Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Etyka wojny

Dlaczego tortury są moralnie złe? Współczesna filozofia moralności nie stawia sobie tego pytania lub go unika po części dlatego, że tortury są szczególnie trudnym tematem do dyskusji. Wiążą się z takim bólem i strachem, które często uważa się za nie do opisania.

Dlaczego tortury są moralnie złe? Współczesna filozofia moralności nie stawia sobie tego pytania lub go unika po części dlatego, że tortury są szczególnie trudnym tematem do dyskusji. Wiążą się z takim bólem i strachem, które często uważa się za nie do opisania.

 

 

Etyka wojny

Red. nauk. Tomasz Żuradzki i Tomasz Kuniński.

Tłum. Michał Szczubiałka, Robert Pucek

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

ilość stron: 448

 

 

 

Co jest złego w torturach?
David Sussman

Dlaczego tortury są moralnie złe? Współczesna fi lozofi a moralności nie stawia sobie tego pytania lub go unika po części dlatego, że tortury są szczególnie trudnym tematem do dyskusji. Wiążą się z takim bólem i strachem, które często uważa się za nie do opisania. O przeżyciach tych niekiedy mówi się, że odbierają ofi arom wszelką nadzieję na porozumienie lub jakiekolwiek wspólne doświadczenie1. Tortury okazały się zaskakująco trudne do zdefiniowania. Nie ma wyraźnej zgody w sprawie rozróżnienia tortur, przymusu i manipulacji ani co do tego, czy takie metody jak pozbawienie snu lub deprywacja sensoryczna, ścisłe odosobnienie lub przedłużające się przesłuchanie należy uważać za formy tortur. Ponadto możemy obawiać się albo jakiegoś niezdrowego podniecenia z rozważania tego tematu, albo tego, że okażemy się zdolni do całkiem beznamiętnego rozważania męczarni ofi ar tortur. Ci, którzy nie doświadczyli tortur, mogą mieć poczucie, że nie do nich należy snucie najistotniejszych refleksji na temat tej praktyki, i zostawiać to tym, którzy niestety wiedzą, o czym mowa. Możemy wreszcie obawiać się, że samym poruszaniem tego tematu nieumyślnie wspieramy i podnosimy na duchu oprawców – choćby jedynie przez dostarczanie materiału do wykrętnych usprawiedliwień.

 

przeczytaj cały tekst

przejrzyj spis treści książki

 

 

 


Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.