Feniks 2017 dla „Plagi słowików” Agnieszki Kołakowskiej

Feniks 2017 dla „Plagi słowików” Agnieszki Kołakowskiej

Książkę Agnieszki Kołakowskiej można kupić podczas XXIII Targów Książki Katolickiej na stoisku nr 117


Książka Agnieszki Kołakowskiej pt. „Plaga słowików” wydana nakładem Teologii Politycznej zdobyła nagrodę Feniksa w kategorii Eseistyka. W tej samej kategorii wyróżniona została też książka ks. prof. Jacka Grzybowskiego pt. „Uciec z krainy zapomnienia”. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce dzisiaj podczas XXIII Targów Książki Katolickiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wśród wystawców targowych jest również Teologia Polityczna. Nasze książki można znaleźć na stoisku nr 117

Nagroda literacka Feniks przyznawana jest przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nieprzerwanie od 1999 roku. Jest ona jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym głównie do wydawców i autorów literatury religijnej, którzy stawiają sobie za cel promowanie wartościowych publikacji traktujących o katolicyzmie lub pozytywnie ukazujących wartości chrześcijańskie. Nagroda przyznawana jest w kilkunastu kategoriach.

„Plaga słowików” autorstwa Agnieszki Kołakowskiej - wydana przez Teologię Polityczną w ubiegłym roku - zdobyła Feniksa 2017 w kategorii Eseistyka. W uzasadnieniu do werdyktu kapituły napisano: „Za odważną, choć niekiedy kontrowersyjną z punktu widzenia Kościoła publicystykę, dotyczącą newralgicznych kwestii nurtujących współczesną świadomość kulturową. Tytułowa „Plaga słowików” odnosi się do tych nowoczesnych projektów, których zwolennicy z wrogością odnoszą się do tradycyjnych wartości, mają potrzebę dokonywania ich destrukcji, jako że traktują je jako element myślenia przesądnego. To pisarstwo godne poważnej dyskusji, zmuszające do korekty funkcjonujących publicznie ustaleń, zachęcające do unikania skrajności i nierozumności w próbach pojmowania świata, w którym obecnie żyjemy”.

Przeczytaj relację ze spotkania promocyjnego „Plagi słowików”.

Opis książki Agnieszki Kołakowskiej na stronie księgarni Teologii Politycznej.

Agnieszka Kołakowska (ur. 1960 r.) – tłumaczka, publicystka i eseistka. Studiowała filozofię i filologię klasyczną na uniwersytetach Yale, Columbia i Cambridge. Posiada biegłą znajomość wielu języków nowożytnych, a także greki, łaciny i hebrajskiego. Jest autorką licznych przekładów na język angielski m.in. książek „Bieda” Bronisława Geremka, „Oni” Teresy Torańskiej oraz esejów swojego ojca, prof. Leszka Kołakowskiego. W 2010 r. zadebiutowała zbiorem esejów wydanych nakładem Fundacji Świętego Mikołaja pt. „Wojna kultur i inne wojny”, pierwotnie publikowanych na łamach m.in. „Teologii Politycznej”, „Rzeczypospolitej”, „Znaku”, „Przeglądu Politycznego”, „Wprost”. Książka w 2012 r. otrzymała prestiżową nagrodę literacką im. Andrzeja Kijowskiego. Autorka publikowała w pismach polskich i zagranicznych, m.in. „The Times”, „The Salisbury Review”, „Standpoint”. Współpracowała przy tworzeniu licznych programów edukacyjnych. Na stałe mieszka w Paryżu.

***

Wyróżnienie w kategorii Eseistyka zdobyła też inna książka z biblioteki Teologii Politycznej – „Uciec z krainy zapomnienia” autorstwa ks. prof. Jacka Grzybowskiego.

W uzasadnieniu do tej nagrody napisano: „Książka stanowi intelektualny sprzeciw wobec masowej skłonności współczesnego człowieka do zapominania o tym, skąd przybył i dokąd zmierza.  To wyraz niezgody na bezrefleksyjne trwanie w ekstremalnie dynamicznej teraźniejszości, i jednoczesny dowód na to, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w historię”.

Przeczytaj relację ze spotkania promocyjnego książki „Uciec z krainy zapomnienia”.

Opis książki ks. prof. Jacka Grzybowskiego na stronie księgarni Teologii Politycznej.

Jacek Grzybowski (ur. 1973 r.) – ksiądz katolicki, doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW, adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym, autor książek i artykułów naukowych z dziedziny historii filozofii, filozofii polityki, filozofii kultury: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy (2006); Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska (2007); Philosophical and Religious Sources of Modern Culture (redakcja, Frankfurt am Main 2012); Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (redakcja, 2013); Cosmological and Philosophical World of Dante Alighieri. The Divine Comedy as a Medieval Vision of the Universe, (Frankfurt am Main 2015). W pracach akademickich i dydaktyce podejmuje problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych.

***

Kapituła nagrody Feniks 2017 obradowała w składzie:

  • Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog;
  • Dr hab. Marzena Górecka – prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista;
  • Biskup Michał Janocha – prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku;
  • Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń – teolog, filozof, poeta i krytyk literacki;
  • Joanna Lichocka – dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji;
  • Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach;
  • Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”;
  • Dr hab. Iwona Niewiadomska – prorektor ds. kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • Krzysztof Ziemiec – dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek religijnych.

W tym roku kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród w ramach 16 kategorii oraz kilka nagród specjalnych.


Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.