Intelektualiści w obronie dotychczasowej linii „Gościa Niedzielnego”

Intelektualiści w obronie dotychczasowej linii „Gościa Niedzielnego”

List otwarty do Jego Ekscelencji ks. abp Wiktora Skworca w sprawie odwołania ks. Marka Gancarczyka z funkcji redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Z bólem, niedowierzaniem i głębokim niepokojem przyjęliśmy wiadomość o odwołaniu z funkcji redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” ks. Marka Gancarczyka.

Z bólem, gdyż to właśnie ks. Gancarczyk, rozwijając dziedzictwo swoich poprzedników, stworzył unikatową formułę czasopisma, łącząc rzeczy stare z nowymi. Z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem budował markę tygodnika, która przekraczając granicę diecezji katowickiej, stała się rozpoznawalna w całej Polsce, a nawet za granicą. Nagłe pozbawienie go funkcji może być interpretowane jako zakwestionowanie obecnej  linii „Gościa Niedzielnego” – jednego z najważniejszych tytułów, który wyrósł na gruncie ortodoksji Kościoła Śląskiego i jest dzisiaj cennym darem dla Kościoła w całej Polsce.

Ksiądz Marek Gancarczyk w czasach wszechobecnej komercjalizacji i tabloidyzacji mediów stworzył formułę pisma, które ewangelizacyjny przekaz łączy z informacją i publicystyką redagowaną na wysokim poziomie. Jego zasługą jest stworzenie na przestrzeni kilkunastu lat zespołu wybitnych dziennikarzy, laureatów licznych nagród branżowych, którzy odnajdują się znakomicie także w mediach świeckich. Dzięki dobrej formule pisma i linii programowej zgodnej z nauczaniem Kościoła, mogliśmy jako Czytelnicy i współpracownicy śledzić z zainteresowaniem debaty społeczne dotyczące spraw niezwykle ważnych, takich jak: obrona życia, obrona godności kobiet, polityka migracyjna, obrona wolnych niedziel czy obrona symboli religijnych w Europie. Debaty „Gościa” były zawsze merytoryczne i bardzo pozytywne. Prowadzone w duchu Ewangelii i stające w obronie najsłabszych.   

Z niepokojem odnotowujemy pojawienie się (po dokonanej zmianie) w obiegu publicznym opinii na temat ks. Marka Gancarczyka, w naszej ocenie krzywdzących, które próbują pokazać go jako człowieka stronniczego. Ksiądz Marek był i jest kapłanem pokornym, który zawsze stawał po stronie Dobra i Prawdy, za co w 2008 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Dziennikarską im. Bp Jana Chrapka „Ślad”.

Zabieramy głos w sprawie „Gościa Niedzielnego”, by wyrazić solidarność i szczerą wdzięczność dla ks. Marka Gancarczyka za wkład, jaki wniósł w 95- letnią historię tego pisma.  Dzięki niemu „Gość” stał się niezwykle ważną instytucją medialną, budującą ogólnopolską społeczność. To dziś nie tylko najpoczytniejsze pismo, ale i największa redakcja w Polsce, współtworzona przez 20 oddziałów, mocno zakorzenionych w swoich diecezjach.   

Apelujemy do nowego Redaktora Naczelnego, ks. Adama Pawlaszczyka i całego Zespołu, by zachował i rozwijał cenny dorobek „Gościa Niedzielnego”. Takie medium jak tygodnik opinii, zwłaszcza katolicki, jest organizmem niezwykle delikatnym, a na ostateczny i pożądany efekt pracuje się przez lata poszukiwań. Wyrażamy głęboką ufność, że kontynuowana będzie ta formuła i linia programowa, która dzisiaj stała się bliska ogromnej społeczności Czytelników „Gościa Niedzielnego” zjednoczonych wokół Boga i prawd wiary.  

Z wyrazami szacunku,

Szczęść Boże!

Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, autorka książek i laureatka Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”;

Judyta Syrek, dziennikarka, autorka książek, konsultor podsekcji ds. mediów II Synodu Archidiecezji Katowickiej;

Piotr Legutko, dziennikarz, publicysta, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Grażyna Chełkowska, fizyk;

Dominika Figurska, aktorka;

Dr Paweł Grabowski, lekarz, założyciel i kierownik Hospicjum św. Proroka Eliasza na Podlasiu;

Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, literaturoznawca, harcmistrzyni;

Marek Jurek, europoseł, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, autor książek;

o. Leon Knabit OSB, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Andrzej Nowak, historyk; współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Grzegorz Opala, neurolog;

Dr Helena Pyz, lekarka, świecka misjonarka pracująca wśród trędowatych w Ośrodku Jeevodaya w  Indiach;

Agnieszka Porzezińska, dziennikarka prasowa i telewizyjna;

Rafał Porzeziński, dziennikarz radiowy i telewizyjny;

Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;

Dominik Zdort, dziennikarz, publicysta, autor książek;


Na sprawy polityczne patrzymy z perspektywy spraw ostatecznych. Tworzymy ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką i artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Prowadzimy codziennie aktualizowany portal, wydajemy tygodnik, rocznik, książki najwybitniejszych filozofów i myślicieli. Prowadzimy projekty naukowe i kulturalne. Jesteśmy współzałożycielami Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim uniwersytecie Angelicum. Zostań Mecenasem Teologii Politycznej. Kliknij TUTAJ lub przekaż darowiznę na konto Fundacji Świętego Mikołaja o numerze 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna Teologia Polityczna.

Wydaj z nami

Po raz pierwszy w języku polskim! Imponująca intelektualnie rozprawa Johna Milbanka
W swoim niemal 1000-stronicowym dziele Milbank udowadnia, że naukowcy mylą się od 400 lat
Brakuje
Wpłać darowiznę
100 zł
Wpłać darowiznę
500 zł
Wpłać darowiznę
1000 zł
Wpłać darowiznę

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, aktualnych promocjach
oraz inne istotne wiadomości z życia Teologii Politycznej - dodaj swój adres e-mail.