Do poprawnego działania strony wymagana jest włączona obsługa JavaScript

Zakończyły się tegoroczne Szkoły Zimowe Instytutu Tertio Millennio

Zakończyły się tegoroczne Szkoły Zimowe Instytutu Tertio Millennio

W tegorocznej edycji wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się Krzysztof Zanussi, Ryszard Petru, Przemysław Babiarz, Krzysztof Rybiński, Jarosław Gowin, Piotr Zaremba i Maciej Zięba OP

Zakończyły się tegoroczne Szkoły Zimowe Instytutu Tertio Millennio

17 lutego 2013 roku zakończyła się XXXVI Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millennio. Szkoła Zimowa to kilkudniowe seminarium poświęcone aktualnym problemom współczesnego świata widzianym z perspektywy katolickiej nauki społecznej. W tegorocznej edycji wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się Krzysztof Zanussi, Ryszard Petru, Przemysław Babiarz, Krzysztof Rybiński, Jarosław Gowin, Piotr Zaremba i Maciej Zięba OP.

W dniach 9-13 i 13-17 lutego 2013 r. Instytut Tertio Millennio organizował XXXV i XXXVI edycje Szkoły Zimowej, które odbyły się w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Wadowicach. Pod hasłem Chrześcijanie we współczesnym świecie przeprowadzono kilkudniowe seminaria, w czasie których podejmowano aktualne problemy życia społecznego. Na obu Szkołach Zimowych gościli: Krzysztof Zanussi, Ryszard Petru, Przemysław Babiarz, Krzysztof Rybiński, Jarosław Gowin i Piotr Zaremba, którzy starali się pokazać młodym ludziom, jak pogodzić wierność chrześcijańskim wartościom z pełnieniem obowiązków na różnych płaszczyznach życia społecznego, takich jak: kultura, polityka, ekonomia czy praca w mediach. Krzysztof Zanussi podzielił się z uczestnikami doświadczeniem artysty otwarcie przyznającego się do swojej katolickości, z kolei Przemysław Babiarz dał świadectwo życia chrześcijańskimi wartościami w świecie mediów. Ryszard Petru mówił o źródłach globalnego kryzysu ekonomicznego, natomiast Krzysztof Rybiński podjął temat jego konsekwencji dla polskiej gospodarki oraz zaproponował sposoby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Minister Jarosław Gowin przedstawił swoje stanowisko dotyczące etycznej strony działalności w polityce, a Piotr Zaremba skupił się na analizie bieżącej polskiej sceny politycznej. Nad całością czuwał ojciec Maciej Zięba, prezes i założyciel Instytutu Tertio Millennio, który w swoich wykładach przybliżał epokę i dziedzictwo Jana Pawła II oraz podejmował kwestie nowoczesnego patriotyzmu oraz relacji Kościoła do państwa, liberalizmu i demokracji.

Poza wykładami uczestnicy brali również udział w grupach warsztatowych, w których dyskutowali na tematy związane z katolicką nauką społeczną. W papieskich encyklikach oraz dokumentach soborowych studenci szukali odpowiedzi na problemy ekonomiczne, antropologiczne, kulturowe i polityczne współczesnego świata, natomiast z okazji trwającego roku wiary zastanawiali się nad dziedzictwem II Soboru Watykańskiego oraz jego związkom z kryzysami w Kościele. Warsztaty prowadzili współpracownicy Instytutu Tertio Millennio: br. Jacek Szymczak OP, dr Sebastian Gałecki, Krzysztof Nędzyński, Michał Baraniak i Dawid Gospodarek. Absolwenci obu Szkół, jak wynika z anonimowych ankiet podsumowujących, wysoko ocenili ich merytoryczne i metodyczne przygotowanie tych intensywnych zajęć.

Bardzo emocjonującą częścią Szkół Zimowych były też debaty oksfordzkie, w trakcie których uczestnicy rywalizowali w zespołach na argumenty za lub przeciw spornym tezom: Katolicka nauka społeczna jest odpowiedzią na problemy współczesnego świata oraz Potrzebny jest kolejny sobór. Debata miała na celu przygotowanie seminarzystów do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Ponadto zaproponowany sposób debatowania służył wyuczeniu umiejętności jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji. W trakcie trwania Szkoły Zimowej nie zabrakło czasu przeznaczonego na rozrywkę i zadbanie o kondycję fizyczną – harmonogram objął również zwiedzanie Wadowic i grę terenową.

W tegorocznych Szkołach Zimowych łącznie udział wzięło 60 studentów i doktorantów z całej Polski.

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez ojca Macieja Ziębę OP. Impulsem do powstania Instytutu było ogłoszenie przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). W 2001 r. działalność Instytutu sformalizowano i założona została fundacja mająca pomagać w realizacji zadań, jakie Jan Paweł II wyznaczył katolikom na przełomie wieków. Od początku swojego istnienia Instytut skupia wokół siebie młodych ludzi chcących podejmować dyskusję z środowiskami i grupami prezentującym często odmienne poglądy. Przez blisko 20 lat istnienia Instytutu w jego projektach udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób pragnących określić rolę i miejsce katolika we współczesnym świecie, a także chcących pogłębić swą wiedzę w zakresie nauczania Jana Pawła II i założeń katolickiej nauki społecznej.

Kontakt dla mediów:

Maciej Kiełbas
Koordynator XXXV i XXXVI Szkoły Zimowej
Instytut Tertio Millennio
tel. 506-200-729
e-mail: szkolazimowa@tertio.pl
www: szkola.tertio.pl


Czy podobał się Państwu ten tekst? Jeśli tak, mogą Państwo przyczynić się do publikacji kolejnych, dołączając do grona MECENASÓW Teologii Politycznej Co Tydzień, redakcji jedynego tygodnika filozoficznego w Polsce. Trwa >>>ZBIÓRKA<<< na wydanie kolejnych 52 numerów TPCT w 2024 roku. Każda darowizna ma dla nas olbrzymie znaczenie!

Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.