List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”

W obliczu rozmaitych zagrożeń i rozbieżnych opinii powinniśmy dziś wrócić do korzeni i na nowo przemyśleć same podstawy procesu integracji. Uważam, że jej fundamentem jest dziedzictwo kulturowe, wywodzące się z religii chrześcijańskiej oraz dorobku starożytnej Grecji i Rzymu – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”. List odczytał minister prof. Krzysztof Szczerski

Warszawa, 10 października 2017 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
międzynarodowej konferencji naukowej
„Europa – kryzys i nadzieja”
na Zamku Królewskim w Warszawie

Eminencjo Księże Kardynale!
Ekscelencje Księża Biskupi!
Wszyscy Dostojni Goście, Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na Zamek Królewski w Warszawie z okazji konferencji „Europa – kryzys i nadzieja”. Bardzo się cieszę, że w trakcie dzisiejszych obrad postanowili Państwo podjąć refleksję nad źródłami jedności Starego Kontynentu. Uważam bowiem, że kryzys, który niewątpliwie dotknął teraz naszą wspólnotę, budząc wśród tworzących ją narodów poważne obawy o przyszłość, stanowi też niepowtarzalną szansę na odnowienie łączących nas, Europejczyków, więzi. I głęboko wierzę, że przezwyciężywszy go, wyjdziemy zeń jeszcze silniejsi, bardziej zjednoczeni i pełni nowej energii, tak potrzebnej na dalszą wspólną drogę przez dzieje.

W moim przekonaniu, w obliczu rozmaitych zagrożeń i rozbieżnych opinii powinniśmy dziś wrócić do korzeni i na nowo przemyśleć same podstawy procesu integracji. Uważam, że jej fundamentem jest dziedzictwo kulturowe, wywodzące się z religii chrześcijańskiej oraz dorobku starożytnej Grecji i Rzymu. Na tych filarach opiera się nasza europejska tożsamość, którą poszczególne narody rozwijają we właściwy sobie sposób, ale której rdzeń pozostaje wspólny dla wszystkich. Z tych źródeł wypływa także wspólna aksjologia i zbudowane na niej systemy prawne i polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych,
które nie przynależą do naszego kręgu cywilizacyjnego.

Sądzę, że kryzys jedności Europy nie ma wyłącznie charakteru instytucjonalnego i same reformy obowiązujących traktatów i procedur, których konieczność słusznie często się podnosi, nie stanowią nań właściwej, wystarczającej i powszechnie oczekiwanej odpowiedzi. Aby pokonać obecne trudności, aby nadal umacniać się i rozwijać, wspólnota europejska i tworzące ją narody muszą przede wszystkim zdecydować, czym chcą być; jakim celom, ideom i wartościom pragną służyć. Kwestie te rozważane są aktualnie na wielu forach międzynarodowych i z serca życzę, aby również Państwa obrady wniosły do toczącej się debaty wiele ważkich obserwacji i inspirujących myśli. Liczę, że ta konferencja przybliży nas do odpowiedzi na postawione pytania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Przeczytaj list Premier Beaty Szydło do uczestników Konferencji "Europa - kryzys i nadzieja"

Relacja z pierwszej części konferencji

Obejrzyj wideo z konferencji


Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.