Po raz pierwszy w języku polskim! Imponująca intelektualnie rozprawa Johna Milbanka

Wesprzyj
Już zebraliśmy
%

Ideowa neutralność nauk społecznych to fałszywy mit czasów nowożytnych. „Przekroczyć rozum sekularny: Teologia i teoria społeczna” Johna Milbanka jest imponującą intelektualnie rozprawą z ukrytymi założeniami świeckiej wizji racjonalności.

 

W swoim niemal 1000-stronicowym dziele Milbank udowadnia, że naukowcy mylą się od 400 lat.

 

Od początku nowożytności teologia musiała bronić się przed kolejnymi oskarżeniami ze strony świeckiego rozumu. Swojej prawomocności wiara musiała jednak dowodzić w konfrontacji z rzekomo neutralną światopoglądowo ideą racjonalności, do której ugruntowania przyczyniły się nauki społeczne. Co jednak, gdy okaże się, że sekularny rozum sam uwikłany jest w teologiczne założenia, których nie potrafi skutecznie dowieść? A co gorsza, gdy wraz z fałszywymi ideami prowadzi nieuchronnie do konfliktów, których nie potrafi samodzielnie zażegnać – ze względu na swoje zakorzenienie w „ontologii przemocy”?

 

 Z tymi wyzwaniami konfrontuje się John Milbank w swojej najsłynniejszej książce „Przekroczyć rozum sekularny”, w której ukazuje „trzecią drogę” dla teologii: inną, niż zgoda na ataki ze strony nauk społecznych i próby formułowania obrony pod dyktando świeckich idei neutralności.

 

Poprzez przeanalizowanie głównych sekularnych dyskursów – politycznego, ekonomicznego, socjologicznego, dialektycznego oraz dyskursu filozoficznego nihilizmu – próbowałem pokazać, że wszystkie one, co paradoksalne, tkwią korzeniami w rozmaitych zniekształconych teologiach bądź też w wykoncypowanych i niedowiedzionych formach ateizmu: w iluzji jakiejś czystej natury, w szkotystycznej koncepcji jednoznaczności, w nominalizmie, woluntaryzmie, okazjonalizmie, protestantyzmie i luterańskim „gnostycyzmie” Jakuba Boehmego – pisze Autor w specjalnie napisanym wstępie do  pierwszego polskiego wydania, które ma szansę ukazać się wkrótce nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej. Prosimy Państwa o wsparcie.

 

Alsdair John Milbank (ur. 1952 r.) – anglikański teolog, profesor nauk o religii, etyce i polityce na uniwersytecie w Nottingham. Jest najwybitniejszym przedstawicielem nurtu myślowego określanego mianem radical orthodoxy. Cechą charakterystyczną tego prądu jest przekraczanie utartych granic pomiędzy teologią, filozofią, teorią polityczną i społeczną.

 

Książka Johna Milbanka podejmuje rzeczową debatę ujęcia teologicznego z liberalizmem, pozytywizmem, filozofią dialektyczną i ponowoczesną. Milbank jest świadomy swojego stanowiska, ale potrafi „rozmawiać” z innymi kierunkami myślenia rzeczowo, fair, prowadząc dyskurs „na wysokości oczu” - ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

 

W swej pracy poświęconej relacji tradycji teologicznej do teorii społecznych John Milbank wychodzi z założenia, że trudniejsze jest zbudowanie mostów między chrześcijaństwem a liberalizmem, niż działo się to w konfrontacji z poglądami o inspiracji socjalistycznej - o. dr hab. Waldemar Linke CP

 

Obejrzyj  dyskusję Johna Milbanka  z Dariuszem Karłowiczem i Andriejem Kurajewem

Obejrzyj wystąpienie Johna Milbanka na konferencji Europa - kryzys i nadzieja

Przeczytaj fragment książki Przekroczyć rozum sekularny"

Przeczytaj wywiad z Johnem Milbankiem

 

Aby wydać po raz pierwszy w języku polskim dzieło: „Przekroczyć rozum sekularny: Teologia i teoria społeczna” Johna Milbanka potrzebujemy Państwa wsparcia.
Zapraszamy Państwa do grona współwydawców tej książki:

➤  Każda osoba, która wesprze wydanie książki dowolną kwotą, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 85 zł, otrzyma BEZPŁATNY EGZEMPLARZ niemal 1000-stronnicowego pierwszego polskiego wydania tej KSIĄŻKI POCZTĄ i zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Każda osoba, która przekaże darowiznę w wysokości min. 500 zł, otrzyma PAKIET TEOLOGIA składający się z następujących książek: „Przekroczyć rozum sekularny: Teologia i teoria społeczna” Johna Milbanka, „Współczesne problemy religijne” Alaina Besancona, „Prawo Boga” Remiego Brague’a oraz „Uciec z krainy zapomnienia” ks. Jacka Grzybowskiego, a także zostanie wymieniona z imienia i nazwiska w podziękowaniach na pierwszych stronach książki (chyba, że zadeklaruje chęć pozostania anonimowym darczyńcą).

 

➤ Pięciu pierwszych darczyńców, którzy przekażą darowiznę w wysokości min. 1 000 zł, otrzymają Tytuł Honorowego Darczyńcy, PAKIET TEOLOGIA oraz zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na honorowym miejscu w książce.

 

Darowiznę na wydanie książki można przekazać także wpłacając wybraną kwotę na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, konto: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe Milbank

 

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszych działań można odliczyć od podatku.

 

Konto bankowe tylko do przelewów zagranicznych:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Świętego Mikołaja
Nazwa banku: Bank Pekao SA
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe, Milbank

Kod SWIFT: PKOP PL PW
Konto IBAN w EUR: PL95 1240 6003 1978 0010 8524 6705
Konto IBAN w USD: PL30 1240 6003 1787 0010 8524 6561
Konto IBAN w GBP: PL02 1240 6003 1789 0010 8524 6965

 

Wspieram

85
185
500
Podaj kwotę