, doktor nauk politycznych zajmuje się zachodnioeuropejską myślą konserwatywną XIX i XX wieku. Wydał ostatnio Filozofię polityczną francuskiego tradycjonalizmu, Kraków 2003.Joanna Wronecka, absolwentka arabistyki UW, specjalizuje się w myśli filozoficzno-mistycznej w islamie.