Konferencja naukowa "Europa - kryzys i nadzieja" [REJESTRACJA ZAKOŃCZONA]

Konferencja naukowa "Europa - kryzys i nadzieja" [REJESTRACJA ZAKOŃCZONA]

Międzynarodowa konferencja ”Europa – kryzys i nadzieja” organizowana przez Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Teologię Polityczną, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz auspicjami Jego Eminencji kardynała Kazimierza Nycz

Temat konferencji:  

W Europie, w drugiej połowie XX wieku projekt integracji między państwami, zrodził nadzieję na stworzenie trwałych i niepodważalnych więzów zabezpieczających europejskie narody przed wojną. Na początku XXI wieku projekt ten, którego politycznym wyrazem jest Unia Europejska, przeżywa poważny kryzys. Jednym z jego źródeł jest niedocenienie istoty duchowego rdzenia jedności wspólnoty. To właśnie wartości, na których ugruntowano wspólnotę państw stały się podwalinami pod europejską tożsamość i jedność. Jan Paweł II mówił: „Nie będzie jedności Europy dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha…”.

Wystąpienia podczas paneli będą dotyczyły zarówno źródeł kryzysu, jak i możliwości jego przezwyciężenia.

Czas i miejsce konferencji:

Kiedy: 10 października 2017 roku, 9:00 - 18:00 z przerwą obiadową 13:00-14:00

Rozpoczęcie konferencji poprzedzi Msza Święta w kościele akademickim na Krakowskim Przedmieściu 68 o godzinie 8:00, której przewodzić będzie kardynał Kazimierz Nycz.

Gdzie: konferencja odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, sala: Nowa Izba Poselska

Rejestracja obowiązkowa: https://konferencja-europa-kryzys-i-nadzieja.konfeo.com/pl/groups

Więcej informacji oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania pod telefonem +48 791 793 022 lub mailem redakcja@teologiapolityczna.pl

Goście-prelegenci:

dr hab. bp. Grzegorz Ryś  (ur. 1964) metropolita łódzki, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu. Przed nominacją biskupią był dyrektorem Archiwum Metropolitalnego na Wawelu oraz Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce.

Już jako biskup został szefem Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Związany z  Neokatechumenatem. W posłudze biskupiej towarzyszy Mu zawołanie „Virtus in infirmitate” - „Moc w słabości”.

dr Dariusz Karłowicz  (ur. 1964) filozof, wykładowca, publicysta, wydawca książek. Współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego Teologia Polityczna. Prezes Fundacji Świętego Mikołaja. W 2003 roku wszedł w skład zespołu tworzącego Muzeum Powstania Warszawskiego, po otwarciu znalazł się w składzie Rady Powierniczej MPW. W 2008 zainicjował powstanie Orszaku Trzech Króli.

Współautor cotygodniowego programu telewizyjnego Trzeci Punkt Widzenia (TVP Kultura). Autor książek i artykułów. Publikował w prasie codziennej i czasopismach, m.in. w: „Teologii Politycznej”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Chistianitas”, "Więzi", "Znaku", „Gościu Niedzielnym”, "Tygodniku Powszechnym", „W Sieci”, "Rzeczpospolitej", "Życiu".

prof. John Milbank (ur.1952) teolog Kościoła Anglikańskiego, profesor Religii, Polityki i Etyki na Uniwersytecie Nottingham, gdzie również jest dyrektorem Centrum Teologii i Filozofii. Jest również członkiem think tanku Res Publica oraz założycielem ruchu Radical Orthodoxy, który podejmuje zagadnienia na skalę międzynarodową związane z religią i polityką. W jego książce Theology and Social Theory znalazły się teoretyczne rozważania dotyczące myśli Radical Orthodoxy. Jego naukowe zainteresowania obejmują dziedziny związane z m.in.: etyką, teologią, teologią polityczną, filozofią.

prof. Andrej Kuraev  (ur. 1963) rosyjski duchowny prawosławny, teolog. Ukończył studia na wydziale Uniwersytetu Moskiewskiego. Był dziekanem wydziału filozoficzno-teologicznego Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego św. Jana Teologa, wykładowcą Moskiewskiej Akademii Duchownej oraz członkiem komisji biblijno-teologicznej przy Świętym Synodzie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Pracuje naukowo w katedrze filozofii religii i religioznawstwa, na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Jest członkiem rady ekspercko-konsultacyjnej ds. wolności sumienia przy Komitecie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. organizacji społecznych i związków wyznaniowych. Jest autorem szeregu artykułów prasowychoraz popularnego bloga, na którym wielokrotnie wyrażał poglądy odmienne od oficjalnego stanowiska Cerkwi Rosyjskie.

prof. Szewach Weiss  (ur. 1935) izraelski polityk, profesor nauk politycznych, poseł do Knesetu w latach i jego przewodniczący, ambasador Izraela w Polsce. Kawaler Orderu Orła Białego.

Podczas swojej misji w Polsce brał udział w polskim życiu publicznym. Od 2000 jest Przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Jad Waszem. Jednocześnie gościnnie prowadzi wykłady na temat historii i polityki Izraela na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat współpracował z tygodnikiem „Wprost”, „Uważam Rze”. Publikuje także komentarze w „Rzeczpospolitej” i tygodniku „Do Rzeczy”.

Jest autorem kilkudziesięciu książek: dla dzieci, z dziedziny nauk politycznych, na temat zarządu miejskiego oraz Holocaustu.

prof. Marek A. Cichocki  (ur. 1966) - filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich.

Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”. Były doradca społeczny Prezydenta RP. Brał udział w stypendiach naukowych Fundacji im. Konrada Adenauera w Sant Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i na Uniwersytecie w Tybindze.Publikuje w prasie codziennej i czasopismach. Obecnie wykładowca w Collegium Civitas.

Program konferencji:

9:15 – 13:00 panel I

bp Grzegorz Ryś
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Źródła kryzysu, źródła nadziei

dr Dariusz Karłowicz
Teologia Polityczna
Sejsmiczna Europa

prof. John Milbank
University of Nottingham
Przywracając europejską tożsamość

Komentatorzy do panelu I

prof. Zbigniew Stawrowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. prof. Jacek Grzybowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Dariusz Gawin
Polska Akademia Nauk

dr hab. Paweł Skibiński
Uniwersytet Warszawski

13:00-14:00 przerwa obiadowa

14:00 –18:00 panel II

prof. Andriej Kurajew
Moskiewski Uniwersytet Państwowy
Prawosławie w Rosji: Mroczne widmo vs Nowa nadzieja

prof. Szewach Weiss
Uniwersytet Warszawski
Europa wczoraj i dziś. Judeochrześcijańskie dziedzictwo kontynentu

prof. Marek A. Cichocki
Collegium Civitas
Sekretna mapa Europy

Komentatorzy do panelu II

ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Krzysztof Koseła
Uniwersytet Warszawski

Bronisław Wildstein
Pisarz, publicysta, redaktor

 

Więcej informacji oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania pod telefonem +48 791 793 022 lub mailem redakcja@teologiapolityczna.pl

   

 

 

 


 Zostań mecenasem Teologii Politycznej. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli, współpracujemy z uczonymi, pisarzami i artystami. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Aby, prowadzić nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Prosimy o hojność! (KLIKAM, BY DOŁĄCZYĆ DO GRONA MECENASÓW TEOLOGII POLITYCZNEJ).

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.